Головна
ГоловнаМедицинаФілософія здоров'я → 
Наступна »
Шаталов А. Т. Філософія здоров'я. - М.,, 2001 - перейти до змісту підручника

Передмова

Збереження та підтримка здоров'я є однією з фундаментальних цінностей людського життя. Тим часом, сучасна медицина, як би покликана всебічно вирішувати цю проблему, приділяє їй досить незначна увага, зосереджуючись на завданнях лікування хвороб.

Звучав в сучасних медичних дослідженнях тезу про необхідність профілактики хвороб, по-перше, часто має декларативний характер, а по-друге, навіть при його реалізації, не вичерпує всіх аспектів проблеми здоров'я.

Ця проблема сягає своїм корінням в глибинні пласти філософських, культурних, релігійних традицій. Її рішення значно відрізняється залежно від відмінностей всіх цих названих підстав.

Авторський колектив книги вживає в даному дослідженні одну з перших спроб проаналізувати проблему здоров'я в контексті зазначених традицій.

Однак при цьому треба звернути увагу на те, що різняться не тільки трактування розуміння здоров'я в різних історичних і сучасних підходах, але різняться і точки зору на позначену проблему у авторів цієї книги.

Ми аж ніяк не ставили своєю метою виробити якусь єдину спільну позицію. Таке в сучасній ситуації взагалі навряд чи можливо. Навпаки, ми спробували окреслити та проаналізувати широкий спектр різних поглядів і уявлень про проблему здоров'я.

Пропонована увазі читача книга присвячена малодослідженій у вітчизняній і зарубіжній літературі темі - філософського осмислення феномена здоров'я.

Це осмислення враховує різноманіття форм фізичного, психічного і соціального станів людини. У роботі проведено порівняльний аналіз обгрунтування здоров'я в різних еволюційно-історичних, культурних і філософських інтерпретаціях. Критично проаналізовано вплив валеології на уявлення про роль здоров'я в житті і діяльності людини. Досліджено проблему здоров'я в контексті нових медичних установок. Виділено шляхи збереження та примноження здоров'я в світлі соціально-економічних і біоекологічних імперативів наших днів. Показано зростаюче значення філософії здоров'я у вирішенні практичних проблем фізичного і духовного розвитку людини.

Книга складається з трьох розділів: історико-філософські підходи до розуміння здоров'я, світоглядно-методологічні проблеми здоров'я в сучасній культурній традиції; проблема здоров'я в контексті аксіології і праксиологии.

У першому розділі (С.А.Ніжніков і Ю.П.Міхаленко) дається аналіз особливостей формування світоглядних підходів до феномену здоров'я в різних типах культур (античної, середньовічної та Нового Часу). Значне місце відводиться аналізу проблеми здоров'я у західній та східній культурах.

У статтях другого розділу (В.М.Розина, Б.Г.Юдіна, Д.І.Дубровского та ін.) здоров'я розглядається як філософська, соціально-психологічна і гуманітарна проблема пізнання, самопізнання і самоорганізації. Особлива увага приділяється обгрунтуванню необхідності побудови загальної теорії здоров'я.

Третій розділ присвячений аналізу феномена здоров'я з позицій аксіології і праксиологии. Читач ознайомиться тут з соціально-філософськими роздумами авторів про цінності здоров'я втехногенном світі (Е.С.Деміденко), проблематикою здоров'я людини у світлі даоської традиції (І.А.Бескова), етичними аспектами євгеніки (Ю.В.Хен), ідей взаємозв'язку краси і здоров'я (Т.Б.Любімова).

Такий поділ, природно, досить умовно, бо всі названі аспекти перехрещуються в єдиній проблемі здоров'я.

Крім того, звичайно, не всі аспекти проблеми вдалося в цій книзі висвітлити. Так, мало сказано про здоров'я в контексті сучасних екологічних проблем, про таких найважливіших аспектах проблеми, як розвиток сучасних високих біотехнологій: генної та клітинної інженерії, проблеми трансплантації органів, проблемам біо-і екоетики.

Авторський колектив має намір продовжити розпочату даною книгою тему і запрошує всіх дослідників, які цікавляться названими проблемами, взяти участь у нашому постійно діючому дослідному семінарі "Філософія здоров'я".

Наша поштова адреса: 119992, Москва, ул.Волхонка, д. 14, Інститут філософії РАН, Центр біо-і екофілософ.

Електронна адреса: liseev@iph.ras.ru

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Передмова"
 1. Людвіг Фейєрбах. Історія філософії. Том 1., 1974

 2. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом
 3. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 4. Передмова англійської видавця
  Взявшись за критичне вивчення філософії Шопенгауера, пан Патрік Гардінер надав значну послугу як широкому колу читачів, так і професійним філософам. Безсумнівно, є філософи, чиї імена більш широко відомі, ніж ім'я Шопенгауера, але і нехтувати вивченням його робіт не виправдане. У деякій мірі обгрунтовану недовіру до його метафізиці призвело до помилкового припущенням, що
 5. Передмова
  Про самоорганізації пишуть багато і не один десяток років. Проте, роботи, об'єднуючою творчість найбільш значних мислителів, яка заклала основи цієї, що стала найбільш сучасною, філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова
 6. Передмова до четвертого видання
  ської Федерації »1, а також прийняттям Федеральних законів« Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації »2 і« Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації »3. Наприкінці 2001 р. прийнятий новий Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації, а в середині 2002 р. - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, які вплинули на побудову і діяльність
 7. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 8. Передмова
  Ця книга являє собою виклад курсу лекцій, який міг би читатися в студентській аудиторії для попереднього ознайомлення майбутніх фахівців-лінгвістів, які цікавляться теоретичними положеннями науки, з блискучою філософськи обгрунтованою і в даний час прийнятої широким колом учених теорією псіхосістематікі мови найбільшого лінгвіста XX століття Г.Гійома. Висунута ним
 9. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 10. Передмова
  передмову, хотів би висловити подяку учасникам Семінару з філософії математики при кафедрі філософії та методології науки природничих факультетів і викладачам механіко-математичного факультету МДУ, спілкування з якими в Протягом багатьох років стимулювало мої зусилля по проясненню філософських підстав математичної науки. Я хотів би особливо подякувати професора В.Е.
 11. 2.2. Філософія Г. В. Плеханова
  Філософія Плеханова, як головна складова його «марксизму» в особі діалектичного та історичного матеріалізму, виявляється також продуктом догматичного підходу. Але не тільки - тут, як побачимо, проявилася ще й фальсифікація, допущена вашим «марксистом». Поштовхом до того була суперечливість різних думок про стан філософії в працях Маркса і Енгельса серед тих, хто освоював ще ці
© 2014-2022  ibib.ltd.ua