Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

40. Регулювання цін і тарифів


При здійсненні експортних та імпортних операцій безпосередньо або через зовнішньоекономічного посередника в розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні (зовнішньоекономічні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку. Регулювання внутрішнього ціноутворення на експортну та імпортну продукцію (послуги) визначається Кабінетом Міністрів України (Закон від 03.12.90 р. "Про ціни і ціноутворення"). Разом з тим, для сфери ЗЕД, в т.ч. для експортно-імпортної продукції (послуг), розрізняються договірні (контрактні) та індикативні ціни (Указ Президента України від 10.02.96 р. № 124/96). Договірні (контрактні) ціни у сфері ЗЕД визначаються суб'єктами ЗЕД України на договірних засадах з урахуванням попиту та пропозиції, а також інших факторів, що діють на відповідних ринках на момент укладення зовнішньоекономічних контрактів. У випадках, визначених у згаданому Указі, контрактні ціни визначаються суб'єктами ЗЕД відповідно до індикативних цін. Під індикативними розуміються ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися або складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків, визначених чинним законодавством України. Індикативні ціни можуть встановлюватися на товари:
щодо експорту яких застосовано антидемпінгові заходи або розпочато антидемпінгові розслідування чи процедури в Україні або за її межами;
щодо яких застосовуються спеціальні імпортні процедури (відповідно до ст. 19 Закону про ЗЕД);
щодо експорту яких встановлено режим квотування і ліцензування;
щодо експорту яких встановлено спеціальні режими;
експорт яких здійснюється у порядку ст. 20 Закону про ЗЕД (експорт та імпорт уповноваженими суб'єктами ЗЕД озброєнь, військової техніки, наркотичних речовин тощо);
в інших випадках на виконання міжнародних зобов'язань України.
Індикативні ціни встановлюються Міністерством економіки України і не рідше одного разу на місяць публікуються в газеті "Урядовий кур'єр". Міністерство та уповноважені ним організації здійснюють розробку методик формування індикативних цін та визначення їх рівнів, проведення офіційних зовнішньоекономічних експертиз, відповідних тендерів, конкурсів, а також забезпечують методичне керівництво і надають допомогу з цих питань. Індикативні ціни розробляються Міністерством економіки уповноваженими ним організаціями на базі результатів аналізу інформації, отриманої від митних, фінансових, статистичних органів, банківських, інформаційних та інших установ і організацій України, з інших джерел. При цьому враховуються стандарти якості товарів, чинні в Україні та визнані у світовій практиці, передбачені законодавством України умови поставки і розрахунків, стан кон'юнктури зовнішніх та внутрішніх ринків, цінова інформація та прогнози щодо можливих цінових коливаннях, контрактна практика щодо відповідного товару на відповідному ринку та інша інформація кон'юнктурно-цінового характеру. Встановлені в зазначеному порядку індикативні ціни є обов'язковими для використання всіма суб'єктами ЗЕД при укладенні та здійсненні зовнішньоекономічних угод (договорів, контрактів). Так, експортні індикативні ціни встановлюються на деяку продукцію металургії, аміак, велику рогату худобу, насіння соняшнику тощо
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "40. Регулювання цін і тарифів"
 1. Зміст
  регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав підприємців при їх порушення незаконними актами державних органів 9. Правове регулювання малого підприємництва 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  регулювання тамо дені режимів. Тези міжн. наук.-практ. конф. - К., 1995. 56. Ківалов С.В. Засоби здійснення митної політики України. - Одеса, 1995. 57. Ківалов С.В. До історії становлення конституціоналізму в Україні / / Юридичний вісник. - 1995. - № 1. 58. Ківалов С.В. Митне право в системі адміністративного права. - Одеса: Юридичний вісник, 1995. - № 1. 59. Ківалов С.В.
 3. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  регулювання курсу рубля. Держава підтримувала великі приватні підприємства і банки, видаючи їм позики. Міністерство фінансів контролювати - вало банки та міжнародні кредитні операції. Уряд проводив чітко виражену протекціоністську політику в галузі економіки. З 1891 року митне тариф передбачав мито на ввезені іноземні товари в розмірі 33% (раніше він становив
 4. 1.Економіка і соціальна структура
  регулюванні фінансів, в митній політиці, захищала російську промисловість від конкуренції. Інтенсивно що почався в кінці XIX століття процес модернізації країни багато в чому пов'язаний з політичною практикою видатного державного діяча і реформатора С.Ю. Вітте. У тогочасних умовах Росії він активно виробляє і реалізує принципи розвитку національної економіки. Практично вони
 5. 1.Сущность і уроки НЕПу
  регулювання, що ігнорує вимоги ринку. »В результаті з середини 1927 на стику промислово-сті та сільського господарства стали виникати затори, загострився дефіцит і промислових, і продовольчих товарів. Для виходу із ситуації було два шляхи: або внести корективи в проведений курс, або різко змінити його. Більшість керівництва країни на чолі зі Сталіним обрало другий
 6. 49. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною
  регулювання зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною обумовлено як істотною специфікою цих операцій, так і значним їх обсягом в числі зовнішньоекономічних операцій. Всі зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною регулюються Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах "від 15.09.95 р. (далі - Закон). Операцією з давальницькою
 7. 69. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку
  регулювання і контролю є одними з основних для функціонування суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку, а також в цілому - для відновлення та / або підтримання конкуренції на ринку. Основа закладена в ст. 42 Конституції України і розвинена у відповідних нормативно- правових актах, зокрема, у розділі IV Закону України "Про обмеження монополізму ...". Всю
 8. 71. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій
  регулювання буде поступово обмежений тільки природними монополіями та ринками, на яких вони діють. Головною метою такого регулювання є недопущення протиправної поведінки таких суб'єктів на ринку, підтримання конкуренції на суміжних ринках і забезпечення стабільного, відповідального інтересам всього суспільства і держави, функціонування суб'єктів, віднесених до числа суб'єктів
 9. 73. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, що регулюють їх діяльність
  регулювання діяльності суб'єктів природних монополій накладають штрафи на суб'єктів природних монополій за: - несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; - неподання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, або
 10. 11. Міжнародно-правові гарантії інвестицій
  регулюванні інвестиційної діяльності значну роль відіграють міжнародно-правові гарантії. Цим для нерезидента створюються спеціальні правові норми, близькі прийнятим у світовій практиці правилам або тотожні їм. Так, у міжнародному інвестиційному праві широко поширена категорія "суброгации", тобто спадкоємства прав інвестора третьою особою. Наприклад, в Угоді України з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua