Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції ) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

Ревізійна комісія (ревізор)

Контрольним органом у всіх товариствах власників житла є ревізійна комісія (ревізор). Даний орган не відноситься до числа органів управління товариства: він не здійснює організаційну та виконавчо-розпорядчу діяльність, а реалізує лише одну специфічну функцію управління - контроль за фінансово-господарською деятельностьютоваріщества, так званий внутрішній аудит.

Ревізійна комісія (ревізор) товариства власників житла обирається загальними зборами членів товариства не більше ніж на два роки. До складу ревізійної комісії товариства власників житла не можуть входити члени правління товариства (див. ч. 1 ст. 150 Кодексу).

Єдина вимога до кандидатур членів ревізійної комісії товариства власників житла, яке пред'являє Кодекс, - це те, що зазначені особи не можуть бути членами правління товариства.

Тому видається, що до складу ревізійної комісії можуть входити фізичні особи, як є, так і не є членами даного товариства власників житла.

За аналогією закону слід вважати, що і одноосібний ревізор не може бути членом правління.

Кожне товариство власників житла має право самостійно визначити в статуті, як саме контрольний орган утворюється в даному товаристві - ревізійна комісія або ревізор.

Ревізійна комісія товариства власників житла зі свого складу обирає голову ревізійної комісії.

Голова ревізійної комісії не є самостійним контрольним органом, його основне завдання - організаційно-технічне забезпечення діяльності ревізійної комісії. Порядок обрання голови ревізійної комісії доцільно встановити в статуті товариства власників житла та деталізувати його у відповідному внутрішньому документі типу положення про ревізійну комісію.

Ревізійна комісія (ревізор) товариства власників житла:

проводить не рідше ніж один раз на рік ревізії фінансової діяльності товариства;

представляє загальним зборам членів товариства висновок про кошторис доходів і витрат на відповідний рік товариства і звіт про фінансову діяльність і розмірах обов'язкових платежів і внесків;

звітує перед загальними зборами членів товариства про свою діяльність.

Неважко помітити, що компетенція ревізійної комісії (ревізора) у ч. 3 ст. 150 Кодексу визначена у вичерпному переліку. Тим часом дані органи в інших юридичних особах вирішують і інші питання. Тому видається, що законодавцю доцільно виправити зазначений дефект розглянутої норми.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ревізійна комісія (ревізор) "
 1. Глава VII. Загальні збори акціонерів
  ревізійної комісії (ревізора) товариства, затвердження аудитора товариства, а також розглядаються і затверджуються (або не затверджуються) річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків, розподіл прибутків і збитків. Проведені крім річних зборів є позачерговими. Такі збори проводяться (ст.55 Закону) за рішенням ради директорів (наглядової ради) товариства
 2. Стаття 27. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
  ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається річним загальними зборами акціонерів у складі не менше трьох членів строком на ___ років. Члени ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами ради директорів, а також займати інші посади в органах управління товариства. 27.2. Члени ревізійної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря комісії. 27.3.
 3. 1. Ревізійна комісія (ревізор) товариства
  ревізійної комісії (ревізора) товариства регламентується статтями 85 і 87 Закону. Відповідно до статті 85, для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства загальними зборами акціонерів відповідно до Закону і статутом товариства обирається ревізійна комісія (ревізор) товариства (Надалі комісія.). Згідно зі статтею 48 Закону, обрання комісії відноситься до
 4. 3. Інформація про проведення зборів
  ревізійної комісії (ревізора) товариства та аудитора товариства за результатами річної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, відомості про кандидатів до ради директорів (наглядова рада) та ревізійну комісію (ревізора) товариства. До цієї інформації відносяться й інші питання, що включаються до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. У разі, якщо інтереси
 5. Стаття 17. Порядок скликання засідання ради директорів
  ревізійної комісії, аудитора, власника реєстру акціонерів товариства, генерального директора, правління товариства. У відсутність голови ради його засідання скликається двома будь-якими членами ради. 17.2. Засідання ради директорів скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на ___. Річне засідання скликається не пізніше ___ календарних днів після закінчення фінансового
 6. 8. Рахункова комісія
  ревізійної комісії (ревізор) товариства, члени правління (дирекції), а одно представники керуючої організації або керуючий, а також особи, висунуті відповідно до повістки дня збори на ці посади. У товаристві з кількістю акціонерів-власників голосуючих акцій більше п'ятисот виконання функцій лічильної комісії може бути покладено на спеціалізованого реєстратора товариства. Рахункова
 7. 7. Голосування на загальних зборах акціонерів
  ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити відомості про кандидата (кандидатів) із зазначенням його прізвища, імені,
 8. Як організовуються комісії по трудових спорах?
  Комісії визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не менше половини її складу. Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря комісії. * За рішенням загальних зборів (конференції) трудового
 9. 55. ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  ревізійні
 10. Глава II Колегії адвокатів та їх органи
  ревізійним органом - ревізійна комісія. Стаття 5. Загальні збори (конференція) членів колегії адвокатів Загальні збори (конференція) членів колегії адвокатів скликається не рідше одного разу на рік. У колегії адвокатів, що нараховує більше 300 осіб, замість загальних зборів членів колегії може скликатися конференція. Загальні збори вважаються правомочними при участі в