Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

27. Управління ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях


Автономна Республіка Крим відповідно до законодавства України і на підставі Конституції Автономної Республіки Крим має низку повноважень у сфері управління ЗЕД. Зокрема, до відання Автономної республіки Крим віднесено участь у формуванні та здійсненні основних принципів зовнішньоекономічної діяльності України з питань, що належать до Автономній Республіці Крим, надання пільг іноземним інвесторам, створення та забезпечення функціонування вільних економічних зон, ліцензування і квотування експорту продукції, яка виробляється в Автономній Республіці Крим, здійснення ЗЕД, за згодою Кабінету Міністрів України участь в регулюванні мита та податків на імпортні товари, які завозяться в Автономну Республіку Крим, з метою захисту власного товаровиробника та власного ринку, і ін Виконавчі функції і повноваження Автономної Республіки Крим з питань ЗЕД здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим.
Обласні, районні, а також у містах Києві та Се 'вастополя державні адміністрації здійснюють (в т.ч. через управління зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі) визначені законом повноваження у сфері ЗЕД. До них відносяться: забезпечення виконання зобов'язань за міжнародними договорами України на території області, району, міст Києва та Севастополя; сприяння розвитку міжнародного співробітництва за різними напрямками, зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, установ та організацій, розташованих на території; організація прикордонній та прибережної торгівлі; сприяння залученню іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу відповідної території (ст.26 Закону від 09,04.99 р. "Про місцеві державні адміністрації"). Управління зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі місцевих державних адміністрацій здійснюють ряд делегованих їм функцій у сфері управління ЗЕД: ліцензування експортно-імпортних операцій, облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), реєстрацію іноземних інвестицій та ін В Автономній Республіці Крим такі функції здійснюються Міністерством економіки Автономної Республіки Крим.
Законом України від 21.05.97 р.. "Про місцеве самоврядування в Україні" територіальні громади наділені рядом повноважень у сфері ЗЕД, що здійснюються через виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. До їх власних повноважень віднесено: забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг; сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності; сприяння у створенні спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць. До делегованих повноважень віднесено: організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі; створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності; забезпечення на відповідній території реалізації міжнародних зобов'язань України.
У зв'язку з приєднанням України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями 1980 територіальні громади можуть керуватися нею як частиною національного законодавства України, в тому числі об'єднуватися в господарського характеру асоціації з територіальними громадами інших країн (і не тільки суміжних). Слід також взяти до уваги ст. 4 ратифікованої Україною Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 р., згідно з якою місцева влада в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, не вилучений із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручено жодному іншому органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 27. Управління ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. Держ. управління у соціально-культурній сфері
  1. Система органів і організація держ. управління освіти. 2. Система органів і організація державного управління в сфері соціального захисту населення. 1. Державне керівництво системою освіти осуществля-ється федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів федерації загальної та спеціальної компетенції: 1) Уряд РФ, ст. 114
 3. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  При ознайомленні зі шкільними і вузівськими підручниками з вітчизняної історії стає очевидно, що археологічні дослідження давньоруських міст не знайшли в них, за малим винятком, гідного відображення. Археологічні факти вкраплені в історичний розповідь про міста, але в цих текстах слабо відображена ситуація, дозволяє що навчається зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і
 4. 13. Місцеві органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
  Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Вони виконують свої функції відповідно до законів про них. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих адміністрацій. Глави
 5. 78. Державне управління та місцеве самоврядування.
  Місцеве самоврядування - особливий вид управління, реалізація гарантованого законом права терит. Спільностей гр-н та органів які вони обирають. У межах адміністративно-територіальних одиниць (областей, районів, міст, районів у містах, селищ, сіл) представницькі органи влади: - органи місцевого самоврядування - Ради. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні
 6. Особливості сучасної організованої економічної злочинності в Росії
  Організована економічна злочинність Росії в цифрах. Найважливішою негативною тенденцією сучасного розвитку Росії є криміналізація всіх сфер економіки. За період з 1993 по 1996 рр.. кількість виявлених злочинів у галузі економіки зросла більш, ніж у 1,5 рази, важливо так само і те, що найскладніші, суспільно небезпечні, що завдають величезної шкоди як суспільству в цілому, так і
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 8. 21. Держава Україна та адміністративно - територіальні одиниці як суб'єкти цивільного права.
  Поряд з фізичними та юридичними особами учасниками відносин, регульованих цивільним правом, є також держава Україна. Держава, як носій суверенітету, єдине і неподільне. Відповідно держава в цивільному обороті може розглядатися як єдиний і єдиний суб'єкт. У той же час держава Україна є багаторівневим утворенням. Воно поділяється на
 9. 84. Поняття і порядок приватизації майна невеликих державних підприємств.
  «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» Стаття 2. Об'єкти малої приватизації 1. Об'єктами малої приватизації є: цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств, віднесених Державною програмою приватизації до групи А; окреме індивідуально визначене майно; об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані
 10. 3. Управління у сфері інвестиційної діяльності
  Управління інвестуванням в Україні здійснюють різні державні органи. Єдиного органу в цій сфері немає. Немає і органу, який спеціалізувався б на управлінні інвестуванням. Управління у сфері інвестування входить в сферу діяльності Міністерства економіки України. Управлінські функції у сфері інвестиційної діяльності здійснюють також Державна комісія з цінних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua