Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право Україна → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

17. Умови здійснення філіями комерційних банків банківських операцій


Для можливості здійснення філією банківських операцій комерційному банку недостатньо тільки зареєструвати філію в установленому Національним банком порядку. Філія комерційного банку має право здійснювати банківські операції за умови видачі комерційним банком - юридичною особою дозволу на здійснення певних банківських операцій і тільки в межах цього дозволу. Дозвіл на здійснення певних банківських операцій може бути видано філії тільки в межах ліцензії на здійснення банківських операцій, отриманої головним банком. Видане філії дозвіл на здійснення банківських операцій має бути погоджено з територіальним управлінням Національного банку України.
Відповідно до п.10.2. Положення про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій комерційні банки можуть видавати своїм філіям дозвіл на здійснення наступних банківських операцій:
Касове обслуговування клієнтів.
Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація коштів.
Відповідальне зберігання цінностей клієнтів банку.
Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.
Проведення операцій з касового виконання Державного бюджету України, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів.
Проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів.
Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.
Факторинг.
Залучення депозитів юридичних осіб.
Залучення депозитів фізичних осіб.
Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.
Неторгові операції з валютними цінностями.
Залучення іноземної валюти на внутрішньому ринку України.
Роздрібна торгівля банківськими металами на валютному ринку України.
Фінансування капітальних вкладень, за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.
Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.
Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.
Філії, що здійснюють операції по залученню іноземної валюти на внутрішньому ринку України, можуть виконувати операції тільки по залученню депозитів юридичних і фізичних осіб, забезпечувати виконання рішень банку - юридичної особи щодо надання кредитів в іноземній валюті і здійснювати контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору.
Починати здійснення банківських операцій, на які отримано дозвіл головного банку, філії мають право з дати узгодження територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням філії виданого комерційним банком дозволу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17. Умови здійснення філіями комерційних банків банківських операцій "
 1. Зміст
  умови ІНКОТЕРМС і договори перевезення 30. Товаросупровідні документи 31. Класифікація базисних умов ІНКОТЕРМС-2000 32. Базисні умови поставки груп "Е" і "F" 33. Базисні умови поставки групи "С" 34. Базисні умови поставки групи "D" 35. Класифікація умов ІНКОТЕРМС залежно від застосовуваних видів транспорту 36. Санкції за порушення контрактних зобов'язань 37.
 2. 12. Порядок відкриття філій і представництв комерційних банків
  умови наявності і в межах дозволу, наданого головним банком - юридичною особою; керівник філії діє на підставі довіреності, виданої головним банком. Представництво банку характеризують такі ознаки: це структурний підрозділ банку, що не є юридичною особою; діє на підставі окремого положення; виступає від імені головного банку;
 3. 30. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в Україні
  домовлено виполнеаіем платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим. Порядок та умови проведення міжбанківських розрахунків у грошовій одиниці України і в іноземній валюті регламентовані в Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.12.99 р. № 621. Здійснення міжбанківських розрахунків можливе тільки після
 4. 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ
  умовах прагнення сторін з цих нових держав врегулювати суперечки в третейському суді поки не підкріплюється гарантіями примусового виконання рішень третейських судів даних держав на території держав «близького зарубіжжя». Для забезпечення виконання рішень третейських судів, винесених проти організацій інших країн СНД, колишні республіки СРСР могли б ратифікувати Нью -
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Умовленому між цивільними, адміністративними правопорушеннями та злочинами. Особливо це стосується правопорушень і злочинів у сфері економіки. Вони мають спільні детермінанти протиправної поведінки, загальну правову природу, схожість механізму формування особистості злочинця і деліктної особистості, відбуваються в однакових типових умовах, породжені подібними причинами і мають
 6. 33. Відкриття рахунків у банках України
  умовах, викладених в Інструкції і в договорі між установою банку і власником рахунку. Умови договору не повинні суперечити вимогам Інструкції. Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків. В Інструкції зняті обмеження щодо кількості банківських рахунків,
 7. 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями
  умов договору, дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом). Безвідкличний акредитив - акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий. Кожен акредитив призначається для розрахунків тільки з одним бенефіціаром і не може бути переадресований. Здійснення операцій з векселями комерційними
 8. 2. Функції Національного банку України
  здійснення платежів в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями; здійснює накопичення та збереження золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами; аналізує стан
 9. 3. Структура, порядок формування та компетенція керівних органів НБУ
  умови допуску іноземного капіталу в банківську систему України; про встановлення економічних нормативів для банків; про розмір та порядок формування обов'язкових резервів для банків; про застосування заходів впливу до комерційних банкам; про участь у міжнародних фінансових організаціях; про купівлю та продаж майна для забезпечення діяльності НБУ; надання на затвердження Раді
 10. 14. Правовий статус і порядок відкриття територіально відокремленого безбалаісового відділення комерційного банку
  умови відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства, відповідності приміщення відділення та касового вузла пропонованим вимогам, професійної придатності кандидата на посаду керівника відділення. Рішення територіального управління НБУ за місцезнаходженням відділення направляється банківській установі, на балансі якого це відділення відкривається. , В
© 2014-2022  ibib.ltd.ua