Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000 - перейти до змісту підручника

6. Професійні спілки

Це об'єднання, покликані захищати інтереси головним чином найманих працівників.

Правове регулювання статусу профспілок пройшло довгий і тернистий шлях від заборон та оголошення профспілок та їх дій незаконними до їх юридичної інституціоналізації.

У період становлення індустріального ладу перший страйки робітників і їх профспілки зазвичай придушувалися. На конституційному рівні про них не згадувалося, але існувало досить широке поточний антипрофспілкові законодавство, таке, як Закон Ле Шапель 1791 у Франції, Закон про спільнотах 1800 в Великобританії та ін У міру зміцнення індустріального ладу кримінальне переслідування профспілок слабшало, а в другій половині XIX століття відбулася повсюдна легалізація профспілкового і страйкового руху, що призвело до визнання їх і на конституційному рівні. У XX столітті згадка в конституціях про профспілки набуло широкого поширення.

«Право створювати об'єднання для охорони і поліпшення умов праці та економічних умов надається кожному і всім професіям», - говорить ч. 3 ст. 9 Основного закону для ФРН (пропозиція перше). Відповідно до ч. 1 ст. 23 Конституції Греції «держава вживає заходів для забезпечення свободи профспілок, а також до вільному здійсненню ними своїх прав поза яких зазіхань на них в рамках, встановлених законом». У ст. 28 Конституції Японії говориться: «Гарантується право трудящих на створення організацій, а також право на колективні переговори та інші колективні дії». Чинна преамбула Конституції Франції 1946 вказує, що «кожна людина може захищати свої права і свої інтереси через профспілкову організацію і належати до профспілки за своїм вибором».

Докладна регламентація правового статусу профспілок міститься в ст. 39 Конституції Італії. У ній проголошується свобода установи профспілкових організацій. На профспілки не може бути покладено інших обов'язків, крім обов'язку реєстрації в місцевих або центральних установах згідно із законом. При реєстрації статутів профспілок до них ставиться вимога, щоб внутрішня організація союзів була побудована на демократичній основі. Ця вимога, без сумніву, навіяно фашистським минулим, коли організації трудящих були інкорпоровані в тоталітарну систему і будувалися на притаманному їй вождистського принципі. Зареєстровані профспілки мають права юридичної особи. Вони можуть представляти своїх членів пропорційно їх чисельності та укладати колективні трудові договори з обов'язковою силою для всіх осіб, що належать до тих категорій трудящих, до яких відноситься даний договір.

Мабуть, найбільш докладно статус профспілок врегульовано в ст. 8 бразильської Конституції, згідно з якою «професійне або профспілкове (profissional ou sindical) об'єднання є вільним при дотриманні наступного: I

закон не зможе вимагати дозволу держави на створення професійної спілки, за винятком реєстрації його компетентним органом, причому публічної влади забороняється втручатися у справи профспілкового органу або посередником в них; II

забороняється створення більше одного органу професійної спілки на будь-якому рівні, що представляє професійну або економічну категорію на одній і тій же території, яка визначається зацікавленими трудящими або роботодавцями, причому ця територія не повинна бути менше муніципії; III

професійний союз повинен захищати колективні або індивідуальні права та інтереси цієї категорії, включаючи судові або адміністративні справи; IV

загальні збори встановить розмір внеску, який стягуватиметься з урахуванням професійної категорії для покриття витрат відповідної конфедеральні системи профспілкового представництва, незалежно від розміру внеску, передбаченого законом; V

нікого не можна примушувати вступити в професійний союз або утримувати в його складі; VI

участь професійних спілок в колективних трудових переговорах обов'язково; VII

пенсіонер, що складається в професійній спілці, має право обирати і обиратися до профспілкових органів; VIII

забороняється звільнення складається в професійній спілці працівника з моменту реєстрації його кандидатури на керівну або представницьку посаду у професійній спілці і, якщо він буде обраний на посаду хоча б заступника такої посадової особи, до закінчення року після закінчення його мандата, крім випадків вчинення ним тяжкого правопорушення, передбаченого законом.

Параграф єдиний. Положення цієї статті застосовуються до органів сільських професійних спілок та риболовецьких об'єднань з урахуванням умов, встановлених законом ».

У ч. 2 ст. 131 Конституції Іспанії прямо вказується, що при розробці економічних планів враховуються думки та побажання профспілок.

Суттєво змінилося і ставлення до такого серйозного зброї профспілок у боротьбі за права трудящих, як страйки.

Сучасне конституційне право базується на уявленні, що соціальні конфлікти в економічній сфері - свого роду неминуче зло, яке, будучи небажаним по суті (конфлікт породжує додаткову напругу в економічному і політичному житті країни, хоча сам по собі служить скоріше зняттю внутрішньої напруги конкретної ситуації - такий парадокс), є вираженням об'єктивних процесів і потреб і в цій якості має бути визнане і введено в певні правові рамки. Тому багато сучасних конституції включають норми про право на соціальний конфлікт у сфері економіки, приклади яких вже наводилися вище. Має сенс підкреслити, що в конституціях зарубіжних країн містяться як норми, спрямовані на запобігання соціальних конфліктів, так і норми, службовці їх вирішенню. У широкому сенсі вся конституція направлена на запобігання соціальних конфліктів, так як одне з її завдань - закріпити порядок, визнаний більшістю суспільства справедливим. У зв'язку з правом на соціальний конфлікт можна також відзначити, що якщо в перших повоєнних конституціях гарантувалися відповідні права тільки профспілок, що пояснюється сильним тоді впливом лівих партій, то пізніше ці права визнаються і за організаціями роботодавців.

«Право страйків здійснюється в рамках регулюючих його законів», - говорить ст. 40 Конституції Італії. У ч. 2 ст. 28 Конституції Іспанії йдеться про визнання права трудящих на страйк з метою захисту ними своїх інтересів. Закон, що регулює здійснення цього права, має встановлювати точні гарантії для продовження функціонування служб, істотних для спільноти. Стаття 9 Основного закону для ФРН встановлює в ч. 3 спеціальні гарантії реалізації права на об'єднання в цілях охорони або поліпшення умов праці та економічних умов. «Гарантується право на страйк, уповноважує трудящих вирішувати про доцільність здійснення цього права та інтереси, які вони таким чином повинні захистити», - йдеться в ст. 9 Конституції Бразилії. Детально врегульовано право на страйк в Конституції Греції. У її ст. 23 страйк визначається як право (тобто суб'єктивне основне право її учасників); вказується, що вона здійснюється законно створеними профспілковими організаціями; цілями страйки повинні бути захист і забезпечення економічних і професійних інтересів трудящих; перераховані категорії службовців, яким заборонено проведення страйків або в щодо яких воно істотно обмежена (при цьому обумовлюється, що «обмеження не можуть тягнутися до скасування самого права на страйк або заважати законному її проведенню»).

Конституція Японії більш гнучко регулює це питання, вказуючи на інші шляхи вирішення соціальних конфліктів в економічній сфері. У ст. 28, як зазначалося, записано право трудящих «на колективні переговори та інші колективні дії». Разом з тим сучасні конституції відображають прагнення законодавця до забезпечення соціального миру, тому в конституціях зустрічаються також положення про «непорушної обов'язках політичної, економічної та соціальної солідарності» (ст. 2 Конституції Італії), «розвиток культури та економіки для забезпечення гідної якості життя для всіх »,« найбільш справедливий розподіл регіональних та особистих доходів в рамках політики економічної стабільності »(преамбула та ч. 1 ст. 40 Конституції Іспанії) і т. п. Ці положення і відповідні заходи держави покликані послабити і / або запобігти конфліктам у соціальній сфері. Право на створення профспілок і страйк включено в Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 року (ст. 8), визнано рішеннями Міжнародної організації праці.

Особливий розмах профспілковий рух набув у середині XX століття, і одним з його результатів було прийняття в Австралії, Греції, Іспанії, Франції та деяких інших країнах законів, що суттєво розширюють права профспілок на підприємствах, в тому числі погоджує наймання на роботу з членством в профспілці (принцип «закритого цеху»), право автоматичного утримання підприємством профспілкових внесків із заробітної плати працюючих і т.д.

До 80-м рокам, проте, намітився спад профспілкового руху і страйкової боротьби в розвинених країнах, що супроводжувалося зниженням значення колективних договорів і профспілок. Наприклад, в Канаді профспілки нині об'єднують приблизно третина зайнятих в несельскозяйственном секторі, а в США - 15-17%. Пов'язано це зі вступом найбільш розвинених країн в епоху інформатизації, що породжує структурну перебудову їхньої економіки і, зокрема, зайнятості (перехід робочої сили з виробничої сфери в невиробничу, скорочення потреби в некваліфікованому і малокваліфіковану працю), впровадження унікальних новітніх технологій тягне поширення негативного ставлення до колективних договорів висококваліфікованих робітників і фахівців, що віддають перевагу працювати за індивідуальними контрактами.

Крім того, у фірмах стали приділяти особливу увагу мотиваціями праці та впровадженню нових систем цінностей; намітилося переважання зростання числа робочих місць у сфері дрібного бізнесу, де немає місця профспілкам, і т. д.

В умовах зменшення значення профспілкового руху відбулися зміни і в законодавстві. З'явилися норми, що забороняють антипрофспілкову дискримінацію, а також закріплюють негативний право на об'єднання - право не вступати в профспілки. На рівні поточного законодавства воно існує, наприклад, у Франції, в Бельгії, а в Іспанії і, як ми тільки що бачили, в Бразилії піднято на конституційний рівень. Відповідно до ч. 1 ст. 28 Іспанської конституції «ніхто не буде зобов'язаний вступити в профспілку».

Слід зазначити, що навіть у тих країнах, де в конституціях містяться досить рішучі положення про право на трудовий конфлікт, поточне законодавство передбачає цілу низку заходів, спрямованих на його запобігання. Наприклад, поточне законодавство Швеції встановлює обов'язок підприємця обговорити з місцевими профспілками намічені ним заходи, що тягнуть значні зміни для зайнятих у цілому і кожного трудящого окремо. Це дозволяє попередити конфлікт до його виникнення. У разі недосягнення угоди між підприємцем і працівниками переговори ведуться посередниками, котрі призначаються урядом. Існує також спеціальний трудовий суд, дозволяючий конфлікти в рамках діючих колективних договорів (в цьому випадку проводити страйк заборонено). Ідеї небажаність порушення соціального миру знайшли відображення в антистрайкових положеннях колективних договорів, у відмові від страйків з боку профспілок на час дії колективного договору (англомовні країни) або положень про забезпечення «соціального миру» (Західна Європа і Скандинавські країни). На основі цих положень у Великобританії, Японії та США вже багато років більше 90% колективних договорів включають відмови від страйків, а в Австралії та Швейцарії практикуються національні та галузеві угоди про мирне, без страйків, вирішенні трудових конфліктів.

Італійська Конституція (ст. 99) передбачає спеціальний загальнодержавний орган посередництва між працею і капіталом - Національна рада економіки та праці, який складається з експертів і представників продуктивних категорій (підприємців, профспілок) відповідно їх кількісному і якісному значенням і є також колективним консультантом вищих органів влади з цих проблем.

 Конституції постсоціалістичних країн також регулюють питання про статус профспілок і страйках. Якщо в соціалістичний період профспілки грали роль «приводного ременя» від трудящих до комуністичної партії та «школи комунізму», а про право на страйк, як зазначалося, до 80-х років не згадувалося взагалі ні на конституційному, ні на законодавчому рівні, оскільки соціалістичне суспільство мислилося як безконфліктне «за своєю природою» і дозволяє всі розбіжності самим фактом свого існування (інакше кажучи, бюрократичним шляхом), то новітні конституційні акти зазвичай прямо проголошують це право. Стаття 50 Конституції Болгарії, ст. 38 Конституції Македонії, ст. 40 Конституції Румунії, ст. 57 Конституції Югославії та ст. 37 та ст .. 54 Конституцій входять до неї Сербії і Чорногорії (1992 р.), ст. 60 Конституції Хорватії, ч. 4 ст. 37 Конституції Словаччини прямо говорять про право на страйк. У всіх цих конституційних актах є відсилання до закону, який регулює дане право. У деяких конституціях (наприклад, Македонії, Хорватії) передбачена можливість обмеження здійснення цього права в збройних силах, поліції і органах управління, а Конституція Румунії вказує, що в регулюючому дане право законі «встановлюються умови і межі здійснення цього права, а також гарантії, необхідні для забезпечення основних послуг суспільству ». 

 У новітніх конституційних актах зазначеної групи країн передбачені й інші способи вирішення соціальних конфліктів. Так, ч. 5 ст. 38 Конституції Румунії говорить: «Гарантується право на колективні переговори щодо праці і обов'язковий характер колективних договорів». 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6. Професійні спілки"
 1. 18. Основні політичні права і свобо-ди.
    професійних спілок для захисту своїх інтересів. Професійні спілки створюються явочним порядком. Вони наділяються правами юридичної особи, а їх статути підлягають реєстрації в компетентних державних органах. Проголошується-травні конституціями зарубіжних країн свобо-да асоціацій означає надання громадянам права на створення політичних партій та інших громадських організа-цій. До
 2. 82. Право власності господарських товариств і об'єднань.
    професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, які є юридичними особами. Суб'єктами права колективної власності на землю є колективні сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські кооперативи, садові товариства, сільськогосподарські акціонерні товариства, у тому числі створені на базі радгоспів та інших
 3. 91. Право колективної власності: поняття, зміст, підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти.
    професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, які є юридичними особами (ст. 20 Закону "Про власність"). Суб'єктам права колективної власності - властивий ряд специфічних особливостей: - вони виступають в якості власників майна юридичної особи, переданого йому у власність; - до числа актів, що визначають
 4. § 13. Некомерційні організації
    професійні спілки, політичні партії, благодійні, спортивні, релігійні та інші організації та об'єднання. Відповідно до закону громадські та релігійні організації Росії є некомерційними. Їх діяльність регулюється також Федеральними законами від 19 травня 1995 р. "Про громадські об'єднання", від 26 вересня 1997 р. "Про свободу совісті та релігійні об'єднання".
 5. Які органи здійснюють державний нагляд і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?
    професійні спілки. Указом Президента України від 25 липня 1997 ИО створення Міністерства праці та соціальної політики Державний комітет України з нагляду за охороною праці був перетворений у Комітет по'надзору за охороною праці з підпорядкуванням його Міністерству праці та соціальної політики України. Комітет очолював голова, який за посадою був заступником Міністра праці та
 6. Які органи здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?
    професійні спілки З в особі своїх виборних органів і представників. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці затверджено наказом. № 135 Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 28 грудня 1993 р.2 Уповноважені трудових колективів з охорони праці обираються на загальних зборах (конференціях) підприємства або цеху, зміни, ділянки ,
 7.  Глава 12. Професійні спілки
    союзи
 8. Що таке професійні спілки?
    професійної діяльності. Вони займають особливе місце серед інших громадських організацій тому, що в основному об'єднують людей праці, а праця є основним джерелом існування людини. Одному працівнику складно відстоювати права перед роботодавцем, а об'єднані працівники в змозі протистояти незаконним діям роботодавця. На Україну профспілки об'єднують понад 19
 9. Зміст
    професійні захворювання і аварії? ... Які встановлено в законодавстві спеціальні норми з охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів? ... Які органи здійснюють державний нагляд і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці? ... Якими правами наділена державна інспекція
 10. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
    професійні спілки та інші громадські організації, різні політичні рухи і т.д. Тому виникає питання: а чому ж ці соціальні інститути, які також надають вплив на життєдіяльність суспільства, відрізняються від держави, що у них спільного, як вони взаємодіють між собою. Крім того, виникає і проблема співвідношення різних соціальних інститутів у суспільстві -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua