Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

53. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності


Основними нормативно-правовими актами, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні, є. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91 р. (далі - Закон) та Закон України " Про режим іноземного інвестування "від 19.03.96 р.
Інвестиції визначені в Законі" Про інвестиційну діяльність "як всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.
За критерієм характеру цінностей, які вкладаються в об'єкти діяльності, Закон класифікує інвестиції таким чином:
- кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
- рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, пристрої та інші матеріальні цінності);
- майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності;
- сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау") ;
- права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також іншими майновими правами;
- інші цінності.
Таким чином, у законі міститься обширний, але все ж не вичерпний перелік тих благ, які можуть бути інвестиціями.
Інвестиції на відновлення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень.
У Законі "Про інвестиційну діяльність" дано її легальне визначення: інвестиційна діяльність - сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.
Такі практичні дії починаються з прийняття рішення про вкладення коштів як інвестицій, для чого досліджуються інвестиційні можливості, розробляється техніко-економічне обгрунтування, підготовляються контрактна і проектна документації, бізнес-план, полягає інвестиційний договір. Потім практичні дії спрямовані на виконання обов'язків за інвестиційним договором, тобто реалізацію інвестицій, які можуть опосредоваться різної договір-но-правовою формою і тягнуть створення об'єкта інвестиційної діяльності.
Інвестиційна діяльність підрозділяється в Законі на наступні види залежно від того, на підставі чого вона здійснюється:
- інвестування, здійснюване громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;
- державне інвестування, здійснюване органами влади і управління України, Автономної Республіки Крим, місцевих рад за рахунок коштів бюджетів , позабюджетних фондів і позикових коштів, а також державними підприємствами і установами за рахунок власних і позикових коштів;
- ійостранное інвестування, здійснюване іноземними громадянами, юридичними особами та державами;
- спільне інвестування, здійснюване громадянами та юридичними особами України, іноземних держав.
Крім того, за джерелом фінансування інвестиційна діяльність підрозділяється на здійснювану за рахунок:
- власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха , грошові накопичення і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);
- позикових фінансових коштів інвестора (облігації 'онние позики, банківські та бюджетні кредити);
- залучених фінансових коштів інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);
- бюджетних інвестиційних асигнувань;
- безкоштовних і благодійних внесків , пожертвувань організацій, підприємств і громадян.
Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України та іноземних держав, а також держави.
Вони поділяються на інвесторів і учасників.
Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позикових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування-Отже, інвестори - це лише одна група в системі суб'єктів інвестиційної діяльності, які здійснюють вкладення власних, позикових або залучених коштів у формі інвестицій та забезпечують їх цільове використання.
Учасники інвестиційної діяльності - громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.
Об'єкти інвестиційної діяльності - будь-яке майно, в тому числі основні фонди та оборотні кошти в усіх галузях і сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 53. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності "
 1. 1. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання
  поняття інвестиції та інвестування, слід звернутися насамперед до легальних визначень інвестиційної діяльності та однієї з її форм - інноваційної діяльності, наведеним у стст. 1-3 Закону від 18.09.91 р. "Про інвестиційну діяльність". Інвестиціями є всі види майнових та матеріальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших види
 2. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 3. 56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
  інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства, відмінним від законодавства України; фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності; іноземні держави, міждержавні урядові та неурядові організації; інші
 4. 58. Форми спільної інвестиційної діяльності
  поняття та правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна, а також порядок і умови її здійснення. Концесія - надання з метою задоволення суспільних потреб уповноваженим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основах юридичній або фізичній особі
 5. 6.Інвестіціонние правовідносини
  поняття іноземного інвестора (ст.1 Закону від 19.03.1996 р. "Про режим іноземного інвестування"). Здатність особи виступати суб'єктом інвестиційних правовідносин слід розглядати як інвестиційну правосуб'єктність. У ряді випадків така правосуб'єктність носить спеціальний характер, оскільки до суб'єкта пред'являються особливі 'вимоги, наприклад, у вигляді тендерних (конкурсних) умов.
 6. 14. Поняття і види інвестиційного договору
  інвестиційну угоду) - основний правовий документ, який регулює взаємовідносини суб'єктів інвестиційної діяльності. Майже у всіх випадках форма інвестицій носить договірний характер. Виняток становить створення підприємств одним засновником, а також створення структурних підрозділів. Договірні форми інвестицій класифікуються на: а) угоди про створення юридичної особи або про
 7. 4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
  інвестиційних спорів (ICSID). Це міжнародний арбітраж, рішення якого не можуть проводитися для цілей примусового виконання через процедуру екзекватури або іншої перевірки. Арбітражними судами РФ визнаються і приводяться у виконання рішення судів іноземних держав, прийняті ними по спорах та інших справах, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої економічної
 8. 2. Арбітражна угода
  поняття письмової форми арбітражної угоди. Згідно п. 2 ст. 8 арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди,
 9. 12. Центральні органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
  Інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; 4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково- технічного, соціального і культурного розвитку України; 5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм
 10. 88. Податкова політика сучасної держави.
  Інвестиційну діяльність. Поряд з цим мають бути забезпечені необхідні надходження до державного бюджету. В основі формування податкової політики два фактори: 1) використання податкових платежів для формування доходної частини бюджетів різних рівнів і вирішення фіскальних завдань держави; 2) використання податків як непрямого методу регулювання економічної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua