Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

Держ. управління у соціально-культурній сфері

1. Система органів і організація держ. управління освіти.
2. Система органів і організація державного управління в
сфері соціального захисту населення.
1. Державне керівництво системою освіти осуществля-
ється федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої
тельной влади суб'єктів федерації загальної та спеціальної компетенції:
1) Уряд РФ, ст. 114 Конституції РФ (п. в, к)
2) Міністерство освіти РФ
Функції:
а) розробляє і затверджує загальнодержавні стандарти,
приблизні плани та навчальні програми.
Б) здійснює контроль за виконанням федерального законодав-
тва у сфері освіти.
В) фінансує вузи та інші освітні установи Феде-
рального значення.
Г) видає в межах своєї компетенції нормативно-правові акти
і т.д.
3) Інші федеральні органи виконавчої влади, у веденні
яких знаходяться вищі та спеціальні навчальні заклади профе-
нального освіти.
(Міністерство культури, міністерство соціального розвитку РФ і
т.д.)
4) органи виконавчої влади суб'єктів РФ, а також органи від-
галузевої компетенції (Головне управління освіти)
5) органи місцевого самоврядування - щодо реалізації прав громадян
на отримання основної загальної освіти.
Діє закон РФ "Про освіту" в редакції від 13.01.96 р..
Правовий статус вузу визначений ФЗ від 22 серпня 96 р. "Про вищу і
післявузівську професійну освіту".
Вузи самостійні у підборі і розстановці кадрів, здійсненні
нии навчальної та наукової роботи та іншої діяльності відповідно до уста-
вом ВНЗ. Управління ВУЗом здійснюється ректоратом таємним голосу-
ванием на чолі з ректором. Ректор, обраний на загальних зборах тай-
вим голосуванням на термін до 5 років і затверджений відповідним ор-
ганом управління освітою. Ректор є головою вченої
ради ВНЗ, члени якого також обираються. На вчена рада покладає-
ється загальне керівництво вищим навчальним закладом.
Інші освітні установи (середньоспеціальних навчальні
заклади, школи) повинні бути зареєстровані засновником у відповід-
ствующая державному органі. Вони повинні мати ліцензію на право
ведення своєї діяльності. Державний статус державного
установі надає акредитація, яка підтверджує його право на
видачу випускникам документів державного зразка. Управління
державною установою здійснюється його керівником, кото-
рий обирається колективом або призначається засновником. В управлінні
освітніми установами єдиноначальність керівника поєднується з
такими формами та самоврядування, як рада освітнього установ
ня, педрада і т . д.
2. Міністерство праці і соціального розвитку РФ (Минтруд)
Воно очолює систему органів виконавчої влади, відаю-
щих на державному або регіональному рівні питаннями соціальної
захисту населення.
Управління муніципальної системою соціальних служб здійснювала-
вляется органами місцевого самоврядування. Це міністерство очолює
федеральну державну службу зайнятості населення та службу по
врегулюванню колективних трудових спорів, здійснює керівників-
дство федеральної інспекцією праці , республіканським федеральним
фондом соціальної підтримки населення, інспекцією недержавних
пенсійних фондів і т.д.
У систему органів соціального захисту населення входять різні
установи соціального обслуговування:
1) комплексні центри соціального обслуговування населення.
2) територіальні центри соціальної допомоги сім'ї та дітям,
стаціонарні установи соціального обслуговування.
2. Федеральна міграційна служба (ФМС)
відає питаннями, пов'язаними в організацією роботи з забез-
нию прав біженців і вимушених переселенців.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Держ. управління у соціально-культурній сфері "
 1. У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:
  державою спеціальних го-сударственно-владних повноважень. Для всіх зазначених відносини характерні є те, що вони виникають у галузі державного управління та місцевого само-
 2. 4. Система адміністративного права
  державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного примусу 8. інститут адміністративної відповідальності 9. інститут адміністративного процесу В Особливу частину входять інститути управління в області еконо-міки,
 3. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Державного і громадського порядку, йому приписується боротьба з демократичними силами, з прийдешніми реформами. Таким чином, консерватизм трактується за допомогою негативних визначень, виступаючи як антитеза програмі змін взагалі. Цей підхід зумовлений тим, що консерватизм в цілому ототожнюється лише з однією, притому найбільш примітивною його модифікацією - егоїстичним консерватизмом
 4. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  держав, тому різні історичні епохи виявилися ніби спресованими в часі. Промисловий переворот стався в Росії без аг-рарно-капіталістичного, звідси особлива гострота аграрного питання і вузькість внутрішнього ринку. З метою швидкого розвитку промисловості та підтримки бездефіцитного торгового балансу Росія активно експортувала продовольство (в основному зерно). Експорт
 5. 10. Система органів державного управління в Україні, їх правова основа.
  Державного управління - це не тільки органи виконавчої влади, а й державні службовці, громадські об'єднання та громадяни, які є учасниками виконавчої (управлінської) діяльності. Органи виконавчої влади наділені державно-владними повноваженнями для здійснення покладених на них функцій, приймають правові акти та здійснюють заходи, спрямовані
 6. 25. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративно-правових відносин.
  Державних органів і організацій, є те, що перші у відносинах з іншими суб'єктами права і між собою виступають від свого імені і не наділені державно-владними повноваженнями. До громадських об'єднань належать руху, конгреси, асоціації, фонди, спілки та інші формування, які відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» визначаються як
 7. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  Державою. Виділяють види прав людини: особисті; політичні; економічні; духовні; культурні. Права людини пов'язані із здійсненням так званої «негативної свободи», де індивід діє автономно, а держава утримується від втручання в його відносини і покликане їх захистити від можливих порушень. Права людини - це природні, невід'ємні права, що належать індивіду
 8. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Державних і соціально-економічних інститутів, що діють в країні, з метою створення зовнішньої законності злочинної діяльності (офіційне прикриття у вигляді спільних підприємств, фондів, фірм, казино тощо);-фінансову базу у вигляді загальних грошових фондів, нерухомості тощо, для вирішення "загальних" завдань, що дозволяє, крім того, забезпечувати високу технічну оснащеність;
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю
  держави в галузі боротьби зі злочинністю, діють так само і документи основоположного характеру, на яких мені б хотілося зупинитися по докладніше: Концепція національної безпеки Російської Федерації. Державна стратегія економічної безпеки Російської Федерації. Концепція національної безпеки Російської Федерації затверджена Указом Президента Російської Федерації
 10. Список літератури
  державної служби Російської Федерації: Федеральний Закон від 31 липня 1995 р. / / Збори законодавства РФ. 1995. № 31. Ст. 2990. Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації «Про освіту»: Федеральний Закон від 12 липня 1995 р. / / Збори законодавства РФ. 1996. № 3. Ст. 150. Про зовнішню розвідку: Федеральний Закон від 8 грудня 1995 р. / / Збори законодавства РФ.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua