Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

34. Відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках


Відповідно до пп. "Д" п.4 ст.5 розділу II Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р. № 15-93 Національний банк України надає індивідуальні ліцензії на відкриття резидентами України рахунків в іноземних банках. Національний банк України встановив порядок надання таких ліцензій в Положенні про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами - резидентами України рахунків в іноземних банках, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 05.05.99 р. № 221.
Відповідно з цим Положенням термін дії індивідуальної ліцензії на право відкриття та використання рахунків в іноземних банках, яка надається Національним банком України юридичним особам - резидентам України, визначається умовами індивідуальної ліцензії.
Надані Національним банком України індивідуальні ліцензії на право відкриття та використання юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках можуть бути продовжені шляхом пролонгації. Документи на пролонгацію мають бути представлені Національному банку України (Департамент валютного регулювання) не пізніше 20 грудня поточного року.
Для надання та пролонгації індивідуальної ліцензії юридичні особи - резиденти України зобов'язані подати до Департаменту валютного регулювання зазначені в Положенні документи.
Строк розгляду Національним банком України документів юридичних осіб - резидентів України на отримання індивідуальних ліцензій на відкриття та використання рахунків в іноземних банках становить 14 днів з дня надходження зазначених документів до Департаменту валютного регулювання Національного банку України з обов'язковою реєстрацією зазначених документів в Управлінні справами Національного банку України. Якщо Національному банку України для видачі відповідної ліцензії необхідні додаткові документи, то строк розгляду продовжується ще на 14 днів з дня надходження до Департаменту валютного регулювання Національного банку України додаткових документів.
Після розгляду документів Національний банк України надає заявнику відповідну індивідуальну ліцензію або письмову відмову в наданні ліцензії.
Причинами відмови у наданні юридичній особі - резиденту України індивідуальної ліцензії можуть бути:
а) систематичні порушення (3 і більше разів протягом року, що передує подачі заяви) термінів подання або перекручення звітності за операціями за рахунками в іноземних банках (при пролонгації);
б) відсутність одного з документів, зазначених у п.5 цього Порядку;
в) інші причини, пов'язані з фінансовим становищем іноземних банків, законодавством іноземних держав і законодавством України.
Пролонгована або надана індивідуальна ліцензія на відкриття та використання рахунків в іноземних банках надає юридичній особі - резиденту України право купувати та перераховувати іноземну валюту виключно для виконання тих валютних операцій, які передбачені умовами ліцензії, з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Режим надходження та використання валютних коштів на вказаний в індивідуальній ліцензії рахунок визначається умовами індивідуальної ліцензії.
Термін подання юридичною особою - резидентом України звітності про валютні операції визначається умовами індивідуальної ліцензії.
Вимоги щодо обсягів подання юридичною особою - резидентом України звітності про валютні операції визначаються умовами індивідуальної ліцензії Національного банку України та нормативними актами Національного банку України.
Порушення юридичною особою - резидентом України порядку подання звітності про рух коштів на рахунках за межами України тягне за собою відповідальність, передбачену ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р. № 15-93.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 34. Відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках "
 1. Зміст
  відкриття філій і представництв комерційних банків 13. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу 14. Правовий статус і порядок відкриття територіально відокремленого безбалансового відділення комерційного банку 15. Умови та порядок отримання ліцензії на здійснення банківських операцій новоствореним комерційним банком 16. Умови та порядок розширення ліцензії на
 2. 21. Порядок відкриття, види і режим банківських рахунків фізичних осіб
  відкриті в банку фізичним особам, та порядок їх відкриття закріплені в Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12 .98 р. № 527. Відповідно до зазначеної Інструкції фізичними особами в банках можуть відкриватися такі види рахунків: Поточні рахунки (вклади до запитання) у національній та іноземній валюті -
 3. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  відкриття в банку рахунку. Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, а також фізичні особи відкривають поточні рахунки, інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій у будь-яких банках України за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків в національній та іноземній валюті,
 4. 38. Види рахунків в іноземній валюті та види операцій з ним
  відкриті в банку в іноземній валюті, визначені в Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 р . № 527. У цій же Інструкції міститься перелік операцій, які можуть здійснюватися за такими рахунками. Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на: - поточні; - депозитні (вкладні).
 5. 39. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів та їх відокремлених підрозділів
  юридичних осіб - резидентів банки здійснюють операції по зарахуванню поступили коштів на ці рахунки, а також виконують розпорядження власника рахунку з перерахування грошових коштів з цих рахунків та виплаті готівкових грошових коштів. На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів зараховуються такі кошти: Через власні розподільчі рахунки: -
 6. 24. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємництва
  відкриття філій, представництв та інших відокремлених підрозділів є одним з найважливіших прав, наданих законодавством юридичним особам. Воно, наприклад, закріплено в законах "Про підприємства в Україні" (ст. 7), "Про господарські товариства" (ст. 9) та ін Згідно ст. 7 Закону "Про підприємства в Україні" підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та
 7. 33. Відкриття рахунків у банках України
  відкриття рахунків в банках регулює Інструкція № 3 "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527 (назва - в редакції від 14.04.2000 р. № 146 (далі - Інструкція). Ця Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних
 8. 36. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунків підприємців
  відкритих суб'єктами підприємницької діяльності в уповноважених банках України, здійснюється: відповідно до ст. 8 Арбітражного процесуального кодексу України (у разі визнання боржником претензії); на підставі виконавчих документів судів України, виданих на виконання рішень про стягнення коштів в іноземній валюті, прийнятих судами України (в тому числі Міжнародним комерційним
 9. 39. Валютне регулювання
  відкриття в банку України кореспондентського рахунку банку країни того нерезидента, який приймає участь у розрахунках (Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затверджене постановою НБУ від 26.03.98 р. № 18). Поряд з відновленням в 1998 р. обов'язкового продажу 50 "відсотків надходжень на користь
 10. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  юридична особа, яка на підставі ліцензії НБУ здійснює діяльність по залученню вкладів від фізичних та юридичних осіб, веденню рахунків і надання кредитів на власних умовах ". Банківська система в Україні є дворівневою і складається з Національного банку України та комерційних банків. Говорячи про особливості правового статусу банків, слід зазначити, що правове
© 2014-2022  ibib.ltd.ua