Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

24. Режим ЗЕД для іноземних суб'єктів господарської діяльності я його види


До іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України застосовуються такі правові режими: національний; найбільшого сприяння; спеціальний.
Національний режим означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають обсяг прав та обов'язків не менший, ніж суб'єкти господарської діяльності України. Такий режим застосовується до всіх видів господарської діяльності іноземних суб'єктів цієї діяльності, пов'язаної з їх інвестиціями на території України, а також до експортно-імпортними операціями іноземних суб'єктів господарської діяльності тих країн, які входять разом з Україною в економічні союзи.
Режим найбільшого сприяння означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають той обсяг прав, преференцій і пільг щодо митних зборів, податків і зборів, яким користується або буде користуватися іноземний суб'єкт господарської діяльності будь-якого іншого держави. Такий режим надається суб'єктам господарської діяльності інших держав відповідно до міжнародних договорів України і застосовується головним чином до експортно-імпортними операціями.
Спеціальний режим застосовується у разі встановлення його згідно з міжнародними договорами за участю України. Такий режим буде застосовуватися також до території митних союзів у разі, якщо Україна буде в них брати участь.
Господарська, в тому числі зовнішньоекономічна, діяльність іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України регулюється законами України щодо порядку здійснення іноземними особами господарської діяльності на території України. У разі, якщо зазначена діяльність пов'язана з іноземними інвестиціями, вона регулюється відповідними законами України (ст. 5 Закону про ЗЕД). Режим, який надається іноземним суб'єктам, які здійснюють господарську діяльність на території України, диференціюється відповідно до ст. 7 Закону від 19.03.96 р. "Про режим іноземного інвестування". Для іноземних інвесторів на території України встановлено національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України. Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.
Можливо поєднання обох режимів. Наприклад, відповідно до ст. 30 Угоди про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом Україна зобов'язалася надавати дочірнім компаніям і філіалам компаній ЄС, створеним на її території, режим стосовно їх діяльності не менш сприятливий, ніж той, який надається, відповідно, її власним компаніям чи філіалам або компаніям чи філіалам якої третьої країни, залежно від того, який з режимів є більш сприятливим.
Майже з усіма країнами-республіками колишнього СРСР укладено двосторонні угоди про вільну торгівлю. Цей спеціальний режим передбачає взаємне звільнення товарів, які з договірних країн, від ввізного мита. За договорами України з Росією і Білоруссю товари звільняються також і від податку на додану вартість. З ініціативи України п'ять нових незалежних держав (Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова) формують економічну угруповання ГУУАМ, однією з цілей, якої є створення на своїх митних територіях зони вільної торгівлі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24. Режим ЗЕД для іноземних суб'єктів господарської діяльності я його види "
 1. Зміст
  режиму і гарантії при зміні законодавства 11. Міжнародно-правові гарантії інвестицій 12. Спільне підприємство. Підприємство, що повністю належить одному інвестору 13. Представництва, філії та інші відокремлені підрозділи інвестора-юридичної особи 14. Поняття і види інвестиційного договору 15. Інвестування за допомогою фондового ринку 16. Концесії. Угоди про
 2. Види і стадії адміністративного права
  режиму. 3. Застосування до особи, щодо якої винесено постанов-лення про накладення даного адміністративного стягнення, заходів вихованням ня і трудового впливу. ст. 304 Режим утримання забезпечує: 1) сувору ізоляцію, охорону і постійний нагляд за заарештованого-ми з метою запобігання вчинення ними нових злочинів. 2) роздільне утримання заарештованих в залежності від статі на-
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  режим саме для підприємців. Прикладом може слугувати стаття 401. З пункту 1 цієї статті випливає, що, якщо інше не передбачено законом або договором, боржник звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання у випадках, коли буде визнано, що це сталося не з його вини (при тому ступені турбот-ливості та обачності , яка від нього
 4. 5. Види норм підприємницького права
  режим іноземного інвестування "," Про цінні папери і фондову біржу ". Серед норм підприємницького права можна також розрізняти матеріальні і процесуальні (процедурні) норми. Реалізація права на підприємницьку діяльність здійснюється в процедурно-правовому порядку. Деякі процесуальні норми підприємницького права містяться в законодавчих нормативно-правових актах.
 5. 52. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність
  режиму ліценч зирования у випадках порушення такими суб'єктами положень цього Закону щодо передбачених у ньому положень, які встановлюють певні заборони, обмеження або режими здійснення зовнішньоекономічних операцій з дозволу держави; тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів України,
 6. 53. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
  режим іноземного інвестування "від 19.03.96 р. Інвестиції визначені в Законі" Про інвестиційну діяльність "як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. За критерієм характеру цінностей, які вкладаються в об'єкти
 7. 56 . Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
  режим іноземного інвестування "від 19.03.96 р. (далі - Закон). Іноземні інвестори визначені в Законі як суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства, відмінним від законодавства України; фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території
 8. 1. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання
  режиму власності, що визначається, в свою чергу, по правовому режиму суб'єкта власності, в даному випадку - іноземного суб'єкта, нерезидента. Так, у спільному майні партнерів за договором режим іноземної власності не змінюється - вона залишається іноземній. У підприємстві з іноземними інвестиціями, зареєстрованому в Україні, майно нерезидента, внесене до статутного фонду,
 9. 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль
  режим попередніх імпортних депозитів. Так, у сфері державних закупівель передбачено проведення торгів за участю суб'єктів господарської діяльності будь-якої державної належності (Положення про порядок організації та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 694).
 10. 39. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів та їх відокремлених підрозділів
  для оплати витрат по відрядженню та експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном; - внесення в готівковій формі нерезидентом на рахунок юридичної особи - резидента як благодійний внесок; - у готівковій формі на рахунок морського агента-резидента, який виступає посередником за фінансовими розрахунком, для подальшого
© 2014-2022  ibib.ltd.ua