Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право Україна → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

52. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність


В результаті порушення правил здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, порушення строків розрахунку за зовнішньоекономічними операціями, приноситься величезний збиток Україні.
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть відповідальність у видах та формах, передбачених стст. 33 і 37 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими законами України та / або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).
Відповідно до ст. 33 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" у сфері зовнішньоекономічної діяльності, яка визначається цим та іншими пов'язаними з ним законами України, можуть застосовуватися такі види відповідальності:
майнова відповідальність. Вона застосовується у формі матеріального відшкодування прямих, побічних збитків, упущеної вигоди, матеріального відшкодування моральної шкоди, а також майнових санкцій. Якщо порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" або пов'язаних з ним законів України призвели до виникнення збитків, втраченої вигоди та / або моральної шкоди у інших таких суб'єктів або держави, то порушили закон суб'єкти несуть матеріальну відповідальність у повному обсязі;
кримінальна відповідальність - вона застосовується лише у випадках, передбачених кримінальним законодавством України.
Згідно ст. 37 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" за порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції:
накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх зобов'язань відповідно з цим чи пов'язаними з ним законами України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та / або рішеннями судових органів України;
застосування до конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліценч зирования у випадках порушення такими суб'єктами положень цього Закону щодо передбачених в ньому положень, які встановлюють певні заборони, обмеження або режими здійснення зовнішньоекономічних операцій з дозволу держави;
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів України, здійснення дій, які можуть завдати шкоди інтересам національної економічної безпеки.
Санкції, зазначені в ст. 37 Закону, застосовуються Міністерством економіки України, за рішеннями судових органів України або за поданнями органів державної податкової та контрольно-ревізійних служб, митних, правоохоронних органів, комісії з питань повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами, та Національного банку України . Ці санкції діють до моменту застосування практичних заходів, які гаран-, тируют виконання Закону. Застосування зазначених санкцій може бути оскаржено в судовому порядку.
У порівнянні з раніше діяла редакцією цієї норми, яка передбачала обмежений перелік органів, за поданням яких ці санкції могли бути застосовані і максимальний термін їх дії 6 місяців, у нині діючій редакції Закону розширено перелік органів, по поданням яких можуть бути застосовані санкції, а також дозволено застосовувати ці санкції протягом більше 6 місяців.
Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затверджено наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. № 52 .
Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності передбачає здійснення Міністерством економіки України індивідуального ліцензування кожної окремої зовнішньоекономічної операції певного виду зовнішньоекономічної діяльності, зазначеної в ст. 4 Закону України * 0 зовнішньоекономічну діяльність ".
З метою контролю за зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які допустили порушення в цій сфері, оформляється разова (індивідуальна) ліцензія, яка видається Міністерством економіки України або уповноваженими ним органами. Разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовані санкції. Оформляється разова (індивідуальна) ліцензія у порядку, визначеному Міністерством економіки України.
Тимчасове призупинення зовнішньоекономічної діяльності щодо українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності означає позбавлення права займатися всіма видами зовнішньоекономічної діяльності, передбаченими ст. 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність, за винятком:
завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, при яких з боку українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності були перераховані кошти до застосування цієї санкції;
завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за продукцію, яка була відправлена за межі України українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або відправлена в Україну іноземними суб'єктами господарської діяльності до застосування цієї санкції.
Санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності можуть застосовуватися Міністерством економіки України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у разі здійснення ними таких дій у сфері зовнішньоекономічних відносин:
які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки;
які призводять до порушень міжнародних зобов'язань України;
якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, до якого раніше була застосована санкція - індивідуальний режим ліцензування, протягом року після її застосування не вжив заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері зовнішньоекономічних відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 52. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність "
 1. Зміст
  порушення незаконними актами державних органів 9. Правове регулювання малого підприємництва 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва 14. Ліцензування
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Санкції. Це має виключити вигідність подібної поведінки. 57 Місяці В.В. Поглиблення соціального контролю злочинності (Матеріали круглого столу). -Держава і право, 1999, № 9. - С. 6 січень. Найважливішим напрямком соціально-правового контролю є посилення різних видів контролю за соціально-економічними та політичними процесами, за фінансовими і товарними потоками (бюджетного,
 3. Список використаної літератури.
  Санкціями не залякати. Фінансові звістки від 24.02.98 р. Яни П. Проблеми відповідальності за економічні злочини / / Законність. 2001. № 1. АиФ 1994 № 14 Газета Известия 1996 13 серпня. Газета Версія за 2000 рік. № № 37,40, 44 Кримінологія. Навчальний посібник / Під. ред. В.Є. Емінова. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997,
 4. 5. Види норм підприємницького права
  санкцій, застосовуваних до правопорушників і т.п. У таких нормах знаходять свій розвиток, деталізацію і конкретизацію первинні правові норми. Як і первинні правові норми, норми-правила поведінки неоднорідні і, в свою чергу, по їх функціональної спрямованості поділяються на регулятивні та охоронні. Охоронні норми законодавства про підприємництво розосереджені по спеціальних
 5. 50. Товарообмінні (бартерні) зовнішньоекономічні операції
  санкцій. Умовою еквівалентності обміну за бартерним договором є обмін товарами (роботами , послугами) за цінами, обумовленими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України на договірних засадах з урахуванням попиту та пропозиції, а також інших факторів, які діють на відповідних ринках на момент укладення бартерних договорів. У випадках, передбачених законодавством
 6. 23. Зовнішньоекономічна правосуб'єктність
  санкція у вигляді тимчасового призупинення права на здійснення ЗЕД у разі порушення ним законів, що відносяться до ЗЕД (ст.37 Закону про
 7. 25. Відповідальність в сфері ЗЕД
  санкцій. Відповідальність суб'єктів ЗЕД та іноземних суб'єктів господарської діяльності за порушення законодавства України про ЗЕД може носити характер матеріальної відповідальності, а також виступати у формі спеціальних санкцій, передбачених законом (ст. 37 Закону про ЗЕД). До таких санкцій відносяться: а) накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання своїх
 8. 26. Центральні органи гоеударственіого регулювання ЗЕД
  санкцій у зв'язку з порушенням законодавства про ЗЕД; реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності; облік іноземних компаній, які застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов'язання перед українськими партнерами та Україною; представництво України в СОТ, ЮНКТАД та інших міжнародних організаціях;
 9. 3. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних контрактів
  санкції, що застосовуються до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності згідно зі ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"; наявність заборони з боку зарубіжних держав на ввезення відповідних українських товарів; вичерпання імпортних квот, встановлених зарубіжними державами на ввезення відповідних українських товарів; застосування режиму індивідуального ліцензування до
 10. 6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА
  санкцій) дебітора за всіма зобов'язаннями, включеним для реалізації в один лот. Мінімальна ціна продажу дебіторської заборгованості - зазначена у заявці на реалізацію ринкова вартість виставленої на торги дебіторської заборгованості, встановлена державним органом, що передав її для реалізації, або за його дорученням оцінювачем. Заявник - особа, яка подає організатору торгів заявку на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua