Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

24. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємництва


Право на відкриття філій, представництв та інших відокремлених підрозділів є одним з найважливіших прав, наданих законодавством юридичним особам. Воно, наприклад, закріплено в законах "Про підприємства в Україні" (ст. 7), "Про господарські товариства" (ст. 9) та ін Згідно ст. 7 Закону "Про підприємства в Україні" підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття рахунків та затвердження Положення про них.
Філія - це відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем його знаходження та здійснює всі або частину її функцій.
Представництво - це відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем його знаходження та здійснює захист і представництво інтересів юридичної особи, яка вчиняє від його імені угоди та інші правові дії.
Філії та представництва мають подібні риси.
По-перше, загальне у філій та представництв те, що вони є розташованими поза місцем знаходження юридичної особи його відокремленими підрозділами, самі не будучи юридичними особами.
Отже, вони не мають права від свого імені здійснювати ті чи інші дії, а можуть це робити тільки від Імені створив їх юридичної особи.
По-друге, та філії, і представництва не володіють необхідною для юридичних осіб ступенем майнової відокремленості - вони наділяються майном, необхідним для здійснення ними діяльності, що створили їх юридичними Особами, яке відбивається не на самостійному, а на окремому балансі.
По-третє, зближує філії та представництва та Те, що вони повинні бути вказані в статуті створив їх Юридичної особи, діють на підставі Положення про них, що затверджується юридичною особою, а їх керівники призначаються цим же юридичним особою і діють на підставі довіреності.
Незважаючи на значну схожість, філії та представництва мають істотні відмінності за характером виконуваних ними дій (функцій). Філії має право здійснювати всі ті дії (або їх частину), які робить у відповідності з установчими документами створила їх юридична особа. Наприклад, філія банку має право здійснювати банківські операції в межах, зазначених у Положенні про філію. Перелік таких дій визначається в Положенні про філію, але їх коло не може бути ширшим тих, що вказані в предметі діяльності самої юридичної особи, тобто в межах його спеціальної правоздатності.
На відміну Від філій, представництва не вправі вчиняти фактичні дії, а їх компетенція обмежується лише юридичними діями - укладення контрактів, захист інтересів юридичної особи тощо Наприклад, на відміну від філій комерційного банку, його представництво не має права здійснювати банківські операції, а може лише представляти інтереси банку поза місцем його знаходження (наприклад, пропагувати послуги свого банку серед потенційних клієнтів) і захищати їх.
Для здійснення діяльності керівники філій та представництв наділяються генеральною (загальною) дорученням, за яким вони мають право укладати угоди від імені створив їх юридичної особи в межах наданих їм повноважень.
Сказане про правове становище філій і представництв стосується і створюваних на території України відокремлених підрозділів іноземних фірм-нерезидентів, оскільки згідно ч.З ст. 7 Закону "Про підприємства в Україні" діяльність розташованих на території України відокремлених підрозділів підприємств, що знаходяться за межами республіки, регулюється цим Законом та іншими законами України.
Залежно від особливостей створив їх юридичної особи, філії та представництва, поряд із загальною правовою характеристикою, можуть характеризуватися певною специфікою.
Прийняті в останні роки нові законодавчі та підзаконні нормативні акти містять ряд деталізують правил і додаткових вимог до створення і діяльності відокремлених підрозділів деяких юридичних осіб.
Так, Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затверджене Указом Президента України від 19.02.94 р., детально регулює діяльність взаємного фонду інвестиційної компанії - її філії, який від імені компанії здійснює спільне інвестування.
Створення та функціонування філій і представництв страховиків регулюється Положенням про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків, затвердженим Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю від 12.03.94 р.
Деякі спеціальні вимоги передбачені Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (зараз Міністерство економіки) від 18.01.96 р. № 30.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємництва "
 1. Зміст
  відокремлені підрозділи інвестора-юридичної особи 14. Поняття і види інвестиційного договору 15. Інвестування за допомогою фондового ринку 16. Концесії. Угоди про розподіл продукції 17. Правове регулювання створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) 18. Особливості правового режиму офшорних зон 19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).
 2. 11. Легітимація суб'єктів підприємництва
  відокремленого) підрозділу займатися ними. Відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" торговельна діяльність за готівкові кошти, з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній
 3. 17. Патентування деяких видів підприємництва
  відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо), які займаються вищевказаної підприємницькою діяльністю. Дія Закону "Про патентування ..." не поширюється на торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг: 1) підприємств і організацій Укоопспілки, військової торгівлі, аптек, що перебувають у державній власності, і
 4. 33. Відкриття рахунків у банках України
  відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, що виділяється у процесі приватизації (далі - відокремлені підрозділи), представництвам юридичних осіб - нерезидентів, іноземним інвесторам, фізичним особам на умовах, викладених в Інструкції та в договорі між установою банку і власником рахунку. Умови договору не повинні суперечити вимогам
 5. 35. Тимчасове призупинення операцій на банківських рахунках суб'єктів підприємництва
  відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на всіх рахунках (за винятком основного) в установах Бавка, крім операцій з надходження коштів, а також за направленням коштів на основний рахунок у випадках: непогашення платником податків податкової заборгованості протягом п'яти робочих днів з дня її виникнення при
 6. 2. СИСТЕМА арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ. СТАДІЇ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
  відокремленим підрозділом відповідного арбітражного апеляційного суду поза місцем постійного перебування цього суду і здійснює його повноваження. Склад арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації. В арбітражному суді суб'єкта Російської Федерації діє президія. В арбітражному суді можуть бути утворені судові колегії з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших
 7. 6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА
  відокремлені підрозділи Фонду, створені в установленому порядку і виконують у відповідності зі своїми Положеннями і вказівками Фонду всі або частину функцій Російського фонду федерального майна на території відповідного федерального округу або суб'єкта Російської Федерації (відповідно межрег -нальное відділення Фонду та регіональне відділення Фонду). Представники Фонду -
 8. 6. Порядок реалізації майна
  відокремлені підрозділи Фонду, створені в установленому порядку і виконують у відповідності зі своїми Положеннями і вказівками Фонду всі або частину функцій Російського фонду федерального майна на території відповідного федерального округу або суб'єкта Російської Федерації (відповідно міжрегіональне відділення Фонду та регіональне відділення Фонду). Представники Фонду -
 9. 16. Структура правовідносин.
  Відособленість Персоніфікація (виступ зовні у вигляді єдиного особи - персони) Здатність вільно виробляти, виражати і здійснювати єдину волю Свобода волі - обов'язкова соціальна передумова визнання особи суб'єктом права. Саме правосуб'єктність дозволяє особі на законних підставах брати участь у правовідносинах. При цьому розрізняють «суб'єкт права» і «суб'єкт правовідносин». Суб'єкт
 10. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Підрозділами внутрішнього контролю господарюючих суб'єктів: підрозділу внутрішнього аудиту, ревізійні комісії, служби економічної безпеки організацій. Залежно від предмета і сфери контролю розрізняють: фінансовий контроль (у тому числі - податковий, валютний, бюджетний, аудиторський і т.п.) реєстраційний контроль - контроль за дотриманням законодавства при реєстрації
© 2014-2022  ibib.ltd.ua