Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

35. Тимчасове призупинення операцій на банківських рахунках суб'єктів підприємництва


У деяких випадках, передбачених законодавством, можливе тимчасове призупинення операцій на банківських рахунках суб'єкта підприємництва.
Призупинення операцій платників податків, платників інших платежів на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних організаціях, за винятком операцій щодо сплати податків, інших платежів можливі у випадках:
відмови органам державної податкової служби у проведенні документальної перевірки чи недопущення посадових осіб органів державної податкової служби для огляду приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподаткування незалежно від їх місцезнаходження, обладнання, контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, які застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування;
неподання органам державної податкової служби та її посадовим особам бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій (розрахунків), декларацій про валютні цінності, звітів про застосування електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем та інших документів, пов'язаних з обчисленням я сплатою податків, інших платежів;
неподання свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів та ін .) на її здійснення, сертифікатів відповідності електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем;
порушення підприємством, установою, організацією, громадянином-суб'єктом підприємницької діяльності встановленого законом порядку реєстрації в органі державної податкової служби як платників податків , відсутності обліку суб'єктів оподаткування або за наявності реальної загрози витрачання коштів або відчуження майна, вилучення яких у встановленому законом порядку є єдиним засобом відшкодування збитків, заподіяних державі, у зв'язку з неплатоспроможністю перевіряється юридичної особи (ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні ").
Відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами" від 04.03.98 р. № 167/98 органи державної податкової служби мають право припиняти операції юридичних осіб, їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на всіх рахунках (за винятком основного) в установах Бавка, крім операцій з надходження коштів, а також із спрямування коштів на основний рахунок у випадках:
непогашення платником податків податкової заборгованості протягом п'яти робочих днів з дня її виникнення при наявності платіжного доручення на її сплату або інкасового доручення (розпорядження) на її стягнення на позабалансовому рахунку № 9803 в установі банку; непогашення дебітором платника податків кредиторської заборгованості перед ним в сумі, що не перевищує податкової заборгованості платника податків, за наявності інкасового доручення (розпорядження) на її стягнення на позабалансовому рахунку № 9803 в установі банку.
Детально призупинення операцій підприємців на рахунках в установах банків регулюється Положенням про зупинення операцій платників податків на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 23.04.98 р. № 191 .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 35. Тимчасове призупинення операцій на банківських рахунках суб'єктів підприємництва "
 1. Зміст
  призупинення операцій на банківських рахунках суб'єктів підприємництва 36. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунків підприємців 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями 38. Правове регулювання обігу готівки 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва 40. Кредитування в іноземній валюті 41. Кредитний
 2. Явище організованої злочинності.
  Часу не вироблено, разом з тим під організованою злочинністю зазвичай розуміється щодо масова група стійких і керованих співтовариств злочинців, що займаються злочинами як промислом і створюють систему захисту від соціального контролю з використанням таких протизаконних засобів, як насильство, залякування, корупція і великомасштабні розкрадання ". Див: VIII Конгрес ООН по
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  тимчасовістю внесення до відповідного бюджету податків та інших обов'язкових платежів, встановлених законодавством. Функції та права Державної податкової інспекції закріплені в Положенні про Міністерство Російської Федерації з податків і зборів. Федеральна служба податкової поліції. У березні 1992 р. при Державній податковій службі РФ було створено Головне управління податкових
 4. 33. Відкриття рахунків у банках України
  операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків. В Інструкції зняті обмеження щодо кількості банківських рахунків, які має право відкривати господарюючі суб'єкти, на відміну від раніше діючого правила про відкриття не більше двох поточних рахунків. Порядок проведення операцій на рахунках в національній та іноземній валюті регулюється чинним
 5. 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва
  тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності та цільового характеру використання. Згідно з Положенням про кредитування суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий і консорціумний. Банківський кредит надається суб'єктам кредитування усіх форм власності під
 6. 20. Принципи правового регулювання ЗЕД
  тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, згідно ст.37 Закону про ЗЕД, у разі порушення Закону про ЗЕД суб'єктом ЗЕД або іноземним суб'єктом господарської діяльності). Суб'єкти ЗЕД мають право здійснювати ЗЕД в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. Підзаконними нормативними актами та чи інша форма ЗЕД не може бути заборонена. Так, Указом Президента
 7. 1 . Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  операцій, передбачених чинним законодавством Поняття "банк" також визначено як дефініції в Законі України "Про Національний банк України" від 20.05.99 р. Згідно ст. 1 Закону "банк - це юридична особа, яка на підставі ліцензії НБУ здійснює діяльність по залученню вкладів від фізичних та юридичних осіб, веденню рахунків і наданню кредитів на власних
 8. 1.Економіка і соціальна структура
  тимчасова методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з іншими економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські держави;
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  тимчасові уряди мають цілий ряд можливостей скоротити або обмежити свободу преси в своїх країнах. До такого роду можливостей відносяться невиправдані переслідування або арешти журналістів, а також жорстке законодавство про захист громадян від наклепів і дезінформації. Формування громадської думки, що впливає в демократичному суспільстві на терпимість влади до проявів організованої
 10. 22. Види юридичних осіб.
  тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети; * концерни-статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців; - інші об'єднання за галузевим, територіальним, іншими ознаками. Залежно від того, чи є
© 2014-2022  ibib.ltd.ua