Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

35. Звільнення від сплати мита і зниження її ставокОт сплати мита звільняються:


транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство і інше майно, необхідне для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (поломки) даних транспортних засобів;
предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та інше майно, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, що ведуть морський промисел, а також продукція їх промислу, що ввозиться яа митну територію Україна;
валюта України, іноземна валюта та цінні папери;
товари та інші предмети, що підлягають обігу в соб-ственйость держави у випадках, передбачених законами України;
товари та інші предмети, що опинилися внаслідок пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними до використання як виробів чи матеріалів;
предмети, що ввозяться в Україну для офіційного і особистого користування або вивозяться за кордон організаціями та особами, які відповідно до міжнародних договорів України та законами України користуються правом безмитного ввезення в Україну та безмитного вивезення з України таких предметів;
товари та інші предмети, які походять з митної території Україна і ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки, а також товари та інші предмети іноземного походження, які вивозяться назад за межі митної території України без обробки або переробки;
ввозяться назад на митну територію України товари, відбуваються з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України і тимчасово вивозились за її межі;
вивозяться назад за межі митної території України товари, що походять з цією територія, оплачені митом при первісному вивезенні за межі митної території України і тимчасово ввезені на цю територію;
товари (крім підакцизних), що імпортуються всеукраїнських та міжнародними об'єднаннями громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у статутній діяльності яких передбачено надання соціальної та медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, підприємствами та організаціями, засновниками яких є ці об'єднання, за умови, що особи, постраждалі вследствяе Чорнобильської катастрофи, становлять не менше 75 відсотків загальної чисельності членів об'єднання і працюючих на цих підприємствах;
в період до 01.01.2005 р. при ввезенні на митну територію України деяких визначаються у спеціальному переліку товарів, що використовуються для будівництва суден деякими підприємствами суднобудівної промисловості, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або ті, що виробляються, не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників суден, визначеним умовами контрактів;
документи, що надсилаються в рамках міжнародного документообігу в бібліотеки України, що визначаються в спеціальному переліку;
товари, що ввозяться на митну територію України відповідно до законодавства в рамках спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності деяких технологічних парків;
товари та інше майно, що ввозяться на митну територію України, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, що вивозиться інвестором з України відповідно до Закону України від 14.09.99 р. "Про угоди про розподіл продукції";
товари, що експортуються суб'єктами підприємницької діяльності в межах отриманих ними квот або за міжурядовими угодами, державними контрактами, державними замовленнями в обсягах, затверджених урядом (Декрет Кабінету Міністрів України від 12.01.93 р. № 6-93);
товари в інших випадках, передбачених законодавством України (операції з давальницькою сировиною, іноземне інвестування, гуманітарна допомога тощо) і міжнародними договорами України (договори про вільну торгівлю, про виробничу кооперацію країн СНД, про надання Україні міжнародної технічної допомоги урядами США, Канади, Швеції, Комісією ЄС та ін.)
Допускається зниження ставок митної пошлявм при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів;
відремонтованих та раніше ввезених на митну територію України або вивезених за межі цієї території;
пошкоджених до пропуску їх через митний кордон України, але придатних до використання як виробів чи матеріалів;
предметів дитячого асортименту;
в інших випадках, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Безмитний ввіз і вивіз або пільгове обкладення митом товарів передбачається в рамках режиму спеціальних митних зон (ст. 21 Закону "Про Єдиний митний тариф"). Цей режим передбачений в більшості створюваних в Україні спеціальних (вільних) економічних зон.
Допускається також встановлення преференцій у вигляді звільнення від обкладення митом, зниження ставок мита або встановлення квот на преференційне ввезення щодо товарів, що походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі, і товарів, що обертаються в прикордонній торгівлі.
Товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені до зворотного вивезення за її межі у встановлені строки у незмінному стані або відремонтованому вигляді, а також товари, що тимчасово вивозяться за межі митної території України і призначені до зворотного вивезення на цю територію у встановлені строки у незмінному стані, пропускаються через митний кордон України без сплати мита. Терміни умовно-безмитного ввезення та вивезення визначаються Митним кодексом України.
Мито, сплачена за товари, ввезені на митну територію України для складання, монтажу, переробки або обробки з подальшим зворотним вивезенням протягом одного року, може бути повністю або частково повернуто власнику товарів при їх вивезенні за межі митної території України і пред'явленні свідоцтв про використання цих товарів для вищевказаних цілей.
Мито нараховується митним органом відповідно до положень законодавства, що діє на день подання митної декларації, сплачується у валюті України і вноситься до держбюджету. Сума надміру стягнутого мита підлягають поверненню власнику товарів на його вимогу протягом одного року з моменту митного оформлення. Мито, не сплачена у строки, на які були надані відстрочка та розстрочка сплати, а так само не сплачена в результаті інших дій, що призвели її недобір, стягується за розпорядженням митних органів України у безспірному порядку. Своєчасно не сплачена мито стягується за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0,2 відсотка суми недоїмки да кожен день прострочення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 35. Звільнення від сплати мита і зниження її ставокОт сплати мита звільняються: "
 1. Зміст
  сплати мита і зниження її ставок 36. Податок на додану вартість та акцизного збору 37. Податок на прибуток 38. Митне регулювання 39. Валютне регулювання 40. Регулювання цін і тарифів 41. Ліцензування і квотування експортно-імпортних операцій 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль 43.
 2. 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову
  сплати державного мита у справах, що розглядаються в арбітражних судах, звільняються: прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування й інші органи, які звертаються у випадках, передбачених законом , на захист державних та громадських інтересів; громадські організації інвалідів, їх установи, навчально - виробничі організації та об'єднання; федеральний
 3. 1. Поняття судових витрат, держмито, ціна позову
  сплати державного мита у справах, що розглядаються в арбітражних судах, звільняються: прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування й інші органи, які звертаються у випадках, передбачених законом, на захист державних та громадських інтересів; громадські організації інвалідів, їх установи, навчально-виробничі організації та об'єднання; федеральний
 4. 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців
  сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів; б) митні органи - стосовно сплати ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України в момент перетинання митного кордону; в) органи державного казначейства,
 5. 49. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною
  сплату ввізного мита, податків та зборів, які повинні бути сплачені при ввезенні в Україну частини сировини, з якої вироблено не вивезену з України готову продукцію. Для визначення суми платежу мита, податків та зборів вартість давальницької сировини перераховується у валюту України за офіційним валютним курсом Національного банку України на день платежу за векселем. Облік векселів
 6. 59. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку
  сплати мита і митних зборів або з її відстроченням. Форми їх організації: вільні порти ("порто-франко"), вільні митні зони (зони франку), митні склади. Комплексні виробничі зони - частина території держави, на якій запроваджується спеціальний (пільговий податковий, валютно-фінансовий, митний тощо) режим економічної діяльності. Вони можуть мати форму експортних
 7. 34. Єдиний збір та мито (загальна характеристика)
  сплаті за них на момент перетину митного кордону України. При визначенні митної вартості до неї включаються ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати: на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України; комісійну і брокерська винагорода; плата за використання об'єктів
 8. 36. Податок на додану вартість та акцизний збір
  сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизного збору, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до ціни товарів (робіт, послуг) відповідно до законів України з питань
 9. 20. Поняття зовнішньоекономічної операції з давальницькою сировиною
  митну територію України (або закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, в яких сировина замовника, на конкретному етапі її переробки, становить не менше 20% загальної вартості готової
 10. 22. Особливості вивозу та реалізації готової продукції, виготовленої з давальницької сировини
  сплата (крім митних зборів) провадиться українським замовником шляхом видачі простого векселя з відстроченням платежу на період здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більше ніж на 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної вантажної митної декларації. При ввезенні готової продукції або повернення в Україну валютної виручки від реалізації готової продукції у повному обсязі у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua