Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

26. Центральні органи гоеударственіого регулювання ЗЕД


Вищим органом, що здійснює державне регулювання ЗЕД, є Верховна Рада України. До її компетенції, крім прийнята, зміни та скасування законів, що відносяться до ЗЕД, віднесені затвердження основних напрямів зовнішньоекономічної політики України, встановлення спеціальних режимів економічної діяльності на території України та інші повноваження (ст.9 Закону про ЗЕД).
Президент України як глава держави відповідно до ст.106 Конституції забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави, представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України , створює, реорганізовує та ліквідовує за поданням прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, здійснює інші повноваження, що визначаються Конституцією України, на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання на території України.
Як вищий орган у системі виконавчої влади, Кабінет Міністрів України організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, координує діяльність центральних органів виконавчої влади як органів державного регулювання ЗЕД.
Центральні органи державного регулювання ЗЕД можна класифікувати на органи функціонального і галузевого управління. Центральним органом функціонального управління ЗЕД є Міністерство економіки України. Поряд з іншими в його функції входить участь у розробці державної політики у сфері ЗЕД, забезпечення її реалізації, координація дій органів державної виконавчої влади та суб'єктів господарської діяльності, організація виконання актів законодавства України у сфері ЗЕД та здійснення систематичного контролю їх реалізації, узагальнення практики їх застосування , розробка пропозицій щодо стратегії розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України, з економічного співробітництва і його пріоритетними напрямами, механізмам державного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків, укладання міжнародних договорів України, удосконалення законодавства про ЗЕД, виконує інші функції.
До компетенції Міністерства економіки України входить:
підготовка пропозицій щодо порядку експорту та імпорту товарів, системи тарифного і нетарифного регулювання ЗЕД;
організація роботи по залученню іноземних ІЄ-вестіцій в економіку України, забезпечення державного регулювання у сфері здійснення українських інвестицій за кордон;
визначення порядку організації та проведення міжнародних торгів (тендерів) в Україні та здійснення контролю їх проведення;
облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які укладаються суб'єктами ЗЕД;
виявлення і розслідування фактів застосування або загрози застосування органами інших держав, економічними угрупованнями або митними спілками до товарів походженням иа України антидемпінгових заходів, імпорту в Україну товарів за демпінговими цінами;
прийняття заходів щодо врегулювання торговельних суперечок і захисту інтересів суб'єктів ЗЕД України в антидемпінгових розслідуваннях;
прийняття заходів у випадку виявлення фактів демпінгу і за результатами антидемпінгових розслідувань;
підготовка пропозицій щодо застосування односторонніх обмежень імпорту відповідно до норм і принципів Світової організації торгівлі (СОТ);
застосування до суб'єктів ЗЕД та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій у зв'язку з порушенням законодавства про ЗЕД;
реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності;
облік іноземних компаній, які застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов'язання перед українськими партнерами та Україною;
представництво України в СОТ, ЮНКТАД та інших міжнародних організаціях;
здійснення відповідно до законодавства контролю дотримання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України з питань ЗЕД;
визначення рівня індикативних цін на товари, експорт яких є стійким і високоліквідним;
керівництво діяльністю управлінь зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі обласних, районних, а також у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;
регулювання інших питань, пов'язаних з ЗЕД.
Управління у сфері ЗЕД здійснюють також в рамках своїх функцій Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Митна служба України, Міністерство фінансів України, Державна податкова адміністрація України, Антимонопольний комітет України, галузеві міністерства, наприклад Міністерство транспорту України, інші центральні відомства, які здійснюють повноваження у сфері ЗЕД на функціональному та галузевому рівнях (наприклад. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі).
Важливу роль відіграють торгові представництва України за кордоном, що представляють і захищають у державі перебування інтереси України у сфері ЗЕД. Зокрема, вони вживають заходів щодо захисту інтересів України, прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності України в країні перебування, встановлюють контакти, ведуть переговори з державними установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності держави перебування, вживають заходів з метою дотримання суб'єктами підприємницької діяльності України інтересів Україна, правил міжнародної торгівлі та законодавства держави перебування, надають допомогу у встановленні контактів між зацікавленими іноземними та українськими партнерами, надають допомогу суб'єктам підприємницької діяльності України в організації та проведенні в державі перебування торговельно-промислових, науково-технічних виставок, ярмарків, вживають заходів по залученню суб'єктів підприємницької діяльності держави перебування до участі у виставках, ярмарках, що проводяться на території України, і т.п., ведуть облік суб'єктів підприємницької діяльності держави перебування, які застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують взяті на себе зобов'язання (Положення про торгових представництвах Україна за кордоном, затверджене Указом Президента України від 17.08.93 р. № 313).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26. Центральні органи гоеударственіого регулювання ЗЕД "
 1. 2. Президент формально не є главою виконавчої влади
  але він активно впливає на діяльність виконавчо-розпорядчих органів. Це виявляється в наступних формах: 1. безпосередньо, тому що багато з федеральних органів виконавчої влади підпорядковані йому безпосередньо. (Адміністрація Прези-дента, Уряд, деякі міністерства) 2. побічно, тобто через Уряд. Уряд керує міністерством. повт. повн. П-та в сфері
 2. 1.Сущность і уроки НЕПу
  Б зв'язку з радикальною реформою економіки значно підвищився інтерес до досвіду та ідеям нової економічної політики. НЕП - це цілісний нерозривний комплекс заходів економічного, політичного, соціального, ідеологічного, психологічного характеру. До кінця 1920 року В. Н. Ленін остаточно зрозумів, що вирішити лобовою атакою долю капіталізму не вдалося. З'ясувалося й інше: спроба здійснення
 3. 1. Поняття конституційного пра-ва його сутність і на-зна-чення.
  Предметом науки конституційного (державного) права зарубіжних країн є державами-ве право конкретних країн. Державне право в кожній країні є основною, головною галуззю національної системи права. Як і всяка інша галузь права, воно перед-ставлять собою сукупність юридичних норм, що виражають волю або правлячих політичних еліт, або певних соціальних
 4. 6. Інстітуаліза-ція політичних партій.
  У зарубіжних країнах особливу важливість в сучасну епоху набуває інстітуаліза-ція політичних партій. Йдеться насамперед про порядок їх утворення та регулювання внутрішньої структури і політичної діяльності. Тривалий час це було поза межами правового регулювання держави. Політичні партії розглядалися государ-даль-ної владою як приватні організа-ції, подібні
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 6. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
  Тривалий час Армія досить критично ставилася до спроб громадянського суспільства брати не пасивне (оплачує) участь у її будівництві, а активне - направляючий участь. Але настав період суспільного розвитку, коли громадянське суспільство не обмежується роллю донора. Воно хоче, виходячи з можливостей і реальних потреб, визначити, скільки воно може і повинно виділяти
 7. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Кримінальний кодекс, як відомо, ввів ряд новел в регламентацію інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Присвятивши цьому питанню окрему, 11-ту главу, законодавець, крім цього, включив в КК РФ ряд відповідних додаткових норм, спеціалізованих по виду злочинів (див. примітки ст.ст. 204, 291 КК РФ) і щодо суб'єкта, до якого вони можуть бути застосовані. К
 8. 22. Види юридичних осіб.
  Найбільш поширеним видом юридичних осіб на сьогоднішній день є підприємства. Відповідно до статті 1 Закону "Про підприємства в Україні", підприємством визнається самостійний господарюючий статутний суб'єкт, що володіє правами юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку
 9. 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління
  Відповідно до п. 1 ст. 6 Закону "Про обмеження монополізму ..." наступний вид порушень антимонопольного законодавства - дискримінація суб'єктів господарювання органами державної влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю - включає ряд різновидів: - заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм
 10. 72. Державні органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій
  Загальний державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у сферах природних монополій здійснює Антимонопольний комітет України, компетенція якого визначена Законом України "Про Антимонопольний комітет України" від 26.11.93 р. (з наступними змінами та доповненнями). Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах їх діяльності здійснюють
© 2014-2022  ibib.ltd.ua