Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

41. Функції банку як агента валютного контролю


Сфера здійснення валютного контролю, а також органи, уповноважені здійснювати валютний контроль, визначені Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р.
Валютному контролю підлягають операції за участю резидентів і нерезидентів, а також зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебуває за межами України.
Головним органом валютного контролю є Національний банк України. У його функції входить:
здійснення контролю за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених до компетенції інших державних органів;
забезпечення виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю.
Безпосередньо до функцій уповноважених банків належить здійснення контролю за валютними операціями, проведеними резидентами і нерезидентами через ці банки. Змістом зазначеного контролю є запобігання уповноваженими банками проведення резидентами і нерезидентами через ці банки незаконних валютних операцій та / або інформування уповноваженими банками у випадках та в порядку, встановленому законодавством, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій.
Порядок здійснення банками функцій агента валютного контролю встановлений в Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.03.99 р. № 136.
Зазначеною Інструкцією на банки покладено обов'язок вимагати від своїх клієнтів надання повної інформації про експортні, імпортні та лізингові операції, розрахунки за якими останні здійснюють через ці банки.
Контрольна функція банку при здійсненні клієнтом експортної, імпортної або лізингової операції зводиться до обліку таких операцій та здійснення контролю за своєчасністю проведення розрахунків за цими операціями.
Так, при розрахунках за експортними операціями виручка резидентів підлягає зарахуванню на їх рахунки в банках у терміни виплати заборгованостей, визначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати оформлення ВМД (вантажної митної декларації), оформленої на експортовану продукцію, а в разі експорту робіт (послуг, права інтелектуальної власності) - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Після зарахування виручки за цими операціями на поточний рахунок клієнта банк знімає експортну операцію резидента з контролю.
Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, якщо таке відстрочення перевищує 90 днів з моменту здійснення авансового платежу, виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується, або при здійсненні розрахунків у формі документарного акредитива з моменту здійснення банком платежу на користь нерезидента, вимагають отримання ліцензії НБУ. Відлік законодавчо встановленого строку зазначених операцій банк починає з наступного календарного дня після дня здійснення операції. Імпортна операція знімається з контролю після пред'явлення клієнтом акта (іншого документа), що засвідчує поставку нерезидентом продукції, виконання робіт, отримання послуг, що оплачені резидентом.
При перерахуванні коштів клієнтом-резидентом на користь нерезидента, а також при надходженні від нерезидента коштів на користь резидента банки зобов'язані вимагати від клієнта (залежно від виду операції) копії: договору з нерезидентом, вантажної митної декларації , актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями його клієнтів. Всі зазначені операції своїх клієнтів банк реєструє в спеціально заведених з цією метою журналах.
У випадку, якщо клієнт банку закриває рахунок і переходить на обслуговування в інший банк, то обслуговуючий банк зобов'язаний протягом трьох банківських днів з дня закриття рахунку надати банку, в якому резидент відкриває рахунок, всю наявну у нього інформацію про незавершені експортні, імпортні та лізингові операції цього резидента.
У функції банку також входить повідомлення податкових органів про вчинені його клієнтом операціях за місцем реєстрації резидентів в наступних випадках:
якщо відповідно до чинного законодавства не оформляється ВМД на експортовану продукцію;
якщо резидент не оформляє акт (або інший документ), що засвідчує отримання резидентом передплачених періодичних видань;
якщо клієнт не надав банку документи, потрібні останньому для з'ясування стану розрахунків за експортною, імпортною або лізинговою операції цього клієнта, банк повідомляє про це податковий орган у довільній формі;
при закритті резидентом рахунку в одному банку і переході його на обслуговування в інший банк-банк, клієнтом якого був резидент, протягом трьох банківських днів з дня закриття рахунку в довільній формі надає податковому органу всю наявну у нього інформацію про незавершені експортні, імпортні та лізингові операції цього резидента;
при ненадходження в законодавчо встановлені терміни (або строки, визначені в ліцензіях) виручки, товарів або об'єкта лізингу.
За невиконання банками функцій агента валютного контролю до них можуть застосовуватися санкції, передбачені у Положенні про валютний контроль, затвердженому постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49, а саме - позбавлення генеральної ліцензії НБУ на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25% від суми (вартості) валютних операцій, здійснених резидентами і нерезидентами через ці банки з порушенням чинного законодавства, або від суми валютних операцій, про які уповноважений банк згідно зі встановленим порядком зобов'язаний був проінформувати відповідні державні органи.
Санкції за невиконання функції агента валютного контролю застосовуються до банків Національним банком України в наступному порядку.
У разі виявлення порушень валютного законодавства з боку банків уповноваженими працівниками НБУ складається протокол, який вручається керівнику банку, або його відокремленого структурного підрозділу, де безпосередньо здійснювалася відповідна перевірка. По кожному випадку порушень, які виявлені під час однієї перевірки, складається окремий протокол, до якого обов'язково додаються всі документи, що свідчать про факти порушень. Після складання протоколу уповноважені працівники НБУ зобов'язані запропонувати особі, якій вручено цей протокол, надати пояснення за кожним фактом порушення.
Підставою для застосування НБУ і його територіальними управліннями відповідних санкцій можуть бути:
матеріали перевірок, здійснюваних уповноваженими працівниками центрального апарату і територіальних управлінь НБУ;
матеріали перевірок, здійснюваних уповноваженими працівниками державних органів валютного контролю;
матеріали перевірок, здійснюваних уповноваженими працівниками державних контрольних і правоохоронних органів, які не належать до органів валютного контролю.
Матеріали про порушення валютного законодавства залежно від суми штрафу розглядають та приймають рішення про застосування санкцій:
до 10 000 доларів США - начальники територіальних управлінь НБУ;
до 50 000 доларів США - директор Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ;
до 100 000 доларів США - Голова НБУ та його заступники.
У разі прийняття рішення про застосування санкцій виноситься постанова про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства.
Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, застосування штрафу, що перевищує суму, еквівалентну 100 000 доларів США, застосовуються виключно на підставі постанови Правління НБУ.
Постанова про притягнення до відповідальності за порушення правил валютного законодавства надсилається територіальним управлінням НБУ порушнику, який протягом п'яти днів після його отримання має перерахувати суму штрафу до Державного бюджету України. У разі несплати суми штрафу у зазначений строк постанова про притягнення до відповідальності надсилається територіальним управлінням НБУ до органів державної податкової служби за місцезнаходженням порушника для стягнення вказаної суми штрафу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 41. Функції банку як агента валютного контролю "
 1. Зміст
  функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) 18. Особливості правового режиму офшорних зон 19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД 20. Принципи правового регулювання ЗЕД 21. Види ЗЕД (загальна характеристика) 22. Класифікація суб'єктів ЗЕД 23. Зовнішньоекономічна правосуб'єктність 24. Режим ЗЕД для іноземних
 2. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  функцій. 1. Формування страхового фонду. Частина коштів, отриманих у формі доходів від кримінальної діяльності, зберігається у формі фонду грошових коштів, безпосередньо призначеного для компенсації збитку. При страхуванні кримінальних ризиків можна виявити практично всі класичні форми організації страхового фонду. Самострахування - створення в децентралізованому порядку
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними
 4. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ,. Організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове і розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених чинним законодавством Поняття "банк" також визначено в якості
 5. 2. Функції Національного банку України
  функцій. НБУ не відповідає за зобов'язаннями органів державної влади, а також інших банків, а останні не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання. У своїй діяльності Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень. Національний банк, а також його
 6. 3. Структура, порядок формування та компетенція керівних органів НБУ
  функцій, що випливають з основної мети діяльності Національного
 7. 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ
  функцій банківського регулювання та нагляду за діяльністю банків та інших фінансово-кредитних установ. Основними цілями банківського регулювання та нагляду є безпека та фінансова стабільність банківської системи України, захист інтересів вкладників і кредиторів. Здійснює Національний банк України функції банківського регулювання та нагляду в такий спосіб. По-перше,
 8. 1. СУТНІСТЬ валютних операцій
  функція агента валютного контролю, яка зобов'язує їх Здійснювати контроль за Дотримання вимог валютного законодавства. Валютних операціямі є господарські Операції, ВАРТІСТЬ якіх візначається в іноземній Валюті, або Ті, що потребуються розрахунків в іноземній Валюті. У Україні існує нормативно встановлений ПЕРЕЛІК Видів валютних операцій, Здійснювати Які мают право уповноважені банки (рис. 1),
 9. Органiзацiя РОБОЧЕГО місця касира
    функцiї; для бiженцiв-iноземцiв (iноземніх громадян, осiб без Громадянство) - Посвідчення бiженця, Яке відасться мiграцiйнімі службами Державного комiтету Нацiональне та мiграцiї України; для ОСІБ без Громадянство - український документ Посвідчення на постiйну проживання в Українi. У разi Ненадання клiєнтом документiв або вiдомостей, Потрiбна для з'ясування его особини, сутi дiяльностi,
 10. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
    Функціонування спеціальніх (вільніх) Економічних зон: Закон України от 13 жовтня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50. - Ст. 676. 162. Про основи містобудування: Закон України от 16 листопада 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 52. - Ст. 683. 163. Про Друковані засоби масової ІНФОРМАЦІЇ (преси) в Україні: Закон України от 16 листопада 1992 р. / /
© 2014-2022  ibib.ltd.ua