Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

54. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій


Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної та соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, республіканськими і регіональними програмами розвитку народного господарства, республіканським і місцевими бюджетами, передбачуваними в них обсягами державного фінансування інвестиційної діяльності.
Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.
Управління державними інвестиціями здійснюється республіканськими і місцевими органами державної влади й управління та включає планування, визначення умов і виконання конкретних дій по інвестуванню бюджетних і позабюджетних коштів.
Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:
- системи податків з диференціацією суб'єктів і об'єктів оподаткування, податкових ставок і пільг;
- проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому числі шляхом прискореної амортизації основних фондів. Пільги по амортизації можуть встановлюватися диференціювання для окремих галузей і сфер економіки, елементів основних фондів, видів устаткування;
- надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;
- державних норм і стандартів;
- антимонопольних заходів;
- роздержавлення і приватизації власності;
- визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами;
- політики ціноутворення;
- проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва;
- інших заходів.
Відповідно до ст. 19 Закону України "Про інвестиційну діяльність" захист інвестицій - це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій, ефективній діяльності об'єктів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.
Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами України. Інвесторам, у тому числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкоджати управлінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також передбачаються умови і порядок вивозу вкладених цінностей і результатів інвестицій.
З метою забезпечення сприятливого та стабільного інвестиційного режиму в законодавстві встановлено державні гарантії захисту інвестицій.
Відповідно до Закону "Про інвестиційну діяльність" державні гарантії захисту інвестицій - це система правових норм, спрямованих на захист інвестицій. Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій.
До гарантій прав суб'єктів інвестиційної діяльності Закон відносить такі положення.
Держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів його суб'єктів.
Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяльності, зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках, якщо після їх укладення законодавством встановлено умови, що погіршують становище суб'єктів або обмежують їх права, якщо вони не досягли угоди про зміну умов договору.
Державні органи та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності, крім випадків, коли таке втручання допускається чинним законодавством і здійснюється в межах компетенції цих органів та посадових осіб.
Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об'єктів інвестування, за винятком випадків, передбачених Законом.
У разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують права інвесторів і учасників інвестиційної діяльності, збитки, завдані суб'єктам інвестиційної діяльності, підлягають відшкодуванню в повному обсязі цими органами. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом або арбітражним судом відповідно до їх компетенції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 54. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій "
 1. Зміст
  державних органів 9. Правове регулювання малого підприємництва 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва 14. Ліцензування певних видів
 2. 1. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання
  державної та приватної. Рівним чином, такий підхід застосовний і до внутрішнього інвестування. У зв'язку з цим назріла необхідність приведення у відповідність з Конституцією Закону "Про власність" та деяких інших законів України, вилучення з них норм про колективну власність і власності юридичних осіб. Так, наприклад, варто було б замінити що міститься в ст. 12 Закону від 19.09.1991
 3. 4. Розвиток правового регулювання інвестиційної діяльності
  державна політика стосовно іноземному інвестуванню, яку можна було б охарактеризувати наступними моментами: - перевагу двостороннім міждержавним. Угодам перед законодавчим регулюванням за допомогою загальних правил незалежно від країни інвестора; - стимулювання певних галузей; - стимулювання експорту для поліпшення торгового та платіжного балансу; -
 4. 45. Особливості розгляду зовнішньоекономічних спорів, однією зі сторін яких є держава
  державних органів та офіційних посадових осіб вважаються діями України як держави в цілому (ст.34). Ця обставина, у свою чергу, зумовлює підвідомчість спорів загальним судам (ст.39). По-третє, створення суб'єктами ЗЕД спільно з нерезидентами суб'єктів підприємницької діяльності на території України є одним з видів зовнішньоекономічної діяльності
 5. 4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
  державного мита у порядку і в розмірі, що встановлені федеральним законом для сплати державного мита при подачі до арбітражного суду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Заява про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення розглядається в судовому засіданні
 6. 2. Арбітражна угода
  державну приналежність, питання належної правосуб'єктності сторін буде регулюватися відповідно до застосовного правом. На підставі широко поширеності колізійних норм правосуб'єктність фізичних осіб визначається їх особистим законом (законом громадянства або законом місця проживання), а правосуб'єктність юридичних осіб - законом юридичної особи (законом місця його
 7. 88. Податкова політика сучасної держави .
  державний бюджет. В основі формування податкової політики два фактори: 1) використання податкових платежів для формування доходної частини бюджетів різних рівнів і вирішення фіскальних завдань держави; 2) використання податків як непрямого методу регулювання економічної діяльності . За допомогою податкової системи покриваються витрати держави, задовольняються
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю
  державній діяльності, послаблення системи державного регулювання і контролю, недосконалість правової бази та відсутність сильної державної політики у соціальній сфері, зниження духовно-морального потенціалу суспільства є основними факторами, що сприяють зростанню злочинності, особливо її організованих форм, а також корупції. Масштаби тероризму та організованої
 9. 57. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій
  державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України. Це означає, що інвестори іноземної держави одержують такі ж права, як і суб'єкти господарської
 10. 58. Форми спільної інвестиційної діяльності
  державної належності їх засновників (учасників). Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом. При цьому митні органи здійснюють пропуск такого майна на територію України на підставі виданого підприємством
© 2014-2022  ibib.ltd.ua