Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальну право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

23. Порядок відкриття і режим вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб


Вкладні рахунки в національній валюті України та в іноземній валюті в банку можуть бути відкриті:
- резидентам-громадянам України ;
- резидентам - іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні;
- нерезидентам - громадянам України, які постійно проживають за межами України;
- нерезидентам - іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно з візою, відкритої на строк до 1 року, або іншими документами, що підтверджують законність їх перебування в Україні (за наявності підтвердження джерел походження готівки коштів у грошовій одиниці України або при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку).
Відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу власника рахунку. При відкритті вкладного рахунку між банком і фізичною особою укладається договір про відкриття рахунку, в якому обговорюються наступні умови: сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок, термін зберігання і порядок повернення коштів після закінчення строку зберігання; розмір сплати відсотків; умови перегляду їх розміру; відповідальність сторін; умови розірвання договору; інші умови за погодженням сторін. У договорі також має бути вказаний ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків (для резидентів), який підтверджується відповідним документом податкового органу.
При укладанні договору на відкриття вкладного рахунку. власнику рахунку може бути виданий вкладний документ:
ощадна книжка (іменна чи на пред'явника);
інший виданий банком документ, що засвідчує укладення з банком договору.
Відмінність режиму вкладного (депозитного) рахунку від режиму поточного рахунку полягає в тому, що ці рахунки призначені для обліку коштів, внесених на визначений у договорі між фізичною особою і банком термін. Для вкладних рахунків передбачається можливість проведення обмеженої кількості операцій. Так, кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку або з поточного рахунку в національній або іноземній валюті. Після закінчення терміну дії договору грошові кошти з вкладного рахунку повинні бути повернені власнику рахунку (якщо сторони не пролонгували термін дії договору) таким чином:
- шляхом виплати готівкових грошових коштів;
- шляхом виплати платіжними документами;
- шляхом перерахування на власний поточний рахунок. Режими вкладного рахунку в національній валюті України і вкладного рахунку в іноземній валюті фізичної особи - резидента за характером проведених операцій практично ідентичні. Деякі відмінності від режиму зазначених Рахунків наявні лише для вкладних рахунків в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента.
Так, на вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента можуть бути зараховані:
- готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україна (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок);
- валюта, перерахована з власного поточного або вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку.
При закритті такого рахунку за розпорядженням власника або за його дорученням можуть бути проведені наступні операції:
- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;
- виплата готівкою;
- виплата платіжними документами;
- перерахування на власний поточний або вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23. Порядок відкриття і режим вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 33. Відкриття рахунків у банках України
  Порядок відкриття рахунків в банках регулює Інструкція № 3 "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527 (назва - в редакції від 14.04.2000 р. № 146 (далі - Інструкція). Ця Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних
 3. 21. Порядок відкриття, види і режим банківських рахунків фізичних осіб
  Види рахунків, що можуть бути відкриті в банку фізичним особам, та порядок їх відкриття закріплені в Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12 .98 р. № 527. Згідно зазначеної Інструкції фізичними особами в банках можуть відкриватися такі види рахунків: Поточні рахунки (вклади до запитання) в
 4. 38. Види рахунків в іноземній валюті та види операцій з ним
  Види рахунків, що можуть бути відкриті в банку в іноземній валюті, визначені в Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527. В цієї ж Інструкції міститься перелік операцій, які можуть здійснюватися за такими рахунками. Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на: -
 5. 22. Операції за поточними рахунками фізичних осіб в іноземній валюті
  Поточні рахунки в банку в іноземній валюті можуть відкриватися: фізичним особам - резидентам: а) громадянам України, б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні; фізичним особам - нерезидентам: а) іноземцям та особам без громадянства , які проживають в Україні відповідно з візою, відкритої на строк до 1 року, або документом, що підтверджує законність їх
 6. 24. Депозитні операції банків. Види депозитів
  Порядок здійснення банками депозитних операцій регулюється Правилами здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених Постановою Правління НБУ від 07.07.97 р. № 216 в редакції, затвердженій Постановою Правління НБУ від 30.06.98 р. № 250. За своєю суттю, депозитна операція - це операція із залучення коштів на вклади та розміщення ощадних (депозитних)
 7. 25. Порядок оформлення залучення грошових коштів на депозитні рахунки
  При залученні коштів юридичних і фізичних осіб комерційні банки відкривають строкові депозитні рахунки в національній або в іноземній валюті. Порядок відкриття та функціонування депозитних рахунків регламентовані в Інструкції про відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 18.12.98 р.. № 527. Депозитні рахунки відкриваються
 8. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  Однією з основних функцій комерційних банків є здійснення розрахункового обслуговування юридичних і фізичних осіб, тобто при реалізації даної функції банки виступають посередниками між платниками та одержувачами коштів при здійсненні безготівкових розрахунків. Безготівкові розрахунки - це система грошових розрахунків, які проводяться без участі готівкових грошових коштів, тобто перерахуванням
 9. 29. Порядок виконання банками постанов компетентних органів про арешт коштів на рахунках
  Відповідно до стст. 149-152 Цивільного процесуального кодексу України, стст. 66-67 Господарського процесуального кодексу України, стст. 29, 126 Уголов-но-процесуального кодексу України, стст. 5, 50 Закону України "Про виконавче провадження" для забезпечення граждаяского позову суд, арбітражний суд, а також прокурори, слідчі органи прокуратури, внутрішніх справ та служби безпеки
 10. 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками
  Правові засади здійснення діяльності банків з платіжними картками закріплені в Положенні 6 порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженому Постановою Правління НБУ від 24.09.99 р. № 479. Зазначеним Положенням встановлено загальні вимоги Національного банку України до порядку здійснення банками емісії платіжних карток, визначено операції,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua