Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право Україна → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

28. Порядок здійснення банками розрахункового обслуговування підприємства за наявності у нього картотеки прострочених платежів


Розрахункові документи на перерахування грошових коштів з поточних рахунків підприємств та їх відокремлених підрозділів приймаються банками до виконання тільки в межах наявних коштів на цих рахунках . Проте з цього правила існують винятки. У деяких випадках банк зобов'язаний прийняти до виконання розрахункові документи і за відсутності (недостатності) коштів.
По-перше, такий виняток існує в разі надання клієнтом доручень на перерахування з основних рахунків підприємств до бюджетів та державних цільових фондів сум податків і зборів (обов'язкових платежів), неподаткових платежів, пені, штрафів та інших санкцій, передбачених законодавством і застосованих у встановленому порядку за несвоєчасну сплату цих платежів. Такі доручення приймаються банками до виконання незалежно від наявності коштів на цих рахунках. У разі відсутності коштів на основному рахунку платника такі доручення враховуються банком на позабалансовому рахунку № 9803 "Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у платників" і складають картотеку прострочених платежів. У разі недостатності коштів на основному рахунку підприємства для виконання таких доручень здійснюється їх часткова оплата, а доручення з відміткою банку про часткову оплату поміщається в картотеку до позабалансовому рахунку № 9803. Умовою прийняття таких доручень до виконання є настання терміну сплати вищезазначених платежів. Платіжні доручення на сплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до державних цільових фондів, строк сплати яких не настав, банком в картотеку не приймаються.
У разі формування такої картотеки по основному рахунку платника, останній зобов'язаний протягом трьох робочих днів надати доручення на перерахування залишків коштів з інших поточних рахунків на основний рахунок для забезпечення погашення зазначеної заборгованості або погасити її безпосередньо з додаткового рахунку.
По-друге, незалежно від наявності (достатності) грошових коштів на основному поточному рахунку платника банк зобов'язаний прийняти до виконання розрахункові документи на безспірне списання грошових коштів. У разі відсутності коштів на основних рахунках ці документи також вкладаються у картотеку. У разі недостатності коштів на основних рахунках платників здійснюється часткова оплата документів на безспірне списання, а документ з відміткою про часткову оплату поміщається в картотеку.
При надходженні розрахункових документів на безспірне списання коштів з основного рахунку платника банк, у разі відсутності (недостатності) коштів на рахунку, не пізніше наступного дня надає безпосередньо власнику цього рахунку під розпис повідомлення про надходження зазначених документів або посилає це повідомлення засобами зв'язку з документальним підтвердженням його відправлення. Після отримання повідомлення платник зобов'язаний протягом трьох робочих днів надати доручення на перерахування залишків коштів з інших поточних рахун-- тов на основний рахунок для забезпечення погашення зазначеної заборгованості або погасити її безпосередньо з додаткового рахунку.
Порядок і черговість виконання банком розрахункових документів, поміщених в картотеку, у разі недостатності коштів на рахунках платників визначені в Положенні про виконання банками доручень підприємств та розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштів, затвердженому постановою Правління НБУ від 18.09.98 р. № 379.
У разі недостатності коштів на основних рахунках підприємств виконання їх доручень на перерахування коштів, а також розрахункових документів на безспірне списання коштів установи банків здійснюють у такому порядку:
Спочатку банком здійснюється виконання розрахункових документів з оплати коштів на обов'язкове державне пенсійне страхування та безспірне списання органами Пенсійного фонду України недоїмки по цих зборах і коштів за регресними вимогами на підставі визнаних претензій згідно зі ст.8 Арбитражно-процесуального кодексу України, а також за рішеннями судів. Списання грошових коштів за зазначеними розрахунковими документами здійснюється в розмірі 10 відсотків від надходжень на основний поточний рахунок підприємства.
У другу чергу, виконуються доручення з оплати платежів на невідкладні потреби підприємство. Спрямування коштів на невідкладні потреби предпрг гия визначається його керівником самостійно. . указані кошти можуть бути використані також на виплату поточної та простроченої заробітної плати і прирівняних до неї платежів. У цьому випадку за рахунок коштів на невідкладні потреби оплачуються податки і збори (обов'язкові платежі), які відповідно до чинного законодавства утримуються із заробітної плати і нараховуються на фонд оплати праці. Підприємства здійснюють розрахунок суми коштів на невідкладні потреби у розмірі 15 відсотків від надходжень на основний поточний рахунок підприємства за попередній місяць (для окремих категорій підприємств встановлено інший розмір суми коштів на невідкладні потреби). Проведений розрахунок протягом 5 робочих днів поточного місяця має бути наданий підприємством у банк.
У третю чергу банком виконуються платежі з виплати простроченої понад 15 днів заробітної плати і прирівняних до неї платежів. У цьому випадку за розпорядженням керівника підприємства на виплату заробітної плати, прирівняних до неї платежів, а також сум, що підлягають утриманню з заробітної плати, може бути спрямована сума в розмірі 50 відсотків від поточних надходжень на основний поточний рахунок підприємства, що залишилися після здійснення платежів першої та другої черги. У цій же черговості виконуються розрахункові документи на стягнення сум заробітної плати і прирівняних до неї платежів за рішеннями судів.
Далі банком виконуються документи з оплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, а також розпорядження органів стягнення щодо безспірного списання (стягнення) не внесених у строк податків і зборів та сум нарахованих фінансових санкцій, стягнення органами Пенсійного фонду України коштів за регресними вимогами на підставі визнаних претензій згідно зі ст. 8 Арбітражно-процесуального кодексу України і за рішеннями судів.
В останню чергу, виконуються враховані в картотеці розрахункові документи по іншим платежам на безспірне списання (стягнення) коштів, передбачених законами України.
Платежі кожної наступної черги здійснюються банками після виконання розрахункових документів попередньої групи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 28. Порядок здійснення банками розрахункового обслуговування підприємства за наявності у нього картотеки прострочених платежів "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  порядок їх створення, ліцензування, ліквідації, чітко регламентовані на підзаконному рівні, а саме - в нормативно-правових актах, що видаються Національним банком України в силу повноважень, наданих чинним законодавством. Як особливостей правового статусу банківських установ можна також відзначити наявність низки обмежень, встановлених чинним законодавством в
 3. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  порядок їх обігу визначені в Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою правління НБУ від 02.08.96 р. № 204. Реалізація банком функцій щодо здійснення розрахункового обслуговування клієнта починається з відкриття у банку рахунку. Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, а також фізичні особи відкривають поточні рахунки, інші рахунки для
 4. 29. Порядок виконання банками постанов компетентних органів про арешт коштів на рахунках
  здійснення арешту грошових коштів виконуються банками негайно після отримання ухвали суду або постанови прокурора, слідчого про накладення арешту. Якщо ухвала суду або постанова прокурора, слідчого про накладення арешту надійшло в банк після закінчення операційного дня, то заходи щодо арешту грошових коштів виконуються банками за станом на початок наступного
 5. 30. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в Україні
  порядок оформлення розрахункових документів визначаються нормативно-правовими актами НБУ, форми повідомлень платіжних та телекомунікаційних систем установлюються цими системами. Активні операції за кореспондентськими рахунками банків здійснюються в межах залишку коштів на цих рахунках, за винятком випадків, передбачених нормативно-правовими актами НБУ та міжбанківськими угодами. Без
 6. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  здійснення наступних функцій. 1. Формування страхового фонду. Частина коштів, отриманих у формі доходів від кримінальної діяльності, зберігається у формі фонду грошових коштів, безпосередньо призначеного для компенсації збитку. При страхуванні кримінальних ризиків можна виявити практично всі класичні форми організації страхового фонду. Самострахування - створення в
 7. 21. Порядок відкриття, види і режим банківських рахунків фізичних осіб
  порядок їх відкриття закріплені в Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527. Відповідно до зазначеної Інструкції фізичними особами в банках можуть відкриватися такі види рахунків: Поточні рахунки (вклади до запитання) у національній та іноземній валюті - призначені для обліку коштів за
 8. 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками
  порядок розрахунків за цими операціями, а також встановлені загальні вимоги до внутрішніх платіжних систем, створюваним в Україні. Крім того, порядок емісії та здійснення розрахунків за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем, регламентовані в Положенні про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі
 9. 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку
  здійсненні функції по розрахунковому обслуговуванню клієнтів (при здійсненні ними операцій в іноземній валюті) банки також надають клієнтам послуги з купівлі (продажу) іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Порядок здійснення таких операцій регламентований в Правилах здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку, затвердженому постановою Правління НБУ від 18.03.99 р.
 10. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  порядок розгляду справи, його перегляду), а в тому, що саме арбітражна процесуальна форма в силу специфіки матеріальних правовідносин, які є об'єктом судового розгляду і вирішення в арбітражному суді - це правовідносини, що регулюють підприємницьку та іншу економічну діяльність - дозволяє ефективно захистити порушені чи оспорювані права і законні інтереси осіб,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua