Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

30. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в Україні


Проведення безготівкових платежів між платником та отримувачем коштів, як правило, не обмежується межами одного банку. У разі якщо рахунки платника і одержувача коштів відкриті в різних банках, для проведення платежу між ними необхідно також здійснення міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки - це безготівкові розрахунки між банківськими установами, які обумовлені виполнеаіем платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим.
Порядок та умови проведення міжбанківських розрахунків у грошовій одиниці України і в іноземній валюті регламентовані в Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.12.99 р. № 621.
Здійснення міжбанківських розрахунків можливе тільки після встановлення між банками кореспондентських відносин і відкриття кореспондентського рахунку. Кореспондентські відносини між банками - це договірні відносини, метою яких є здійснення платежів, розрахунків та надання інших банківських послуг за взаємними дорученнями.
Кореспондентські відносини можуть встановлюватися:
між комерційними банками і Національним банком України шляхом укладення договору на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям кореспондентського рахунку в територіальному управлінні Національного банку за місцезнаходженням власника рахунку.
Безпосередньо між комерційними банками на підставі договору шляхом відкриття кореспондентського рахунку.
Міжбанківські розрахунки здійснюються через:
- систему електронних платежів Національного банку України (загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами на території України із застосуванням електронних засобів приймання , обробки, передачі та захисту інформації) за кореспондентськими рахунками комерційних банків (філій) у територіальних управліннях НБУ;
- банки-кореспонденти за кореспондентськими рахунками ЛОРО, НОСТРО. Кореспондентський рахунок ЛОРО - кореспондентський рахунок, який комерційний банк відкриває банку-кореспонденту і за яким комерційний банк здійснювати операції зі списання та зарахування коштів згідно з чинним законодавством України і укладеним договором. Для банку-кореспондента цей рахунок є кореспондентським рахунком НОСТРО.
Кореспондентський рахунок комерційному банку в територіальному управлінні НБУ відкривається на підставі укладеного договору за умови надання особисто керівником і головним бухгалтером банку правильно оформлених наступних документів:
заяви про відкриття кореспондентського рахунку встановленого зразка;
копії належним чином оформленого статуту, завірену нотаріально;
копії документа, що підтверджує взяття комерційного банку на податковий облік, завіреної нотаріально;
довідки про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;
копії довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ, завіреної нотаріально;
двох примірників картки із зразками підписів і відбитком печатки, завірених нотаріально.
Для відкриття кореспондентського рахунку філії комерційного банку керівник та головний бухгалтер філії повинні особисто надати до територіального управління НБУ за місцезнаходженням філії такі документи:
заяву про відкриття кореспондентського рахунку встановленого зразка ;
копію належним чином оформленого Положення про філії, завірену нотаріально;
копію належним чином оформленого дозволу, виданого комерційним банком філії на здійснення банківських операцій, засвідчену нотаріально;
копію документа, що підтверджує взяття філії на податковий облік, завірену нотаріально;
довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;
копію довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ, засвідчену нотаріально;
два примірники картки із зразками підписів і відбитком печатки, завірені нотаріально;
клопотання комерційного банку за підписом керівника про відкриття кореспондентського рахунку філії із зазначенням інформації, що стосується банку, зокрема:
його місцезнаходження; ідентифікаційний код; номер кореспондентського рахунку; найменування територіального управління НБУ, в якому відкрито кореспондентський рахунок банку; найменування податкового органу, в якому комерційний банк перебуває на обліку.
У разі переоформлення кореспондентського рахунку у зв'язку з реорганізацією, зміною назви, яке не викликане реорганізацією, а також форми власності банку надаються такі ж документи, що і при відкритті рахунку. При цьому номер кореспондентського рахунку та код банку залишаються без змін.
Закриття кореспондентського рахунку в територіальному управлінні НБУ здійснюється з таких підстав:
- рішення вищого органу управління комерційного банку про реорганізацію чи ліквідацію;
- рішення Національного банку України про ліквідацію комерційного банку;
- рішення арбітражного суду про ліквідацію комерційного банку в результаті визнання його банкрутом;
- інших підстав, передбачених чинним законодавством Україна.
У разі відкриття (закриття) комерційному банку (філії) кореспондентського рахунку територіальне управління НБУ має повідомити про це податковому органу за місцем обліку власника рахунку протягом трьох робочих днів, включаючи день відкриття (закриття). У разі відкриття кореспондентського рахунку філії комерційного банку територіальне управління НБУ повідомляє про це також і податковий орган за місцем обліку комерційного банку - юридичної особи та територіальне управління НБУ, де обслуговується комерційний банк.
Відкриття кореспондентського рахунку ЛОРО банком-кореспондентом здійснюється на підставі наступних документів, представлених комерційним банком:
заяви про відкриття кореспондентського рахунку;
копії ліцензії Національного банку України на здійснення банківських операцій, завіреної нотаріально;
копії статуту, засвідченої нотаріально;
картки із зразками підписів і відбитком печатки, засвідченої нотаріально;
інших документів за погодженням сторін.
Закриття кореспондентського рахунку ЛОРО здійснюється:
на підставі заяви власника рахунку ЛОРО;
за рішенням вищого органу управління одного з банків-кореспондентів про реорганізацію або ліквідацію;
за рішенням Національного банку України про ліквідацію одного з банків-кореспондентів;
за рішенням арбітражного суду про ліквідацію одного з банків-кореспондентів в результаті визнання одного з них банкрутом;
у разі позбавлення одного з банків-кореспондентів відповідного пункту ліцензії Національного банку України;
на інших підставах, передбачених чинним законодавством України або договорів про встановлення кореспондентських відносин.
Підставою для проведення операцій за кореспондентськими рахунками банків, відкритим у банківських установах України, можуть бути розрахункові документи та повідомлення платіжних систем або систем телекомунікаційного зв'язку. Форми та порядок оформлення розрахункових документів визначаються нормативно-правовими актами НБУ, форми повідомлень платіжних та телекомунікаційних систем установлюються цими системами.
Активні операції за кореспондентськими рахунками банків здійснюються в межах залишку коштів на цих рахунках, за винятком випадків, передбачених нормативно-правовими актами НБУ та міжбанківськими угодами.
Без згоди комерційних банків не допускається списання (стягнення) коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках, за винятком випадків, встановлених законами України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів. Чинним законодавством України допускається здійснення безспірного списання (стягнення) коштів з кореспондентських рахунків комерційних банків - юридичних осіб, відкритих як в територіальних управліннях НБУ, так і в банках-кореспондентах. Розрахункові документи на стягнення коштів з кореспондентського рахунку комерційного банку оформляються, приймаються та передаються до виконання в порядку, визначеному Інструкцією № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою Правління НБУ від 02.08.96 р. № 204. Документи на стягнення коштів з кореспондентського рахунку в територіальному управлінні НБУ приймаються незалежно від наявності коштів на цьому рахунку. У разі відсутності або недостатності коштів на кореспондентському рахунку надійшли документи враховуються в картотеці за рахунком № 9804 "Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку, але стягнення коштів по яких призупинено". Розрахункові документи на стягнення коштів з кореспондентських рахунків ЛОРО приймаються банком боржника до виконання тільки при наявності на цьому рахунку коштів. У разі недостатності коштів на таких рахунках для оплати розрахункового документа на безспірне списання проводиться його часткова оплата і з відповідною відміткою розрахунковий документ повертається стягувачу. У разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку банку-кореспондента документи на стягнення коштів повертаються стягувачу без виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 30. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в Україні "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу
  здійснення окремих банківських операцій та відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій з валютними цінностями. Рішення про призупинення (обмеження) дії ліцензії на здійснення окремих банківських операцій приймається Національним банком України у разі порушення банком вимоги банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ, у тому числі: виявлення
 3. 12. Порядок відкриття філій і представництв комерційних банків
  здійснення філією конкретних банківських операцій. Рішення про реєстрацію філії має бути прийняте територіальним управлінням НБУ за місцезнаходженням філії протягом двох тижнів з дня отримання всіх необхідних документів після перевірки відповідності приміщення банку, касового вузла, професійну придатність керівників філії пропонованим вимогам. Після прийняття
 4. 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку
  здійсненні функції по розрахунковому обслуговуванню клієнтів (при здійсненні ними операцій в іноземній валюті) банки також надають клієнтам послуги з купівлі (продажу) іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Порядок здійснення таких операцій регламентований в Правилах здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку, затвердженому постановою Правління НБУ від 18.03.99 р.
 5. 42. Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті
  здійснення міжбанківських розрахунків в іноземній валюті регламентований в Інструкції про міжбанківські розрахунки, затвердженої Постановою Правління НБУ від 28.12.99 р. № 621, а також у Положенні про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.03.98 р. № 118. Здійснення
 6. 43. Підстави та порядок безспірного списання коштів з кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті
  порядок здійснення безспірного списання коштів з кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті визначено в Інструкції про міжбанківські розрахунки, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.12.99 р. № 621. Безспірне списання грошових коштів з кореспондентських рахунків в іноземній валюті банків-резидентів може здійснюватися в таких
 7. Оборонні операції
    порядок », тобто повертали землі російським дворянам, віддавали їх німецьким офіцерам, гроссбауеров. Здійснювалось вилучення сільськогосподарських продуктів, здорові люди вирушали до Німеччини для роботи в господарствах тих, хто пішов воювати. Була розроблена і доведена до відома населення ціла система відмінності-них обмежень, штрафів, а за невиконання їх - розстріл. На окупованій території
 8. 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ
    порядок вирішення спорів в цьому суді, який є постійно діючим третейським судом, при Юридичному агентстві Асоціації. У 1993 році в Москві створений Третейський суд при Міжбанківському фінансовому будинку для вирішення спорів, пов'язаних із специфікою банківської діяльності. Законодавчою основою діяльності третейських судів є ФЗ «Про третейські суди» від 24.07. 2002 Норми,
 9. 85. Порядок отримання громадянами у власність квартир з Державного житлового фонду.
    здійсненням їх приватизації органами місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування згідно з вимогами цього Закону. У разі банкрутства підприємств, зміни форми власності або ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд, останній (крім гуртожитків) одночасно передається у
 10. 11. Легітимація суб'єктів підприємництва
    порядок встановлених нормативно-правовими актами України правил та порядку одержання суб'єктами підприємницької діяльності дозволів (спеціальних дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо) на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, виходячи з того, що єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом підприємницької
© 2014-2022  ibib.ltd.ua