Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

41. Ліцензування і квотування експортно-імпортних операцій


Ліцензування і квотування експорту та імпорту запроваджуються в наступних випадках:
різкого погіршення платіжного балансу України, якщо негативне сальдо його перевищує на певну дату 25 відсотків від загальної суми валютних вимог України;
у разі досягнення встановленого Верховною Радою України рівня зовнішньої заборгованості;
в разі значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку України , особливо по сільськогосподарській продукції, продуктам рибальства, продукції харчової промисловості та промислових товарів народного споживання першої необхідності;
при необхідності забезпечити певні пропорції між імпортною та вітчизняною сировиною у виробництві;
при необхідності здійснення заходів у відповідь на дискримінаційні дії інших держав;
у разі порушення суб'єктом ЗЕД правових норм ЗЕД (в цьому випадку застосовується режим ліцензування як санкція);
відповідно до міжнародних товарних угод, які укладає або до яких приєднується Україна (в даному випадку застосовується режим квотування).
Товарообмінні (бартерні) операції суб'єктів ЗЕД, що здійснюються без розрахунків через банки, підлягають ліцензуванню Міністерством економіки України в разі негативного сальдо балансу розрахунків суб'єкта ЗЕД за попередній фінансовий рік. Зазначений суб'єкт зобов'язаний додати банківську довідку про стан його розрахунків до заявки на ліцензію. Міністерство не має права відмовити в ліцензії у разі, якщо сальдо балансу є позитивним.
Експортні та імпортні ліцензії є документальними дозволами на ввезення або вивезення певних товарів або товарів у певних випадках. В Україні встановлені такі види експортних (імпортних) ліцензій: генеральна; разова (індивідуальна);
відкрита (індивідуальна); антидемпінгове (індивідуальна); компенсаційна (індивідуальна) та спеціальна (індивідуальна). По кожному виду товару вводиться тільки один вид ліцензії.
Квотування (тобто обмеження обсягу товарів певної номенклатури, з можливим зазначенням також я країни експорту або імпорту) експортно-імпортних операцій здійснюється шляхом встановлення режиму видачі індивідуальних ліцензій, причому загальний обсяг експорту (імпорту) за цими ліцензіями не повинен перевищувати обсягу встановленої квоти. В Україні встановлюються такі види експортних (імпортних) квот (контингентів): глобальні; групові; індивідуальні, антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні. По кожному виду товару може встановлюватися лише один вид квоти.
Рішення про встановлення режиму ліцензування і квотування експорту (імпорту) приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України з щорічним визначенням списку конкретних товарів (робіт, послуг), що підпадають під режим ліцензування і квотування, і термінів дії цього режиму. Режим ліцензування і квотування не поширюється на експорт та реалізацію компенсаційної і прибуткової продукції, одержаної інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до вимог Закону України від 14.09.1999 р. "Про угоди про розподіл продукції". Запровадження будь-яких обмежень на експорт та реалізацію такої продукції, в т.ч. кількісних, не допускається, якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції.
Ліцензії видаються Міністерством економіки України, а також у межах наданих ним повноважень - відповідним республіканським органом Автономної Республіки Крим чи структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій на підставі заявок суб'єктів ЗЕД, складених відповідно до форми , яка затверджується Міністерством економіки України. Заявка повинна мати такі реквізити: номер заявки, офіційне найменування суб'єкта ЗЕД, найменування та код товару (товарів), виготовлювач, споживач товару, шифр і назва країни (країн), в яку (які) товар експортується або з якої (яких) він імпортується , термін дії, кількість або вартість товару (у випадках квотування і видачі відкритої індивідуальної ліцензії), митниця, повне найменування та адреса продавця і покупця, вид угоди, валюта платежу, одиниця виміру товару, ціна товару, заявник, орган, який видав ліцензію, особливі умови ліцензії. Орган, що видає ліцензію, не має права вимагати від заявника додаткової інформації, крім тієї, яка має міститися відповідно до реквізитів заявки. У разі введення режиму квотування заявки на індивідуальні ліцензії розглядаються Міністерством економіки України в порядку їх надходження відповідно з датами їх реєстрації. Якщо на момент надходження заявки встановлена квота вичерпана, прийом та реєстрація заявок не здійснюються, про що заявник повинен бути повідомлений протягом 7 робочих днів.
У разі прийняття рішення про видачу ліцензії на бланку заявки проставляється номер і вид ліцензії, підпис посадової особи, яка видала ліцензію, і печатка відповідної установи. Бланк заявки із зазначеними реквізитами є документом, що підтверджує наявність ліцензії. Копія ліцензії додається суб'єктом ЗЕД до вантажної митної декларації і є підставою для пропуску через митницю вантажів, які підлягають ліцензуванню і квотуванню. Укладення контракту не є само по собі підставою для видачі ліцензії. Рішення про видачу заявки реєструється в державному реєстрі експортних та імпортних ліцензій, зміст якого відкрито для суб'єктів ЗЕД. За видачу ліцензії справляється державний збір. Рішення про відмову у видачі ліцензії має бути мотивованим і надсилається (видається) заявнику в письмовій формі. У разі необгрунтованої відмови у видачі ліцензії заявник може звернутися за захистом своїх прав до судових органів України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 41. Ліцензування і квотування експортно-імпортних операцій "
 1. Зміст
  ліцензування 17. Патентування деяких видів підприємництва 18. Поняття, зміст і види торгового патенту 19. Порядок придбання торгового патенту 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва 22. Поняття і види підприємств 23. 'Правовий статус господарських товариств 24. Відокремлені підрозділи суб'єктів
 2. 44. Ліцензування Л квотування експорту та імпорту
  ліцензування та квотування. В Україні діє шість видів експортних (імпортних) ліцензій: ліцензія генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та / або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах) ; ліцензія разова (індивідуальна) - разовий дозвіл, що має
 3. 27. Управління ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях
  ліцензування і квотування експорту продукції, яка виробляється в Автономній Республіці Крим, здійснення ЗЕД, за згодою Кабінету Міністрів України участь в регулюванні мита та податків на імпортні товари, які завозяться в Автономну Республіку Крим, з метою захисту власного товаровиробника та власного ринку, і ін Виконавчі функції і повноваження
 4. 40. Регулювання цін і тарифів
  ліцензування; відносно експорту яких встановлено спеціальні режими; експорт яких здійснюється у порядку ст. 20 Закону про ЗЕД (експорт та імпорт уповноваженими суб'єктами ЗЕД озброєнь, військової техніки, наркотичних речовин тощо); в інших випадках на виконання міжнародних зобов'язань України. Індикативні ціни встановлюються Міністерством економіки України і не рідше одного
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Ліцензування експорту товарів і послуг; контролює ефективність використання кредитів в іноземній валюті, наданих Російської Федерації на основі міжнародних договорів і угод, здійснює інші функції, пов'язані з валютним і експортним контролем. Державний митний комітет як орган валютного контролю відповідно до ст. 199 Митного кодексу Російської
 6. 49. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною
  ліцензування та квотування. На готову продукцію, яка виготовлена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію України іноземним замовником, і належить йому, не поширюється спеціальний режим експорту товарів, за винятком товарів спеціального призначення, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів
 7. 22. Особливості вивозу та реалізації готової продукції, виготовленої з давальницької сировини
  ліцензуванню і квотуванню, за винятком тих видів сировини, на які поширюється спеціальний режим експорту, а також випадків, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни. За частину давальницької сировини або готової продукції, що використовується для оплати виконаної роботи, український замовник сплачує вивізне (експортне)
 8. 41. Функції банку як агента валютного контролю
  ліцензування НБУ; до 100 000 доларів США - Голова НБУ та його заступники. У разі прийняття рішення про застосування санкцій виноситься постанова про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства. Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, застосування штрафу,
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю
  експортно-імпортних операцій і торгівлі. Основними причинами, що викликають виникнення зазначених загроз, є нестійкість фінансового стану підприємств, несприятливий інвестиційний клімат, збереження інфляційних процесів і інші проблеми, пов'язані з фінансовою дестабілізацією в економіці. "І в главі III (Критерії і параметри стану економіки, що відповідають вимогам
 10. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  експортно-імпортних операцій в процентному співвідношенні до загального обсягу поставок, якщо цей відсоток незначний, створювати спеціальні дорогі служби не має сенсу, це ж відноситься і до дрібним підприємствам. г) Відповідність структури специфіці асортименту виробленої продукції. Це стосується вибору структури маркетингової служби й наділення служби господарської самостійністю.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua