Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальну право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку


При здійсненні функції по розрахунковому обслуговуванню клієнтів (при здійсненні ними операцій в іноземній валюті) банки також надають клієнтам послуги з купівлі (продажу) іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Порядок здійснення таких операцій регламентований в Правилах здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку, затвердженому постановою Правління НБУ від 18.03.99 р. № 127.
Необхідність надання банками послуг з купівлі (продажу) іноземної валюти своїм клієнтам обумовлена тим, що операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяється здійснювати лише суб'єктам цього ринку, до яких відносяться:
Національний банк України;
уповноважені банки (комерційні банки, які отримали ліцензію НБУ на право здійснення операцій з валютними цінностями);
уповноважені фінансово-кредитні установи (які отримали ліцензію НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями);
валютні біржі.
Інші суб'єкти господарювання не мають безпосереднього доступу на міжбанківський валютний ринок для здійснення операцій з купівлі (продажу) валюти і змушені користуватися послугами суб'єктів цього ринку, як правило, банківських установ.
Банки здійснюють операції з купівлі (продажу) іноземної валюти для своїх клієнтів в таких випадках:
у разі здійснення обов'язкового продажу надійшли на адресу юридичної особи - резидента коштів у порядку, встановленому НБУ;
у разі виконання доручення клієнта про купівлю (продаж) іноземної валюти.
Вимога про здійснення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюти введено постановою Правління НБУ "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб" від 04.09.98 р. № 349. Відповідно до зазначеної постанови обов'язковому продажу через уповноважені банки та уповноважені кре-дитно-фінансові установи на міжбанківському валютному ринку України підлягає 50 відсотків надходжень в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют НБУ (долар США, німецька марка та ін.) на користь резидентів - юридичних осіб.
У разі надходження на адресу юридичної особи - резидента (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) коштів в іноземній валюті, останні підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок. Протягом 5 банківських днів з моменту зарахування таких надходжень на кореспондентський рахунок банку або рахунок каси банк зобов'язаний без доручення клієнта здійснити продаж коштів, які підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку. Після здійснення обов'язкового продажу гривневий еквівалент проданої іноземної валюти зараховується на основний поточний рахунок власника коштів. Кошти в іноземній валюті, які були зараховані на розподільчий рахунок і не підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку, уповноважений банк зобов'язаний перерахувати на поточний рахунок клієнта без його доручення не пізніше п'яти банківських днів з моменту зарахування цих коштів на розподільчий рахунок.
Постановою Правління НБУ від 04.09.98 р. № 349 визначено також випадки, в яких не вимагається здійснення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті. Так, обов'язковому продажу не підлягають кошти в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют НБУ:
а) надійшли у вигляді кредитів (позик, фінансової допомоги) від уповноважених банків та уповноважених фінансово-кредитних установ, від нерезидентів , міжнародних фінансових організацій; суми надходжень в іноземній валюті, які повністю спрямовуються резидентами на погашення заборгованості за цими кредитами, позиками, фінансової допомоги та зобов'язань за договорами міжнародного лізингу. Засоби по отриманих Від нерезидентів кредитами, позиками, поворотної фінансової допомоги не підлягають обов'язковому продажу, якщо на проведення таких операцій відповідно до чинного законодавства отримана гарантія Кабінету Міністрів України, індивідуальна ліцензія або реєстраційне свідоцтво НБУ;
б) перераховуються на територію України з метою здійснення інвестиції;
в) придбані на міжбанківському валютному ринку України через уповноважені банки та уповноважені фінансово-кредитні установи протягом строку, встановленого валютним законодавством України для розрахунків з нерезидентами;
г) перераховані на користь нерезидента і повернуті у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання повністю або частково не виконані, за умови, що ці кошти не були куплені на міжбанківському валютному ринку України;
д) надійшли на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами і які підлягають перерахуванню резидентам або нерезидентам. Резиденти-посередники здійснюють обов'язковий продаж лише отриманої від нерезидентів комісійної винагороди;
е) належать уповноваженим банкам та уповноваженим кредитно-фінансовим установам;
ж) депозити, розміщені резидентами в уповноважених банках та уповноважених кредитно-фінансових установах (включаючи відсотки, нараховані за ним), а також інвестиції, здійснені резидентами за межі України у разі їх повернення власнику;
з) вступники транспортним організаціям і підприємствам зв'язку від експорту власних послуг і направляються ними на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням їх транспортних засобів (надання послуг зв'язку) за межами України, також які надходять риболовецьким суднам та направляються ними на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням цих суден за межами України.
І) вступники безкоштовно у вигляді добровільних пожертвувань.
Покупку (продаж) іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку за дорученням клієнтів банки здійснюють на підставі заявки клієнта, а також документів, перелік яких встановлений НБУ в якості підстави для здійснення операцій з купівлі (продажу) іноземної валюти .
Так, підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при розрахунках з нерезидентами за торговельними операціями вважаються такі документи:
договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який відповідно до чинного законодавства України має силу договору;
- вантажна митна декларація (ВМД) встановлений-ного зразка, якщо товар був ввезений на територію України;
- акт здачі-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, що свідчить про надання послуг, виконання робіт;
- документи, передбачені при документарній формі розрахунків (акредитив, інкасо);
довідка державної податкової адміністрації з визначенням інформації про основний поточний рахунок резидента в гривнях і поточний рахунок в іноземній валюті, який визначений резидентом як рахунок, з якого здійснюються всі перерахування з метою виконання зобов'язань резидента перед нерезидентами в цій іноземній валюті.
Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України резидентами при здійсненні неторговельних операцій вважаються такі документи:
а) заявки з розрахунків витрат:
- на відрядження за кордон;
- на експлуатаційні витрати транспортних засобів, що здійснюють рейси за кордон;
б) документи, які мають силу договору і які можуть використовуватися контрагентами-нерезидентами згідно з міжнародною практикою:
- для оплати за навчання, лікування, патентування та ін;
- для оплати митних зборів;
- для здійснення платежів за користування авторськими правами;
- для відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів іноземних держав;
в) укладені трудові договори (контракти) з нерезидентами;
г) рішення судів про сплату за межі України пенсій, аліментів, штрафів тощо;
д) угоди між пенсійними фондами про переведення за межі України пенсій в іноземній валюті;
е) угоди між поштовими адміністраціями про сплату за межі України поштових переказів.
При отриманні всіх необхідних документів від клієнта банк формує реєстр, що направляється на розгляд податкового органу, в якому уповноважений банк перебуває на обліку. Після розгляду поданого реєстру податковий орган надсилає його регіональному управлінню НБУ, після чого останнє засобами електронного зв'язку направляє отриману інформацію уповноваженому банку. Тільки після отримання реєстру від регіонального управління НБУ банк може здійснити операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.
Іноземна валюта, придбана через уповноважені банки на міжбанківському валютному ринку України, повинна бути використана резидентом протягом п'яти робочих днів з моменту зарахування її на його поточний рахунок на цілі, зазначені в заявці на придбання іноземної валюти. У разі порушення резидентом встановленого терміну придбана валюти повинна бути продана уповноваженим банком протягом п'яти робочих днів на міжбанківському валютному ринку.
Придбана іноземна валюта може бути перерахована резидентом для виконання власних зобов'язань перед нерезидентами лише з поточного рахунку в іноземній валюті, який визначений резидентом як рахунок, з якого здійснюються всі перерахування з метою виконання зобов'язань резидента перед нерезидентами в цій іноземній валюті.
Продаж власних коштів клієнта в іноземній валюті за його дорученням має бути здійснена банком протягом п'яти банківських днів з моменту списання цих коштів з поточного рахунку клієнта. Проте зазначене обмеження не поширюється на іноземні валюти, які не належать до першої групи Класифікатора іноземних валют. Гривневий еквівалент проданої на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти має бути зарахований на основний поточний рахунок не пізніше двох банківських днів після надходження на кореспондентський рахунок відповідної суми в гривнях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 42. Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті
  Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в іноземній валюті регламентований в Інструкції про міжбанківські розрахунки, затвердженої Постановою Правління НБУ від 28.12.99 р. № 621, а також у Положенні про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.03.98 р. № 118.
 3. 39. Валютне регулювання
  Валютне регулювання в сфері ЗЕД - це, перш за все, регулювання валютних операцій. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" визначає ці операції як операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України, операції ,
 4. 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу
  Порядок застосування Національним банком України примусових заходів впливу за порушення банківського законодавства детально регламентований у По-, ложении про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215. Примусові заходи
 5. 17. Умови здійснення філіями комерційних банків банківських операцій
    Для можливості здійснення філією банківських операцій комерційному банку недостатньо тільки зареєструвати філію в установленому Національним банком порядку. Філія комерційного банку має право здійснювати банківські операції за умови видачі комерційним банком - юридичною особою дозволу на здійснення певних банківських операцій і тільки в межах цього дозволу.
 6. 22. Операції за поточними рахунками фізичних осіб в іноземній валюті
    Поточні рахунки в банку в іноземній валюті можуть відкриватися: фізичним особам - резидентам: а) громадянам України, б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні; фізичним особам - нерезидентам: а) іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно з візою, відкритої на строк до 1 року, або документом, що підтверджує законність їх
 7. 43. Підстави та порядок безспірного списання коштів з кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті
    Умови та порядок здійснення безспірного списання коштів з кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті визначено в Інструкції про міжбанківські розрахунки, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.12.99 р. № 621. Безспірне списання грошових коштів з кореспондентських рахунків в іноземній валюті банків-резидентів може здійснюватися в
 8. 43. Поняття, види не Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
    Зовнішньоекономічну діяльність підприємців регулює безліч нормативно-правових актів, основним серед яких є Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р. (далі - Закон). Згідно з визначенням у Законі, зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,
 9. 21. Види ЗЕД (загальна характеристика)
    У власному розумінні, зовнішньоекономічна діяльність є такою тільки з точки зору суб'єктів господарської діяльності України, тому в законодавстві види ЗЕД визначаються стосовно до них (ст. 4 Закону про ЗЕД) як активним учасникам або одержувачам (замовникам) продукції, товарів, послуг, робіт. Слід врахувати, що цей перелік носить приблизний характер, оскільки допускає
 10. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
    Діяльність банків в Україні регулюється Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91 р., який визначає правові засади діяльності банків. Згідно ст. 2 зазначеного Закону "банки - це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ,. Організацій, населення та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua