Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

57. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій


У розділі II Закону "Про режим іноземного інвестування" встановлено державні гарантії захисту іноземних інвестицій.
Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України.
Це означає, що інвестори іноземної держави одержують такі ж права, як і суб'єкти господарської діяльності України.
Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.
В Україні, на відміну від деяких інших держав, не встановлені обмеження чи заборони на інвестиції в певні сфери економіки і не містяться певні обмеження щодо граничної частці іноземного інвестора в спільному з місцевими інвесторами підприємстві, в певних сферах (за винятком банківської та страхової діяльності).
У Законі передбачені гарантії у разі зміни законодавства - якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в Законі, то протягом десяти років з дня набрання чинності такого законодавства на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в Законі.
Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб полягають в наступному.
Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотії. Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України.
Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством зобов'язань щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями, відповідно до законодавства України.
Все понесені витрати та збитки іноземних інвесторів, завдані їм внаслідок вищевказаних дій, повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та / або обгрунтованої оцінки, підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою.
Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, повинна бути швидкою, адекватною і ефективною.
Сума компенсації повинна виплачуватись у валюті, в якій були здійснені інвестиції, або будь-який інший прийнятній для іноземного інвестора валюті відповідно до законодавства України. З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою відсотка, за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (ЛІБОР).
Виходячи зі змісту законодавства, ця гарантія означає, що держава Україна зобов'язується не застосовувати будь-яких заходів (як тимчасових, так і постійних), кото-, риє обмежували б право власності інвестора або інше право володіння , за винятком випадків, спеціально передбачених законодавством України. Україна зобов'язується не націоналізувати майно іноземних інвесторів ні фактично, ні юридично, ні прямо, ні побічно. Хоча можливість реквізиції майна іноземних інвесторів не виключена, однак компенсація від дій держави повинна бути своєчасною, адекватною і ефективною.
Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності - в цьому випадку іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України.
Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій - іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, отриманих на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.
Це положення відповідає встановленим у договорах про сприяння здійснення і захисту інвестицій гарантіям вільного і без необгрунтованої затримки в будь-якій конвертованій валюті переказу за кордон (репатріації): інвестицій, прибавочного капіталу, в тому числі реінвестовані доходи; чистої прибутку, дивідендів, роялті, плати за допомогу та технічні послуги, відсотків та інших доходів; доходів, отриманих від пів-. ної або часткової ліквідації інвестицій; винагород та інших грошових виплат, виплачених найманим іноземним громадянам за роботу і надані послуги у зв'язку із здійсненням інвестицій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 57. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій "
 1. Зміст
  державних органів 9. Правове регулювання малого підприємництва 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва 14. Ліцензування певних видів
 2. 54. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій
  державного фінансування інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності. Управління державними інвестиціями здійснюється республіканськими і
 3. 2. Основні права і обов'язки громадян у сфері виконавчої влади закріплені в Конституції РФ.
  Державні посади. 2. Займатися діяльністю, пов'язаною з приналежністю до гра-жданству РФ (обирати і бути обраними). 3. Вони не несуть військового обов'язку 4. Відносно їх допускається обмеження в пересуванні та міс-та проживання з метою забезпечення безпеки. Іноземні громадяни, які прибули в РФ для постійного проживання, зобов'язані отримати в ОВС вид на проживання і в
 4. 1.Економіка і соціальна структура
  державний уклад (скарбниця мала 140 млн . десятин землі в Європейській частині Росії, 350 млн. десятин лісів і ще 2/3 залізничної мережі). З цими укладами були пов'язані відповідні форми соціальних відносин і експлуатації. Представники «нового напрямку» виділяють і особливий для Росії тип капіталістичної еволюції зі своєрідною перестановкою фаз розвитку: залишався незавершеним
 5. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Державну владу між класами і соціальними групами всередині однієї країни. Коротше, громадянська війна - це збройна боротьба за владу в країні між двома частинами народу. Громадянські війни, на відміну від звичайних (міждержавних), характеризуються особливою непримиренністю і нещадністю, в них особливо велика роль соціально-психологічних мотивів, віри борються в правоту своєї справи,
 6. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  державними установами та організаціями, затвердженим постановою ЦВК і РНК РРФСР 21 вересня 1922, створили Вища арбітражна комісія при Раді Праці і Оборони (СТО), арбітражні комісії при обласних економічних радах, а згодом - при губернських економічних нарадах. Постановою від 3 квітня 1922 Президія Вищої Ради Народного Господарства (ВРНГ)
 7. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  державним органом - З іншого. Оскаржуючи до суду правовий акт, винесений органом або його посадовою особою, наділеним владними повноваженнями, громадянин або організація заявляють про незгоду З діями державного органу (посадової особи) і вимагають визнати їх незаконними. У свою чергу державному органу надається можливість довести суду законність своїх дій і
 8. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  державними установами та організаціями, затвердженим постановою ЦВК і РНК РРФСР 21 вересня 1922, створили Вища арбітражна комісія при Раді Праці і Оборони (СТО), арбітражні комісії при обласних економічних радах, а згодом - при губернських економічних нарадах. Постановою від 3 квітня 1922 Президія Вищої Ради Народного Господарства (ВРНГ)
 9. 2. Арбітражна угода
  державну приналежність, питання належної правосуб'єктності сторін буде регулюватися відповідно до застосовного правом. На підставі широко поширеності колізійних норм правосуб'єктність фізичних осіб визначається їх особистим законом (законом громадянства або законом місця проживання), а правосуб'єктність юридичних осіб - законом юридичної особи (законом місця його
 10. Законодавство про нотаріат
  державних нотаріальних контор, підвищити якість вчинення нотаріальних дій, а також підняти престиж професії нотаріуса. Новим законом для підвищення професійного рівня нотаріуси встановлені більш високі вимоги для заняття посади нотаріуса (обов'язкове стажування, складання кваліфікаційного випробування, отримання свідоцтва на зайняття нотаріальною діяльністю).
© 2014-2022  ibib.ltd.ua