Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями


Безготівкові розрахунки між суб'єктами господарювання регулює підзаконний нормативно-правовий акт - Інструкція № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затверджена постановою Правління Національного банку України від 02.08, 96 р. № 204.
Безготівкові розрахунки між ними здійснюються в національній валюті України через банки шляхом перерахування коштів з поточних рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів.
Кошти з рахунків підприємств списуються тільки за розпорядженнями їх власників, крім випадків, коли чинним законодавством передбачено безспірне стягнення (списання) коштів, а також за рішенням суду, арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів.
Відповідно до Закону "Про підприємства в Україні", підприємства самостійно визначають черговість та напрями списання коштів з власних рахунків, яке здійснюється установами банків за дорученням таких підприємств, крім випадків, передбачених законами України.
Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахункових документів:
платіжними дорученнями;
платіжними вимогами-дорученнями;
чеками;
акредитивами;
векселями;
платіжними вимогами;
інкасовими дорученнями (розпорядженнями).
Платіжні вимоги та інкасові доручення застосовуються у випадках, передбачених законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Платіжне доручення - це документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта обслуговуючому його банку на перерахування певної суми коштів зі свого рахунку.
Платіжна вимога-доручення - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин;
верхня - вимога постачальника (одержувача коштів) безпосередньо до покупця (платника) сплатити вартість поставленої йому за договором продукції (виконаних робіт, наданих послуг);
нижня - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку суму, яка проставлена у рядку "сума до оплати літерами".
Вимога-доручення заповнюється одержувачем коштів і надсилається безпосередньо платнику.
Розрахунковий чек - це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.
Акредитив - це форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний:
- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари , виконані роботи та надані послуги;
- надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж. Види акредитивів;
а) покритий - акредитив, для здійснення платежів при якому своєчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку;
б) непокритий - акредитив, оплата за яким у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.
Акредитиви бувають відкличні і безвідкличні. На кожному акредитиві має бути казано, чи є він відкличним або безвідкличним. При відсутності такої вказівки він вважається безвідкличним.
Відзивний акредитив - акредитив, який може бити замінений або анульований банком-емітентом бід попереднього узгодження з бенефіціаром (наприклад, у разі недотримання умов договору, дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом).
Безвідкличний акредитив - акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий.
Кожен акредитив призначається для розрахунків тільки з одним бенефіціаром і не може бути переадресований.
Здійснення операцій з векселями комерційними банками регулюється Положенням про операції банків з векселями, затвердженим постановою Правління Раціонального банку України від 38.05.99 р., № 258.
Відповідно до Законів України від 06.07.99 р. Україна приєдналася до двох міжнародних конвенцій:
Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселях, з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції;
Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 38. Правове регулювання обігу готівки
  безготівковій формі. Розрахунки готівкою підприємств і індивідуальних підприємців між собою, а також з громадянами можуть здійснюватися за рахунок коштів, отриманих з кас банків, а також за рахунок виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг), та інших касових надходжень (далі - виручка), за винятком випадків, передбачених у п. 5. Сума платежу готівкою одного підприємства
 3. 21. Порядок відкриття, види і режим банківських рахунків фізичних осіб
  порядок їх відкриття закріплені в Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527. Відповідно до зазначеної Інструкції фізичними особами в банках можуть відкриватися такі види рахунків: Поточні рахунки (вклади до запитання) у національній та іноземній валюті - призначені для обліку коштів за
 4. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  порядок їх обігу визначені в Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою правління НБУ від 02.08.96 р. № 204. Реалізація банком функцій щодо здійснення розрахункового обслуговування клієнта починається з відкриття у банку рахунку. Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, а також фізичні особи відкривають поточні рахунки, інші рахунки для
 5. 30. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в Україні
  порядок оформлення розрахункових документів визначаються нормативно-правовими актами НБУ, форми повідомлень платіжних та телекомунікаційних систем установлюються цими системами. Активні операції за кореспондентськими рахунками банків здійснюються в межах залишку коштів на цих рахунках, за винятком випадків, передбачених нормативно-правовими актами НБУ та міжбанківськими угодами. Без
 6. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Порядок роботи центральних установ; 70-ті роки - створення численних тимчасових установ на місцях, як б відділень московських наказів, що призвело до зростання чисельності наказових людей. Приказні були монолітною групою. Якщо думні дяки і частина дяків з наказів зливалися за своїм майново-правового становища з феодальною знаттю, брали участь у підготовці
 7. Оборонні операції
  порядок », тобто повертали землі російським дворянам, віддавали їх німецьким офіцерам, гроссбауеров. Здійснювалось вилучення сільськогосподарських продуктів, здорові люди вирушали до Німеччини для роботи в господарствах тих, хто пішов воювати. Була розроблена і доведена до відома населення ціла система відмінності-них обмежень, штрафів, а за невиконання їх - розстріл. На окупованій території
 8. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  порядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею рахуватися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ». Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство
 9. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  порядок розгляду справи, його перегляду), а в тому, що саме арбітражна процесуальна форма в силу специфіки матеріальних правовідносин, які є об'єктом судового розгляду і вирішення в арбітражному суді - це правовідносини, що регулюють підприємницьку та іншу економічну діяльність - дозволяє ефективно захистити порушені чи оспорювані права і законні інтереси осіб,
 10. ВІДГУК НА ПОЗОВНА ЗАЯВА
  порядок спрямований на виключення випадків необгрунтованих відмов у прийнятті заяви та вирішення питання про наявність у позивача права на судовий захист не на стадії прийняття заяви, а тільки в ході судового розгляду. Практика покаже, наскільки це нововведення у регулюванні, безумовно, цікаве з точки зору доктрини і відповідне сучасному розумінню судового захисту, виявиться
© 2014-2022  ibib.ltd.ua