Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

59. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку


Згідно із законодавчим визначенням, даним у Законі України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13.10.92 г . (далі - Закон), спеціальна (вільна) економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб.
Відповідно до Закону СЕЗ створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих рад та місцевої державної адміністрації. Статус і територія СЕЗ, а також термін, на який вона створюється, визначаються Верховною Радою України шляхом прийняття окремого закону для кожної СЕЗ. На території СЕЗ законодавство України діє з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" або законом про створення конкретної СЕЗ.
Детально класифікація ВЕЗ дана в Концепції створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.94 р. № 167), де передбачені такі види ВЕЗ:
Зовнішньоторговельні зони - частина території держави, де товари іноземного походження можуть зберігатися, купуватися та продаватися без сплати мита і митних зборів або з її відстроченням. Форми їх організації: вільні порти ("порто-франко"), вільні митні зони (зони франку), митні склади.
Комплексні виробничі зони - частина території держави, на якій запроваджується спеціальний (пільговий податковий, валютно-фінансовий, митний тощо) режим економічної діяльності. Вони можуть мати форму експортних виробничих зон, де розвивається насамперед експортне виробництво, орієнтоване на переробку власної сировини та переважно складальні операції, і імпортно-орієнтованих зон, головна функція яких - розвиток ним-портозаменних виробництв.
Науково-технічні зони - ВЕЗ, спеціальний правовий режим яких орієнтований на розвиток наукового і виробничого потенціалу через стимулювання фундаментальних і прикладних досліджень, з подальшим впровадженням результатів наукових розробок у виробництво. Вони можуть існувати у формі регіональних інноваційних центрів - технополісів, районів інтенсивного наукового розвитку, високотехнологічних промислових комплексів, науково-виробничих парків (технологічних, дослідницьких, промислових, АГРОПАРК), а також локальних інноваційних центрів та опорних інноваційних пунктів.
Туристично-рекреаційні зони - вільні економічні зони, які створюються в регіонах, що мають багатий природний, рекреаційний та історико-куль-турний потенціал у сфері рекреаційно-туристичного бізнесу.
Банківсько-страхові (офшорні) зони - це зони, в яких запроваджується особливо сприятливий режим здійснення банківських та страхових операцій в іноземній валюті для обслуговування нерезидентів. Офшорний статус надається банківським і страховим установам, які були створені за участю лише нерезидентів і обслуговують лише ту їхню підприємницьку діяльність, яка здійснюється за межами України.
Зони прикордонної торгівлі - частина території держави на кордонах із сусідніми країнами, де діє спрощений порядок перетину кордону і торгівлі.
Крім вищевказаних, в Україні можуть створюватися СЕЗ інших типів, а також комплексні спеціальні (вільні) економічні зони, які поєднують у собі риси та елементи зон різних типів.
Прийнято безліч нормативно-правових актів, що регулюють особливості функціонування окремих вільних економічних зон на території України.
В Україні створені наступні спеціальні (вільні) економічні зони: "Донецьк" і "Азов" - у Донецькій, "Закарпаття" - у Закарпатській, "Яворів" і "Ку-рортополіс Трускавець" - під Львівській, "Славутич" - у Київській, "Інтерпорт Ковель" - у Волинській, "Миколаїв" - у Миколаївській, "Порто-франко" - в Одеській області, "Порт Крим" - в Автономній Республіці Крим та введені спеціальні режими інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку (далі - спеціальні режими); в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Закарпатській, Львівській, Житомирській, Чернігівській, Волинській областях, містах Шостка Сумської області та Харкові.
В останні роки було прийнято низку нормативних актів про введення спеціального режиму інвестування на певних територіях.
Так, у Законі України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" від 24.12.98 р. вперше знайшли легальне визначення такі поняття, як "спеціальний режим інвестиційної діяльності" та " територія пріоритетного розвитку ".
Згідно з визначенням, даному в ст.1 цього Закону, спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти, схвалені Радою з питань вільних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності.
Територія пріоритетного розвитку - це територія в межах міста, району, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 59. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку "
 1. 4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
  Основи міжнародного режиму визнання і виконання іноземних арбітражних рішень були закладені Нью-Йоркської конвенції 1958 р., яка носить універсальний характер і включає до складу її учасників понад 120 держав. Конвенція застосовується виключно до «инос-Тран арбітражним рішень», тобто таким рішенням, які винесені на території держави іншої, ніж держава, де
 2. 56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
  Основним спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює іноземне інвестування в Україну, є Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 р. (далі - Закон) . Іноземні інвестори визначені в Законі як суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства,
 3. 10. Гарантії правового режиму і гарантії при зміні законодавства
  Серед інвестиційних гарантій можна виділити власне правові гарантії: гарантії правового режиму інвестиційної діяльності та гарантії при зміні законодавства. Особливе значення вони мають при іноземному інвестуванні. Так, підприємці-іно-дивні громадяни користуються тими ж правами і несуть такі ж обов'язки, що й громадяни України, якщо інше не випливає з Конституції України
 4. 17. Правове регулювання створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ)
  Правове регулювання створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон полягає в даний час з цілого комплексу нормативних актів - від Конституції (п.8 частини другої ст.92) і загального Закону від 13.10.92 р.. окремих норм інших законів (наприклад. Розділ VI Закону від 19.03.96 р.; ст.24 Закону від 16.04.91 р., закони про окремі СЕЗ, наприклад, Закон від 23.03.2000 р. "Про
 5. 19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД
  Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними , яка має місце як на території України, так і за її межами. У свою чергу, господарська діяльність - це будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і
 6. 24. Режим ЗЕД для іноземних суб'єктів господарської діяльності я його види
  До іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України застосовуються такі правові режими: національний; найбільшого сприяння; спеціальний. Національний режим означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають обсяг прав та обов'язків не менший, ніж суб'єкти господарської діяльності України. Такий режим застосовується до всіх видів господарської
 7. 35. Звільнення від сплати мита і зниження її ставокОт сплати мита звільняються:
  транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідне для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (поломки) даних
 8. 38. Митне регулювання
  Правове регулювання митної справи включає широке коло питань, які в більшості своїй мають відношення до сфери ЗЕД. Митне законодавство - обширна галузь, представлена нормативними актами різного рівня: від міжнародних договорів (наприклад. Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва 1950 р.. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із
 9. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 10. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Так що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
© 2014-2022  ibib.ltd.ua