Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

7. Регулювання перевірок діяльності підприємців


Перевірки діяльності підприємців регулюються відповідно до Указу Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності"
від 23.07.98 р.
Органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (далі - контролюючі органи), проводять планові та позапланові виїзні перевірки.
Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, яка передбачена у плані роботи контролюючого органу і проводиться за місцезнаходженням такого суб'єкта чи за місцем розташування об'єкта власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевірка. Планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності за письмовим рішенням керівника відповідного контролюючого органу не частіше одного разу на календарний рік у межах компетенції відповідного контролюючого органу.
Забороняється проведення планових виїзних перевірок за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крім зобов'язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.
Право на проведення планової виїзної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності надається лише у тому випадку, коли йому не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення з зазначенням дати її проведення.
Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого органу за наявності хоча б однієї з таких обставин:
а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб'єктом підприємницької діяльності норм законодавства;
б) суб'єктом підприємницької діяльності не подано в установлений строк документи обов'язкової звітності;
в) виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності;
г) суб'єкт підприємницької діяльності подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;
д) в разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб'єктом підприємницької діяльності, якщо суб'єкт підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту;
е) проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства.
Позапланові виїзні перевірки з підстави, визначеної у пункті "е", проводяться лише органами державної податкової служби та органами контрольно-ревізійної служби в межах їх повноважень.
Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися і на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
Контролюючі органи, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності:
а) органи державної податкової служби - відно-. сительно сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів;
б) митні органи - стосовно сплати ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України в момент перетинання митного кордону;
в) органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи державної податкової служби в межах їх компетенції - стосовно бюджетних позик, позик і кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а також належного виконання державних контрактів, про-авансованих за рахунок бюджетних коштів.
Здійснення планових та позапланових виїзних перевірок із зазначених питань іншими державними органами забороняється.
Планові виїзні перевірки проводяться всіма контролюючими органами одночасно в день, визначений органом державної податкової служби. Порядок координації проведення таких перевірок встановлюється Кабінетом Міністрів України.
В Указі Президента України від 23.07.98 р. рекомендовано підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності ведення журналів відвідання їх та їх структурних підрозділів представниками контролюючих органів з обов'язковим зазначенням у цих журналах строків та мети відвідання, посади і прізвища представника, який обов'язково ставить свій підпис у цьому журналі. Відмова представника контролюючого органу від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Про факт цієї відмови суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє письмово у триденний строк контролюючому органу, в якому працює такий представник.
Форма та порядок ведення журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (журнал реєстрації перевірок) встановлені наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. № 18.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців "
 1. Зміст
  регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав підприємців при їх порушення незаконними актами державних органів 9. Правове регулювання малого підприємництва 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  регулювання тамо дені режимів. Тези міжн. наук.-практ. конф. - К., 1995. 56. Ківалов С.В. Засоби здійснення митної політики України. - Одеса, 1995. 57. Ківалов С.В. До історії становлення конституціоналізму в Україні / / Юридичний вісник. - 1995. - № 1. 58. Ківалов С.В. Митне право в системі адміністративного права. - Одеса: Юридичний вісник, 1995. - № 1. 59. Ківалов С.В.
 3. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  регулювання, - змінюється. Конституція РФ зобов'язує державу визнати, дотримуватися і захищати права і свободи людини і громадянина (ст. 2). У ст. 18 Конституції РФ зазначено, що права і свободи людини і громадянина є безпосередньо діючими; вони визначають зміст, зміст і застосування законів, діяльність законодавчої і виконавчої влади, місцевого самоврядування та
 4. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  регулювання конкретних зовнішньоекономічних правовідносин, суть якої полягає у відповіді на питання, яке матеріальне право застосовувати до зовнішньоекономічних операціях: російське, право іноземного контрагента або загальне (міжнародне торгове) законодавство. Стаття 1186 ЦК РФ регулює це питання наступним чином: «Право, що підлягає застосуванню до цивільно - правових відносин з
 5. 2. Поняття підвідомчості, її види
  регулювання, - змінюється. Конституція РФ, прийнята всенародним голосуванням, зобов'язує державу визнати, дотримуватися і захищати права і свободи людини і громадянина (ст. 2). У ст. 18 Конституції РФ зазначено, що права і свободи людини і громадянина є безпосередньо діючими; вони визначають зміст, зміст і застосування законів, діяльність законодавчої і виконавчої
 6. Письмові докази.
  Перевірок, обстежень і т. п. Складання такого роду документів як форми встановлення і фіксації подію, дій має досить широке поширення в практиці державних та інших органів, організацій, а в ряді випадків є необхідною вимогою в їх діяльності. Цим визначається часте використання такого роду документів як письмових доказів в арбітражному
 7. Поняття та ознаки організованої економічної злочинності.
  Регулювання у даній сфері, в тому числі податкове кримінальне право; кримінально - правовий захист підприємців, в т.ч. платників податків; кримінальна відповідальність підприємців, в тому числі платників податків. Вже в той час провідні фахівці сприймали проблема економічної злочинності як велику соціальну проблему майбутнього, яку неминуче доведеться вирішувати, яка стане "під
 8. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  регулювання економічної діяльності підприємцем дозволяє знизити трансактной витрати. Це відбувається, якщо замість короткострокових контрактів і угод між незалежними учасниками буде укладений єдиний довгостроковий контракт, за яким розподіл ресурсів регулюватиме підприємець, а не 37 ринок. Відносини учасників будуть регулюватися системою норм і правил,
 9. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  регулювання їх діяльності, невстановлення сфер компетенції та регламентації повноважень цих органів , відсутність тісної взаємодії між цивільними та військовими органами, Міністерством оборони, ГШ ЗС і округами, відсутність обліку регіональних проблем округів, об'єднань, з'єднань, віддачі єдиних владно-розпорядчих вказівок центру для всього складного багатоструктурний,
 10. 3.3 . Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
  регулювання питань проходження служби офіцерами, а також для вирішення організаційно-штатних питань детально врегулювати форму договору-контракту, де будуть відображені питання як бажань офіцерів, так і потреб держави, показує наступний приклад судової практики. У визначенні Військової колегії Верховного суду Російської Федерації по цивільній справі у зв'язку зі скаргою офіцера В.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua