Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

3. Правовий режим національних та природних парків

Національні парки в Росії, на відміну від США, - відносно новий вид особливо охоронюваних природних територій. Вони стали створюватися в нашій країні лише в останні 20 років. Перші національні природні парки в Росії - «Лосиний острів» (Москва, Московська область) і «Сочинський» (Краснодарський край) - були створені лише в 1983 р. На США національні парки почали створюватися в XIX в.

З урахуванням специфіки даного виду особливо території і завдань, які на них покладаються при створенні, на територіях національних парків встановлюється диференційований режим особливої ??охорони з урахуванням їх природних, історико-культурних та інших особливостей. Для цього в межах національних парків можуть бути виділені наступні функціональні зони:

- заповідна, в межах якої заборонені будь-яка господарська діяльність і рекреаційне використання території;

- особливо охороняється, в межах якої забезпечуються умови для збереження природних комплексів і об'єктів та на території якої допускається суворо регульоване відвідування;

- пізнавального туризму, призначена для організації екологічної освіти та ознайомлення з визначними об'єктами національного парку;

- рекреаційна, призначена для відпочинку;

- охорони історико-культурних об'єктів, в межах якої забезпечуються умови для їх збереження;

494 XX. Правовий режим особливо охоронюваних природних територій та об'єктів

- обслуговування відвідувачів, призначена для розміщення місць нічлігу, наметових таборів та інших об'єктів туристського сервісу, культурного, побутового та інформаційного обслуговування відвідувачів;

- господарського призначення, в межах якої здійснюється господарська діяльність, необхідна для забезпечення функціонування національного парку.

На території національного парку забороняється будь-яка діяльність, яка може нанести шкоди природним комплексам та об'єктам рослинного і тваринного світу, культурно-історичним об'єктам і яка суперечить цілям і завданням національного парку.

Одночасно в національних парках, розташованих у районах проживання корінного населення, допускається виділення зон традиційного екстенсивного природокористування . На спеціально виділених ділянках допускаються традиційна господарська діяльність, кустарні і народні промисли, а також пов'язані з ними види користування природними ресурсами за погодженням з дирекціями національних парків.

З урахуванням того, що національні парки створюються з метою туризму і відпочинку, актуальним є питання регулювання організації обслуговування відвідувачів національних парків. Забезпечення регульованого туризму і відпочинку на території національних парків здійснюється у відповідності зі спеціальними проектами. При цьому земельні ділянки, природні об'єкти, будівлі та споруди на території національного парку можуть бути надані в оренду спеціалізованим організаціям на умовах, визначених відповідними договорами, що укладаються з дирекціями національних парків. Зазначені договори підлягають реєстрації в державних органах, у віданні яких перебувають національні парки. Такий договір може бути укладений за наявності ліцензії на здійснення діяльності щодо забезпечення регульованого туризму і відпочинку. Ліцензії видаються дирекціями національних парків за умови, що пропоновані послуги з організації обслуговування відвідувачів не суперечать цілям діяльності національних парків і не заподіюють шкоди природним комплексам та об'єктам історико-культурної спадщини.

Що стосується порядку утворення національних парків, то він аналогічний порядку утворення державних природних заповідників.

1

4. Правовий режим державних природних заказників

495

На відміну від національних парків, які є особливо охоронюваними природними територіями федерального значення, природні парки є особливо охоронюваними територіями регіонального значення.

Рішення про їх утворення приймають державні органи суб'єктів РФ за поданням спеціально уповноважених на те державних органів РФ в області охорони навколишнього природного середовища по погодженням з органами місцевого самоврядування. Якщо створення природних парків пов'язано з вилученням земельних ділянок або водних просторів, використовуваних для загальнодержавних потреб, то відповідне рішення приймається органом виконавчої влади суб'єкта РФ за погодженням з Урядом Росії.

Залежно від екологічної та рекреаційної цінності природних ділянок парку на його території встановлюються різні режими особливої ??охорони і використання. Виходячи з цього, на території природних парків можуть бути виділені природоохоронні, рекреаційні, Агрогосподарська і інші функціональні зони, включаючи зони охорони історико-культурних комплексів і об'єктів.

Найважливішими елементами забезпечення правового режиму природних парків є заборони на певну діяльність. Так, на території природних парків забороняється діяльність, що тягне за собою зміну історично сформованого природного ландшафту, зниження або знищення екологічних, естетичних і рекреаційних якостей природних парків, порушення режиму утримання пам'яток історії та культури. У межах природних парків можуть бути також заборонені або обмежені види діяльності, що призводять до зниження екологічної, естетичної, культурної та рекреаційної цінності їх територій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3. Правовий режим національних та природних парків "
 1. 5. Правовий режим пам'яток природи, дендрологічних парків і ботанічних садів
  режим пам'яток природи, дендрологічних парків ... 497 Росії і виконавчими органами суб'єктів РФ за поданням спеціально уповноважених на те державних органів в галузі охорони навколишнього природного середовища. Пам'ятки природи знаходяться у веденні державних органів, їх заснували. Але вони можуть бути передані спеціально уповноваженим на те державним органом РФ в
 2. 48. Землі природно-заповідного фонду та Іншого природоохорони призначення.
  природно-заповідного фонду Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші и водного простору з природними комплексами та об'єктами, что мают особливая природоохорони, екологічну, наукову, естетичне, рекреаційну та іншу Цінність , Яким відповідно до закону надано статус теріторій та об'єктів природно-заповідного фонду. Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду До земель
 3. 8.5. Гірські екосистеми
  режиму господарського використання, що пов'язано з небезпекою ерозії грунтів. Грунти можуть руйнуватися при оранці схилів, зведенні лісів і інтенсивному випасі. На території РБ розташовані унікальні гірські тундри на вершинах Ямантау (1640 м) і Иремель (1582 м), а на їх схилах - тайгові зеленомошние смерекові ліси. У високогірному поясі вразливість екосистем перед впливом людини
 4. 91.Способі забезпечення законності
  правовий режим, за помощью Якого забезпечується загальнообов'язковість юридичних норм у суспільстві та державі. Загальні умови: Політичні передумови забезпечення режиму законності Економічні передумови забезпечення режиму законності Ідеологічні передумови забезпечення режиму законності організаційні передумови забезпечення режиму законності СПЕЦІАЛЬНІ засоби: Організаційно - структурні
 5. 73. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, регулюють їх діяльність
  правовими актами Національна комісія регулювання електроенергетики України здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, а також виконує інші
 6. 10. Гарантії правового режиму і гарантії при зміні законодавства
  правові гарантії: гарантії правового режиму інвестиційної діяльності та гарантії при зміні законодавства. Особливе значення вони мають при іноземному інвестуванні. Так, підприємці-іно-дивні громадяни користуються тими ж правами і несуть такі ж обов'язки, що й громадяни України, якщо інше не випливає з Конституції України та законодавчих актів України (ст.16 Закону від
 7. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ЯК ВЛАДНИЙ ПОРЯДОК
  режим як метод правління (режим / політичний лад в цілому) означає комплекс елементів інституційного, соціологічного та ідеологічного порядків, що утворюють політичну владу конкретної країни на певний період; в цьому розумінні виражається формальноюрідіческій і - ширше - конституційний аспект організації політичної системи, що характеризує структуру державної влади; 2)
 8. особливо охоронюваних природних територій
  режиму і реальної охорони є одним з пріоритетних напрямків у роботі по збереженню природного середовища. ООПТ призначені для збереження типових і унікальних природних ландшафтів, різноманітності тваринного і рослинного світу, охорони об'єктів природної і культурної спадщини. Повністю або частково вилучені з господарського використання, вони мають режим особливої ??охорони, а на прилеглих до них
 9. § 4. Політичний режим
  правове примус, можна виявити прогресивний, демократичний режим. Коли ж на перший план виходять методи насильства, в державі складається режим реакційний, антидемократичний. Існують режими, де в тій чи іншій мірі поєднуються обидва початку. 2. У кожній країні політичний режим визначається співвідношенням, розкладом політичних сил. У країнах, де існує стійкий баланс
 10. 59. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку
  правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. Відповідно до Закону СЕЗ створюються Верховною Радою Україна з ініціативи
 11. Програмні тези
  режим як спосіб функціонування владного порядку. Визначення політичного режиму. Типологія політичних режимів. Критерії класифікації політичних режимів: політична мобілізація, політичний плюралізм, ідеологізація , конституційність (X. Лінц). - Ознаки тоталітарних режимів: офіційна панівна ідеологія, однопартійна система, поліцейський контроль, монополія на всі види