Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

4. Розвиток правового регулювання інвестиційної діяльності


Правове регулювання інвестиційної діяльності бере початок з незапам'ятних часів, а регулювання "заморського" інвестування з часів колоніальних завоювань. Інвестування в суверенних країнах отримало розвиток разом з розвитком промисловості, фінансів, міжнародної торгівлі та появою "заморського" купецтва.
Інвестування - знаряддя оптимізації та інтернаціоналізації економіки, за допомогою якого відшукуються вільні "ніші" в країні інвестора і по всьому світу. Примат економіки диктує політиці забезпечувати умови в тій чи іншій країні для розвитку об'єктивного процесу дифузії капіталів і науково-технічного прогресу. Історія показує, що неринкові держави, держави з "перехідною економікою" і держави, що розвиваються прагнуть встановити контроль та обмеження стосовно власності іноземних інвесторів у порівнянні з вітчизняними. На відміну від ринкових країн, тут, як правило, приймаються спеціальні закони про режим іноземних інвестицій, поряд із загальними нормами або нормативними актами, що регулюють інвестиційну діяльність.
Правові проблеми інвестування в Україні виникли, природно, з проблем політичних, економічних і соціальних. Динаміка інвестиційного процесу є одним з важливих факторів руху до ринку, а значить, і до політично відкритого суспільства. Тому ставлення до інвестування, особливо - до комерційного та іноземної, відразу стало предметом гострої боротьби політичних сил. Почала складатися політика стосовно іноземним інвесторам. Крім того, необхідно було визначитися з політикою внутрішнього інвестування, а також з питання співвідношення внутрішнього та іноземного інвестування. Необхідно було рахуватися з упередженням основної маси населення проти іноземців та іноземного інвестування, з хибно усвідомленого суверенітетом.
В даний час в Україні склалася більш-менш окреслена державна політика стосовно іноземному інвестуванню, яку можна було б охарактеризувати наступними моментами:
- перевагу двостороннім міждержавним. Угодам перед законодавчим регулюванням за допомогою загальних правил незалежно від країни інвестора;
- стимулювання певних галузей;
- стимулювання експорту для поліпшення торгового та платіжного балансу;
- захист вітчизняного товаровиробника;
- перевагу виробничому інвестуванню. Що ж до інвестування взагалі, то основним принципом залишається принцип, згідно з яким держава несе відповідальність тільки у випадку, коли воно саме є реципієнтом.
Україна отримала законодавство про інвестиційну діяльність та про іноземні інвестиції в порядку правонаступництва держав від радянського перебудовного режиму, коли після довгої перерви комерційне, а також іноземне інвестування було дозволено, - адже раніше тільки держава, колгоспи, кооперативи і так звані "громадські організації" могли мати у власності засоби виробництва, а акумуляція коштів населення здійснювалася тільки за допомогою державних облігацій, до того ж, часом, - в "добровільно-примусовому" порядку. Протягом 60 років в СРСР панувала концепція іноземного інвестування як атрибуту грабіжницької політики імперіалізму, знаряддя колоніального закабалення народів. Тільки в другій половині 80-х років з'являється ряд партійно-урядових рішень, які відкрили дорогу різним формам іноземного інвестування в СРСР, і насамперед - створення спільних підприємств. Розвиток радянського законодавства в цей період увінчалося прийняттям Закону "Про іноземні інвестиції".
Це законодавство незабаром було в модифікованому вигляді сприйнято в національному законодавстві України про інвестиційну діяльність та законодавстві про іноземні інвестиції. Незабаром після проголошення незалежності України були прийняті досить ліберальні закони про іноземні інвестиції і про загальні засади створення і функціонування вільних економічних зон (1992 р.). Потім почався період відкату від ліберальної політики до практично повного скасування пільг для структур, створюваних іноземними інвесторами (Декрет 1993 р. і Закон 1996 про режим іноземного інвестування). Недовга історія законодавства України про іноземне інвестування - історія непослідовності та нестабільності. На відміну від загального інвестиційного законодавства, спеціальне законодавство про іноземні інвестиції буде, мабуть, існувати в Україні, принаймні, весь перехідний період в економіці, тобто на досить тривалий період збережеться вольове втручання держави в діяльність іноземних вкладників капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Розвиток правового регулювання інвестиційної діяльності "
 1. Зміст
  розвитку 60. Загальна характеристика антимонопольного законодавства 61. Монопольне становище суб'єкта господарювання на ринку 62. Зловживання монопольним становищем на ринку 63. Антиконкурентні узгоджені дії 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління 65. Санкції за порушення антимонопольного законодавства 66. Поняття і види економічної концентрації
 2. 4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
  розвиток арбітражного законодавства, правил і практики / / Законодавство і економіка. 2002. № 12. С. 50 та ін 2 Основні проблеми правового регулювання Міжнародного комерційного арбітражу стали предметом дослідження в фунда-ментальної статті Ерпилева Н. Міжнародний комерційний арбітраж: сучасні проблеми теорії та практики / / Арбітражний і цивільний процес. 2002. № 1; Дивіться
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю
  розвиток правової бази як основи надійного захисту прав і законних інтересів громадян, а також дотримання міжнародно-правових зобов'язань Російської Федерації в сфері боротьби зі злочинністю та дотримання прав людини. Важливо позбавити злочинність живильного середовища, обумовленої недоліками в законодавстві, кризою в економіці та соціальній сфері. З метою запобігання корупції та усунення
 4. 54. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій
  розвитку України, республіканськими і регіональними програмами розвитку народного господарства, республіканським і місцевими бюджетами, передбачуваними в них обсягами державного фінансування інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і
 5. 3. Управління у сфері інвестиційної діяльності
  розвитку і економічного режиму. Як правило, для країн з відсталою або среднеразвитой економікою характерно активне втручання в інвестиційну сферу з боку бюрократичних структур, а також прагнення до "ручного", волюнтаристського управлінню інвестуванням в найбільш привабливих секторах економіки. У розвинених країнах держава регулює лише інвестиції в державний сектор
 6. 10. Гарантії правового режиму і гарантії при зміні законодавства
  розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності (частина друга ст.7 Закону від 19.03.96 р.) . Це можна віднести, наприклад, до підприємств з виробництва автомобілів, підприємствам оборонного комплексу, що привертає великі іноземні інвестиції. Однак, за загальним правилом, правовий режим
 7. 31. Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності
  розвитку Світового Банку 21.09.92 р. (членство України в організаціях - учасницях Групи Світового Банку підтверджено Законом України від 03.06.92 р.). Закріплений у Керівництві принцип недискримінації інвесторів отримав певне відображення в Законі від 17.02.2000 р. "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням
 8. 2. Функції виконавчої влади:
  розвитку яких-або подій або процесів на основі наявної інформації, в т. ч. на-наукової. 3. Планування - визначення напрямів, цілей, завдань і очікуваних результатів тієї чи іншої керованої діяльності. 4. Організація - створення органів управління, визначення їх функцій і т.д. 5. Правове регулювання діяльності та функціонування со-ответствующих структур. 6. Загальне керівництво і
 9. 2. Президент формально не є главою виконавчої влади
  розвитку РФ Міністерство фінансів РФ Міністерство юстиції РФ 2. Державний комітет РФ - це федеральний орган виконавчої влади, який здійснює міжгалузеву координацію з пи-тань, віднесених до його відання, а також функціональне регулювання у визначеній сфері діяльності. ст. 260 Держ. комітет РФ у справах молоді Держ. комітет РФ по кінематографії Держ. комітет РФ по
 10. Види і стадії адміністративного права
  розвитку РФ, її регіонів і галузей економіки в) розробляє фінансовий баланс держави, забезпечує економічне обгрунтування окремих статей доходів і витрат феде - рального бюджету г) проводить аналіз економічного стану країни д) формулює пропозиції щодо основ цінової політики і т.д. 2) Міністерство палива та енергетики РФ (Міненерго). Найважливіше завдання - забезпечення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua