Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

23. Правовий статус господарських товариств


Діяльність господарських товариств регулюється Законом України "Про господарські товариства" (далі - Закон).
Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.
Товариства є юридичними особами і можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Вони можуть набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, виступати в суді, арбітражному суді та третейському суді від свого імені.
Учасники товариства мають право:
а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених Законом;
б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;
в) вийти в установленому порядку з товариства;
г) отримувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.
Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством та установчими документами товариства.
Учасники товариства зобов'язані:
а) дотримуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;
б) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;
в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
г) нести інші обов'язки, якщо це предусмотрево Законом, іншим законодавством України та установчими документами.
Товариство є власником:
майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність;
продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
отриманих доходів;
іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.
Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право на користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі і в іноземній валюті.
Оцінених внесок, становить частку учасника та засновника у статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.
Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.
У суспільстві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами товариства.
Закон "Про господарські товариства" називає п'ять видів господарських товариств: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.
Серед зазначених видів найбільш поширеними в підприємницькій практиці України є акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23. Правовий статус господарських товариств "
 1. Зміст
  правового регулювання 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності 3.Управление у сфері інвестиційної діяльності 4. Розвиток правового регулювання інвестиційної діяльності 5. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності 6.Інвестіціонние правовідносини 7. Види інвестицій 8. Правові питання оцінки, визнання і реєстрації інвестицій 9. Правові
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  правової держави при неодмінно мирному реформістському подоланні кризи в країні. Для марги-налізірованние і люмпенізованих верств Установчі збори мало задовольнити, головним чином, соціальні потреби, зазвичай розуміються як просте зрівняльний перерозподіл життєвих благ. Ставши символом радикального оновлення країни та подолання її історичної відсталості, при
 3. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  правових засад суспільного життя, збочення, деформація суті Радянської влади, відчуження від неї робітничого класу, трудящих. Система, щоб захистити свої інтереси, формувала спеціальні механізми - адміністративно-каральний і пропаганди-стской-ідеологічний. Перший знищував тих, хто робив замах на інтереси системи, друге, за відсутності гласності, створював і підтримував культ особистості
 4. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
  правових актів, які зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, якщо федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражного суду; про оскарження ненормативних правових актів органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого
 5. 3. Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної деятельності.Спеціальная підвідомчість справ арбітражним судам
  правових актів, які зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, якщо федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражного суду; про оскарження ненормативних правових актів органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого
 6. 30. Критерії періодизації держави і права
  правового життя людського суспільства становить інше членування світової історії, а саме на три макроформаціі: первинну (архаїчну), вторинну (економічну) і теоретичності (комуністичну). Ці макроформаціі отримали назву суспільних (а не суспільно-економічних) формацій. Основними критеріями виділення названих формацій виступають наявність або відсутність: а) приватної власності;
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами
 8. Введення
  правового регулювання реформи і на цій базі зміни правосвідомості військовослужбовців. Людина - центральна ланка реформи. Поки особовий склад Армії не зрозуміє об'єктивності та закономірності реформ, їх сувору справедливість і необхідність і на цій основі не змінить свою внутрішню психологію, реформи приречені на провал. Не можна заперечувати висновків В.І. Леніна, що ідеї, опанувавши маси, стають
 9. 3.7 Організаційний план
  правового статусу ми вибрали товариство з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом 210 тис. рублів. У нас три засновники: директор, бухгалтер, технолог з рівною часткою в статутному капіталі. Форма власності - приватна. Малюнок 4 Організаційна схема управління кафе «Блинная» Директор: організовує всю роботу підприємства несе повну відповідальність за його стан і стан трудового
 10. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Правового регулювання сімейні відносини, але передбачивши розділи, присвячені авторському і винахідницькому праву; 2) розділ другий називався "Право власності", а не "Речове право", як раніше, що відображало тенденцію до скорочення числа речових прав. Серед видів власності не згадувалася приватна власність; 3) значно розширений перелік зобов'язань. Зокрема з'явилися розділи про
© 2014-2022  ibib.ltd.ua