Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А. . ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

43. Підстави та порядок безспірного списання коштів з кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті


Умови і порядок здійснення безспірного списання коштів з кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті визначено в Інструкції про міжбанківські розрахунки, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.12.99 р. № 621.
Безспірне списання грошових коштів з кореспондентських рахунків в іноземній валюті банків-резидентів може здійснюватися в таких випадках:
а) відповідно до ст. 8 Арбітражного процесуального кодексу України на підставі визнаної банком-боржником претензії;
б) на підставі виконавчих документів судів України, виданих на виконання рішення про стягнення коштів в іноземній валюті, прийнятих судами України (в тому числі Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України), судами інших країн (у тому числі спеціалізованими арбітражними судами, а також спеціалізованими арбітражними і третейськими судами, створеними за рішеннями сторін), які є обов'язковими для виконання на території України відповідно до міжнародних договорів або чинним законодавством України, якщо інший порядок виконання не передбачений міжнародними договорами;
в) згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. № 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів ".
Безспірне списання грошових коштів з кореспондентського рахунку в іноземній валюті на підставі ст. 8 АПК України може здійснюватися резидентом у разі визнання боржником претензії в іноземній валюті за операціями, передбаченими чинним законодавством, і які можуть здійснюватися між резидентами на території України в іноземній валюті. У цьому випадку до розрахункового документу на стягнення коштів повинен додаватися відповідь банку-боржника в оригіналі, а якщо в ньому не відзначений розмір визнаної суми, то додається також копія претензії.
Нерезидент має право на безспірне списання коштів в іноземній валюті відповідно до ст. 8 АПК України в разі, якщо в договорі між ним і банком-резидентом передбачена умова розгляду спорів, що виникають у процесі виконання договору, арбітражними судами України та відповідно до чинного законодавства України. До розрахунковим документом на безспірне списання, крім оригіналу відповіді боржника на претензію і копії претензії, повинна додаватися нотаріально завірена копія договору між нерезидентом і банком-резидентом.
На підставі виконавчих документів судів України, виданих на виконання судових рішень, якщо інший порядок виконання не передбачений міжнародними договорами та угодами, оформляється розрахунковий документ на стягнення коштів у тій іноземній валюті та з того кореспондентського рахунку, які вказані у виконавчому документі. Якщо стягнення коштів з кореспондентських рахунків в іноземній валюті здійснюється за рішеннями судів України, якими передбачено конвертування іноземної валюти в грив-ню, то уповноважений банк здійснює продаж стягнутих коштів на міжбанківському валютному ринку України та перерахування отриманих від продажу коштів у гривнях на рахунок, вказаний стягувачем .
Безспірне списання з кореспондентських рахунків в іноземній валюті за розрахунковими документами органів стягнення, яким це право надано відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. № 8-93 "Про стягнення не внесених в строк податків і неподаткових платежів ", здійснюється у разі недостатності коштів у гривнях на кореспондентських рахунках банку-боржника або на рахунках його дебіторів для погашення недоїмки. У розрахунковому документі на безспірне списання обов'язково вказується, що сума в іноземній валюті, яка справляється з банку-боржника, підлягає конвертації в гривні з подальшим перерахуванням на рахунок, який вказується органом стягнення. Після отримання розрахункового документа уповноважений банк здійснює продаж коштів, стягнутих з кореспондентського рахунку в іноземній валюті, на міжбанківському валютному ринку України. Отримані від продажу кошти в гривнях перераховуються уповноваженим банком на рахунок, зазначений органом стягнення.
Стягнення коштів з кореспондентських рахунків банків-нерезидентів в іноземній валюті здійснюється відповідно до ст. 53 Закону України "Про банки і банківську діяльність" тільки на підставі рішень судів або арбітражних судів.
Розрахункові документи на безспірне списання грошових коштів з кореспондентських рахунків банків-резидентів в іноземній валюті оформляються і приймаються в порядку, визначеному Інструкцією № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України". Розрахункові документи на безспірне списання приймаються уповноваженим банком боржника до виконання тільки при наявності на цьому рахунку коштів. При недостатності коштів на кореспондентському рахунку банку-резидента в іноземній валюті для виконання розрахункових документів на безспірне списання коштів здійснюється їх часткова оплата. Далі частково оплачений документ повертається стягувачу. У разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку банку-резидента документи на безспірне списання повертаються стягувачу без виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 43. Підстави та порядок безспірного списання коштів з кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 30. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в Україні
  підставі договору шляхом відкриття кореспондентського рахунку. Міжбанківські розрахунки здійснюються через: - систему електронних платежів Національного банку України (загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами на території України із застосуванням електронних засобів приймання, обробки, передачі та захисту інформації) по
 3. 36. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунків підприємців
  підставі виконавчих документів судів України, виданих на виконання рішень про стягнення коштів в іноземній валюті, прийнятих судами України (в тому числі Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України), судами інших країн (у тому числі спеціалізованими арбітражними судами, а також спеціалізованими арбітражними і третейськими судами, створеними за
 4. 28. Порядок здійснення банками розрахункового обслуговування підприємства за наявності у нього картотеки прострочених платежів
  підставі визнаних претензій згідно зі ст.8 Арбитражно-процесуального кодексу України, а також за рішеннями судів. Списання грошових коштів за зазначеними розрахунковими документами здійснюється в розмірі 10 відсотків від надходжень на основний поточний рахунок підприємства. Під другу чергу, виконуються доручення з оплати платежів на невідкладні потреби підприємство. Спрямування коштів на
 5. 23. Порядок відкриття і режим вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб
  підставі документа, посвідчує особу власника рахунку. При відкритті вкладного рахунку між банком і фізичною особою укладається договір про відкриття рахунку, в якому обговорюються наступні умови: сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок, термін зберігання і порядок повернення коштів після закінчення строку зберігання; розмір сплати відсотків; умови перегляду їх розміру; відповідальність
 6. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  порядок їх обігу визначені в Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України ", затвердженої постановою правління НБУ від 02.08.96 р. № 204. Реалізація банком функцій щодо здійснення розрахункового обслуговування клієнта починається з відкриття у банку рахунку. Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, а також фізичні особи відкривають поточні рахунки, інші рахунки для
 7. 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку
  підставі заявки клієнта, а також документів, перелік яких встановлений НБУ в якості підстави для здійснення операцій з купівлі (продажу) іноземної валюти. Так, підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при розрахунках з нерезидентами за торговельними операціями вважаються такі документи: договір з нерезидентом, оформлений відповідно до
 8. 42. Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті
  підставі укладеного кореспондентського договору (угоди). Кореспондентські рахунки в іноземній валюті відкриваються банкам-резидентам України на підставі наступних документів: заяви про відкриття рахунку; копії ліцензії НБУ, завіреної нотаріально; копії статуту банку , завіреної нотаріально; останнього річного звіту; балансу за останню дату (на 1 число місяця); картки із зразками
 9. 33. Відкриття рахунків у банках України
  підставі розрахункових документів встановлених форм. Клієнти банку можуть відкривати лише один рахунок для формування статутного фонду господарського товариства і один рахунок (в іноземній та / або національній валюті) для кожного договору спільної (сумісної) діяльності без створення юридичної особи. Юридичні особи-нерезиденти (крім нерезидентів-інвесторів) можуть відкривати поточні рахунки в національній
 10. 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями
  безспірне стягнення (списання) коштів, а також за рішенням суду, арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів. Відповідно до Закону "Про підприємства в Україні", підприємства самостійно визначають черговість та напрями списання коштів з власних рахунків, яке здійснюється установами банків за дорученням таких підприємств, крім випадків, передбачених законами України.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua