Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

38. Митне регулювання


Правове регулювання митної справи включає широке коло питань, які в більшості своїй мають відношення до сфери ЗЕД. Митне законодавство - обширна галузь, представлена нормативними актами різного рівня: від міжнародних договорів (наприклад. Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва 1950. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 р.) до наказів Державної митної служби України. Найважливішим із актів митного законодавства є Митний кодекс України.
Митна територія включає територію України, в т.ч. штучні острови, установки, споруди, що створюються в економічній (морській) зоні України. Межі митної території України утворюють митний кордон України. Митний кордон збігається з державним кордоном України, за винятком меж спеціальних митних зон. Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України, система яких, у свою чергу, складається з Державної митної служби України, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій установ і навчальних закладів. Так, спеціалізованим митним органом є митна варта, протидіюча спробам переміщення вантажів в об'їзд митних пунктів пропуску.
Найважливіша ланка системи митних органів - митниці - розташовуються як на митному кордоні, так і в інших районах митної території України. Кожна внутрішня митниця діє на певній їй території. Суб'єкти ЗЕД, які знаходяться на цій території, повинні для здійснення зовнішньоекономічних операцій зареєструватися (акредитуватися) у відповідній митниці. Товари та інші предмети переміщуються через митний кордон України під митним контролем, який здійснюється з метою забезпечення порядку переміщення через митний кордон товарів та інших предметів шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів, особистого огляду), переогляду , обліку предметів, які переміщуються через митний кордон України, та в інших формах, що не суперечать законам України. Наприклад, на транспортні засоби, приміщення, ємності та інші місця, де знаходяться або можуть знаходитися товари та інші предмети, що підлягають митному контролю, митницею можуть бути накладені пломби, печатки та інші митні забезпечення. Митний контроль здійснюється у відведених для цього зонах митного контролю. Разом з тим, в деяких випадках товари перебувають під митним контролем, знаходячись поза цією зоною, наприклад, протягом усього періоду тимчасового вивезення товарів з України, тимчасового ввезення в Україну та транзиту товарів через її територію.
Переміщення через митний кордон товарів підлягає митному оформленню, яке здійснюють посадові особи митниці в місцях знаходження митниць. У разі відмови в пропуску через митний кордон України товарів та інших предметів, митниця зобов'язана давати заінтересованим особам вичерпні роз'яснення вимог митного оформлення, виконання яких забезпечує можливість такого пропуску. Транспортні засоби, товари та інші предмети підлягають у випадках, що визначаються Державною митною службою України, обов'язковому декларуванню митницям України шляхом усної або письмової заяви за встановленою формою точних даних про мету переміщення товарів через митний кордон та про самі товари, а також будь-яких даних, необхідних для митного контролю та митного оформлення. Декларування здійснюється безпосередньо власником (або за його дорученням - відправником або отримувачем товару) або на основі договору - іншими підприємствами, допущеними митницею до декларування (митний брокер, експедитор, перевізник). Такий допуск здійснюється шляхом видачі підприємству за його заявою свідоцтва про визнання його декларантом. Свідоцтво може бути відкликана митницею у разі порушення обов'язків декларанта, порушення прав інших підприємств або інтересів держави, скоєння правопорушень та ін
Переміщення через митний кордон товарів здійснюється в місцях розташування митниць. Пропуск товарів через митний кордон здійснюється з метою:
вільного використання на митній території України або за її межами;
тимчасового ввезення на митну територію України або тимчасового вивезення;
транзиту через територію України.
Для вільного використання (з метою реалізації та ін.) товари пропускаються за умови сплати митних платежів, передбачених законодавством, та подання підстави, передбаченого законодавством (наприклад, імпортної або експортної ліцензії). Товари можуть бути заявлені для вільного використання і в тих випадках, коли вони були тимчасово ввезені на митну територію України або вивезені, а також у період їх зберігання під митним контролем на території України. Тимчасове ввезення або вивезення товарів дозволяється на строк до одного року для господарської, наукової, гуманітарної та інших видів діяльності під зобов'язання про зворотне вивезення чи ввезення без будь-яких змін (крім природного зносу товарів),
Оскільки митне оформлення товарів здійснюється, як правило, у внутрішніх митницях, законодавством встановлюються спеціальні правила перевезення товарів між митницями, правила здійснення контролю за доставкою товарів у митниці призначення, в т.ч. при транзиті, а також правила зберігання товарів до їх митного оформлення. Так, на складах митниць зберігаються товари, що не пропущені при ввезенні на митну територію України і не вивезені за її межі, а також товари, за які при їх ввезенні не сплачено належні митні платежі. На відміну від складів митниць, митні ліцензійні склади відкриваються будь-якими особами - власниками складів, що отримали ліцензію Державної митної служби України на право їх експлуатації. Митне оформлення товарів (у т.ч. сплата митних платежів), що знаходяться на такому складі, здійснюється при вивезенні їх за межі складу.
Найважливішу роль у сфері митного регулювання ЗЕД грає класифікація товарів відповідно до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, прийнятої на основі Конвенції про ГС (Брюссель, 14.06.83 р.). Крім цього, розроблені докладні допоміжні публікації: Пояснення до Гармонізованої системи, що складаються з 4-х томів загальним обсягом 1620 сторінок, і Покажчик до Гармонізованої системи опису та кодування товарів і до пояснення до неї, що складається з двох томів загальним обсягом 1120 сторінок. На ГС, а також на Комбінованої системі, застосовуваної в Європейському Союзі, побудований державний класифікатор ДК 017-98 "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності". У класифікаторі міститься номенклатура всіх товарів, матеріалів, сировини. Кожному товару присвоєно міжнародний цифровий код, що значно полегшує митний облік, оформлення товарів і їх оподаткування. Так, на основі ГС побудований Єдиний митний тариф України. Крім зазначеної класифікації, з 01.10.97 р. діє державний класифікатор послуг зовнішньоекономічної діяльності України, проте в митній справі він не застосовується, оскільки послуги не підлягають митному оформленню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 38. Митне регулювання "
 1. Зміст
  мито (загальна характеристика) 35. Звільнення від сплати мита і зниження її ставок 36. Податок на додану вартість та акцизного збору 37. Податок на прибуток 38. Митне регулювання 39. Валютне регулювання 40. Регулювання цін і тарифів 41. Ліцензування і квотування експортно-імпортних операцій 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  митної справи в Україні. - Одеса, 1994. 55. Ківалов С.В. Адміністративно-правове регулювання тамо дені режимів. Тези міжн. наук.-практ. конф. - К., 1995. 56. Ківалов С.В. Засоби здійснення митної політики України. - Одеса, 1995. 57. Ківалов С.В. До історії становлення конституціоналізму в Україні / / Юридичний вісник. - 1995. - № 1. 58. Ківалов С.В. Митне право в системі
 3. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  митних правил, санітарної норми - до усунення порушень 3) повідомили про себе або про цілі свого перебування завідомо лож-ні відомості В'їзд заборонено у разі: 1) це необхідно для забезпечення безпеки держави 2) у період попереднього перебування в РФ вони були засуджені за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину або були видворені-ни за межі РФ в примусить. порядку - у
 4. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  митний тариф передбачав мито на ввезені іноземні товари в розмірі 33% (раніше він становив 19%). Діяльність уряду в галузі економіки та фінансів пов'язана з іменами М.Х. Рейтерна. Н.Х. Бунге, І. А. Вишнеградський і С.Ю. Вітте. Найбільш великою фігурою, з якою були пов'язані спроби реформ, була постать С.Ю. Вітте (1849-1915). С.Ю. Вітте був переконаним прихильником
 5. 1.Економіка і соціальна структура
  митній політиці, захищала російську промисловість від конкуренції. Інтенсивно що почався в кінці XIX століття процес модернізації країни багато в чому пов'язаний з політичною практикою видатного державного діяча і реформатора С.Ю. Вітте. У тогочасних умовах Росії він активно виробляє і реалізує принципи розвитку національної економіки. Практично вони знайшли своє втілення в
 6. 22. Особливості російської правової системи
  митне) Децентралізація нормативного матеріалу, що виявляється в підвищенні «статусу» правових субинститутов, підгалузей і прагнення багатьох з них виділиться в самостійні галузі права Висока динаміка змін у нормотворчості, особливо у сфері приватного права Зростання міжгалузевого законодавства, комплексного правового регулювання Підвищення ролі і значення приватного права, перш
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Митний комітет РФ. Для здійснення державного фінансового контролю за окремими специфічними сферами діяльності створені додаткові органи контролю. Центральний банк РФ (Банк Росії) здійснює державний фінансовий контроль в області кредитування, проведення розрахунків, організації та регулювання грошового обігу, валютних операцій. Банківський контроль над
 8. Додаток № 1 (Нормативний матеріал використаний при написанні роботи).
  Митному комітеті Російської Федерації "(із змінами від 16 вересня 1999 р.) Положення про Державний митний комітет Російської Федерації. 33.Постановленіе Президії ВР РФ від 13 січня 1992 р. N 2167-I" Про невідкладні заходи щодо нормалізації готівково-грошового обігу в Російській Федерації "34. Указ Президента Російської Федерації від 14 червня 1992 р. N 622 Про додаткові заходи
 9. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
  регулювання здійснення оперативно-розшукових заходів з протидії незаконному обігу наркотиків. - М.: Видавничий дім Шумилова І. І., 2005. М.В. Костенніков, А.В. Куракін. попередження і припинення корупції в системі державної служби. Навчальний посібник. - М.: МІЕМП, 2005. 9. Науковий вісник юридичного факультету. - М.: МІЕМП, 2005. 10. Оперативник (сищик). Новий журнал
 10. 2.1 Особливості підприємств громадського харчування
  митної декларації для імпортної продукції, завірені оригіналом відбитку печатки роздрібного торгового підприємства і оригіналом відбитку печатки попереднього власника товару, що має відповідно ліцензію на оптову торгівлю алкогольною продукцією; копії ліцензій оптових постачальників; на кожній одиниці алкогольної продукції повинні бути акцизні або спеціальні марки; документи,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua