Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

39. Валютне регулювання


Валютне регулювання в сфері ЗЕД - це, перш за все, регулювання валютних операцій. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" визначає ці операції як операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України, операції , пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передачею заборгованості та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності, а також операції, пов'язані з ввезенням, вивезенням, переказом і пересиланням на територію України та за її межі валютних цінностей. Під валютними цінностями розуміються валюта України, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України, іноземна валюта та банківські метали (дорогоцінні метали і монети з дорогоцінних металів), платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах.
Прикладом валютних операцій є кредитні та розрахункові операції між суб'єктами ЗЕД України та іноземними суб'єктами господарської діяльності. Валютні операції охоплюються сферою ЗЕД і тоді, коли їх учасником не є іноземний суб'єкт господарської діяльності. Так, видом ЗЕД є операції з придбання, продажу та обміну валюти на міжбанківському валютному ринку (ст.4 Закону про ЗЕД), беручи до уваги, що ці операції можуть здійснюватися суб'єктами ЗЕД через банки України. На практиці найчастіше об'єктом валютного регулювання в сфері ЗЕД виступають розрахункові операції в іноземній валюті в рамках експортно-імпортних операцій.
Відповідно до Класифікатора іноземних валют, затвердженого Національним банком України на основі міжнародної банківської практики, іноземні валюти розділені на групи: вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та продаються на головних валютних ринках світу (1 група), - до них віднесені валюти західноєвропейських країн, США, Канади, Австралії та Японії; вільно конвертовані валюти, які не використовуються широко для здійснення платежів за міжнародними операціями та не продаються на головних валютних ринках світу (2 група), - до них віднесені валюти всіх інших країн, за винятком країн знеконвертованими валютами; неконвертовані валюти (3 група), до яких віднесено, наприклад, валюти Азербайджану, Болгарії, Єгипту та ін У зовнішньоторговельній практиці застосовуються, головним чином, валюти 1 групи. Що ж стосується розрахунків за експортно-імпортними операціями в національній валюті України - гривні, то такі розрахунки можливі лише за участю резидентів і нерезидентів України та з дотриманням особливого порядку, передбаченого Національним банком України, шляхом відкриття в банку України кореспондентського рахунку банку країни того нерезидента, який бере участь у розрахунках (Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затверджене постановою НБУ від 26.03.98 р. № 18).
Поряд з відновленням в 1998 р. обов'язкового продажу 50 "відсотків надходжень на користь резидентів-юри-дичних осіб іноземної валюти 1 групи були встановлені винятки з цього правила. Так, наприклад, не підлягають такому продажу кошти, що перераховуються на територію України з метою здійснення інвестицій;
придбані на міжбанківському валютному ринку України для розрахунків з нерезидентами; суми надходжень, повністю направляються резидентами на погашення зобов'язань за договорами міжнародного лізингу; кошти, що надійшли на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами і підлягають перерахуванню резидентам і нерезидентам (при цьому резиденти-посередники здійснюють обов'язковий продаж лише стосовно отриманого від нерезидентів комісійної винагороди); суми, що надходять транспортним організаціям і підприємствам зв'язку від експорту власних послуг і направляються ними на експлуатаційні витрати з обслуговування їх транспортних засобів (надання послуг зв'язку) за межами України, а також надходять риболовецьким суднам та направляються ними на експлуатаційні витрати з обслуговування цих судів за межами України. Підставою для віднесення
послуг до власних послуг є сертифікат Торгово-промислової палатм України (постанова НБУ від 04.09.98 р. № 349).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 39. Валютне регулювання "
 1. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового моніторингу, створений Указом Президента від 01.11.2001 № 1263. 55 Злочинність: стратегія боротьби / Під. Ред. Проф. А.І. Боргова - М.: Кримінологічна асоціація, 1997 Міністерство фінансів РФ діє на підставі Положення, У складі
 2. Додаток № 1 (Нормативний матеріал використаний при написанні роботи).
  Валютне регулювання та валютний контроль "(зі змінами від 29 грудня 1998, 5 липня 1999 р.) Закон РФ від 22 березня 1991 р. N 948-I" Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках "(із змінами від 24 червня 1992 р., 25 травня 1995, 6 травня 1998, 2 січня 2000) Закон України від 27 квітня 1993 р. N 4871-I" Про забезпечення єдності вимірювань " Закон РФ (проект) "Про
 3. 34. Відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках
  валютного регулювання і валютного контролю "від 19.02.93 р. № 15-93 Національний банк України надає індивідуальні ліцензії на відкриття резидентами України рахунків в іноземних банках. Національний банк України встановив порядок надання таких ліцензій в Положенні про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами - резидентами України рахунків в
 4. 55. Інвестування за кордон
  валютних коштів. Якщо інвестиції виражені у вигляді майнових цінностей, то порядок їх здійснення регулюється Указом Президента України "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України" від 13.09.95 р. № 839/95., Згідно з цим Указом резиденти України мають право інвестувати майнові цінності за межі Україна в цілях: а) внесення до статутних фондів
 5. 7. Правове регулювання порядку укладення та виконання контрактів
  валютного регулювання і валютного контролю "від 19.02.93 р.; Указ Президента України" Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладаються суб'єктами підприємницької діяльності України "від 04.10. 94 р.; Указ Президента України "Про застосування правил інтерпретації комерційних термінів" від 04.10.94 р.; Указ Президента України "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів
 6. 2. Функції Національного банку України
  валютних бірж і фінансово-кредитних установ, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках; складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування; представляє інтереси України в центральних банках інших держав , міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних
 7. 3. Структура, порядок формування та компетенція керівних органів НБУ
  валютного регулювання; розвитку банківської системи та окремих нормативно-правових актів з питань банківської діяльності; удосконалення платіжної системи; інших питань у межах своєї компетенції; вносити рекомендації Кабінету Міністрів Україна про вплив політики державних позик і податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України; застосовувати право відкладального
 8. 12. Порядок відкриття філій і представництв комерційних банків
  валютних бірж і фінансово-кредитних установ. Рішення про реєстрацію представництва комерційного банку на території України приймається територіальним управлінням НБУ за місцезнаходженням представництва на підставі: клопотання комерційного банку про відкриття представництва; копії статуту банку; згоди територіального управління НБУ за місцезнаходженням головного банку або Управління
 9. 41 . Функції банку як агента валютного контролю
  валютного контролю, а також органи, уповноважені здійснювати валютний контроль, визначені Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р. Валютному контролю підлягають операції за участю резидентів і нерезидентів, а також зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебуває за межами України. Головним
 10. Зміст
  валютному ринку 41. Функції банку як агента валютного контролю 42. Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті 43. Підстави та порядок безспірного списання коштів з кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті Прийняті
© 2014-2022  ibib.ltd.ua