Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 1. Роль і значення договору

У суспільстві, заснованому на ринковій економіці, договори

відіграють головну роль. Можна навіть сказати, що саме договори

становлять суть ринкового механізму. Підприємницька діяль-

ність без них практично неможлива. Вони дозволяють, во-

перших, вловити суспільну потребу і орієнтують корпора-

цію на виконання соціально-корисної діяльності. По-друге,

забезпечуючи еквівалентний обмін, договори сприяють економі-

чеський виправданості та раціональності дій контрагентів, со-

ності їх витрат, а в кінцевому рахунку, збереженню ресурсів всієї

суспільної системи. По-третє, договори забезпечують прогрес

в суспільстві тим, що, орієнтуючись на задоволення запитів

споживачів, оперативно враховуючи зміни купівельного спро-

са, вони створюють умови для конкуренції, змагальності і

досягнення більш високих результатів. По-четверте, договори

дозволяють заощадити сили суспільства і в законотворчій області,

яка є дуже складною і дорогою. Впорядковуючи Тончан-

рілі взаємовідносини сторін і закріплюючи взаємоприйнятні для

них вирішення різноманітних питань модернізації виробництва,

впровадження нових досягнень в галузі науки і техніки, освоєння

випуску нових видів виробів, послідовного поліпшення їх

якості та інші, договори дозволяють законодавчим органам

зняти з себе турботу по всеосяжного правовому регулюванню

та усунення прогалин, які стають в тому випадку неминуче-

вими.

Майже всі автори, що стосуються проблеми договорів, відзначаючи

їх значення і роль у механізмі правового регулювання, з особливим

завзятістю підкреслювали, що договір є юридичною фак-

тому, який приводить в рух закон, дозволяє суб'єктам

користуватися правами і вимагати виконання обов'язків, перед-

бачених ім.

Така точка зору в общем-то відображала фактичне

стан справ в тоталітарній державі. План, який мав у той

період чинності закону, деталізоване і всеосяжне законодав-

тельство не залишали учасникам договірних відносин свободи

для прояву власної волі. Все було ними запрограмовано.

!! 324

Укладення договору мало на меті всього лише забезпечити

неухильне їх виконання.

Проте ще римські юристи говорили: "Договір - це закон

для двох". Що вони мали на увазі? Чи тільки те, що договори

повинні неухильно і обов'язково виконуватися? Думається, що в цю

фразу вкладено й інший сенс: у процесі укладання договорів

створюються правові норми, але норми індивідуальні, тобто касаю-

щіеся і розраховані для конкретних і точно визначених інді-

видів, або "мікронорми".

У чому полягає нормативна сила договору?

У процесі укладення договору його умови розробляються

безпосередньо його учасниками, моделюються їх права і зобов'язаний-

ності. У момент виникнення правовідносини ці моделі перетворюється-

щаются в суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Анало-

гично можна сказати і про припис закону: у ньому є загальна

нормативна модель прав і обов'язків, при наявності відповідними-

чих юридичних фактів, які перетворюються на суб'єктивні права

і обов'язки конкретних суб'єктів. На підставі договору учас-

ники договірних зв'язків набувають стан уповноваженої і

зобов'язаного, і таке відношення переживається ними незалежно від чиєї

б то не було оцінки. Це свідчить про те, що договір

є засобом нормативної регламентації.

Договори можуть бути найрізноманітнішими, оскільки вельми

різноманітні потреби та інтереси людей, які їх укладаючи-

ют. Сторони абсолютно вільно можуть включати в договір будь-які

умови, які побажають, і заборонити це їм ніхто не має

права.

Сукупність умов, що виражають узгоджене волеіз'-

явище сторін, що визначає їх взаємні права та обов'язки,

становить зміст договору.

Серед умов, що виробляються договірними сторона-

ми, розрізняють істотні (основні, обов'язкові) і прості

(додаткові) умови.

Істотними (основними) умовами

договору визнаються такі, без яких договір не вважається за-

укладеним і не породжує правовідносини. Навпаки, прос-

ті (додаткові) не впливають на сам факт

існування договору. Зазначена класифікація умов догово-

ра пов'язана з різним обсягом прав і обов'язків, прийнятих

сторонами при його укладенні.

Виділення істотних умов у змісті договору пре-

слід мета встановити коло необхідних умов, з моменту

погодження яких сторонами договір вважається укладеним , в

іншому випадку процес формування договірних норм буде

довгим, якщо не нескінченним, оскільки всі і завжди передбачені-

реть неможливо . Відсутність у договорі хоча б одного з сущест-

ських умов говорить про те, що він не може бути визнаний

ув'язненим, так як не досягнуто взаємоузгоджене волеіз'-

явище сторін.

Використання та розширення договірного регулювання в цілому

може бути оцінено як явище позитивне: воно дозволяє

врахувати всі місцеві умови, особливості конкретного випадку, інте-

реси договірних сторін. Саме завдяки договорам віз-

никающие правовідносини стають найвищою мірою адекватні-

ми самій природі регульованих суспільних відносин, що,

безсумнівно , сприяє найбільшої ефективності у впливі

права на суспільне життя.

!! 325

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 1. Роль і значення договору"
 1. Тема 6Господарській договір
  Значення господарського договору. Класіфіка-ція господарських договорів. Характеристика основних Видів господарських договорів. Форма господарського договору. Зміст господарського договору. Характеристика істотніх и Додатковий умів господарського договору. Стадії Укладання господарського договору. Порядок Виконання господарського договору. Порядок Зміни та розірвання господарського договору.
 2. № 89. Поняття та Значення договору як Підстави ВИНИКНЕННЯ зобов'язань.
  Значення договору обумовлено самою суттю цивільно-правових відносін, самє ВІН зв'язує володільців тихий чі других промов, с помощью договором Надаються послуги, віконують
 3. Передмова
  договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір підряду Глава 37. Договори будівельного підряду та підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт Глава 38.
 4. № 66. Поняття та Значення договору, як Підстави ВИНИКНЕННЯ зобов'язання.
  Значення договору обумовлено самою суттю цивільно-правових відносін, самє ВІН зв'язує володільців тихий чі других промов, с помощью договором Надаються послуги, віконують
 5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  договору простого товариства Поняття договору простого товариства (про спільну діяльність). Зміст договору простого товариства. Учасники договору простого товариства. Вклади учасників договору. Правовий режим спільного майна товаришів. Ведення спільних справ товариства. Відповідальність товаришів за спільними зобов'язаннями. Зміна та припинення договору простого
 6. 5. Нормативний договір як форма права
  роль договору як джерела права в конституційному та міжнародному праві. Слід зазначити, що союзи держав також утворюються на договірній основі. Так, наприклад, конфедерації і федерації є найчастіше результатом угод, які встановлюють новий порядок, і, отже, мають значення форми права. Такого роду договори називають установчими. Зокрема, нормативне значення
 7. 24. Сутність і значення договору.
  Договорів: договори, спрямовані на передачу майна у власність, госп відання або оперативне управління контрагента; мають на меті передачу майна у тимчасове користування; про виконання робіт; про надання послуг група інших договорів (страхування, спільна діяльність ). Консенсуальні договори - договори, які вважаються укладеними в момент досягнення угоди сторонами за всіма
 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ
  значення цивільно-правового договору. Поняття договору. Роль договору в організації ринкової економіки. Договір як юридичний факт і як засіб (інструмент) регулювання взаємин його учасників. Свобода договору та її обмеження. Види договорів у цивільному праві. Організаційні та майнові договори. Змішані договори. Публічний договір і договір приєднання.
 9. § 3. Види договорів
  значення. Воно дозволяє учасникам цивільного обороту досить легко виявляти і використовувати у своїй діяльності найбільш істотні властивості договорів, вдаватися на практиці до такого договору, який найбільшою мірою відповідає їхнім потребам. Оскільки договори є різновидом угод, на них поширюється і розподіл угод на різні види. Так, загальне для всіх угод
 10. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ
  значення договору купівлі-продажу. Основні елементи договірного зобов'язання з купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Кількість, асортимент, якість, комплектність товару. Права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу. Виконання договору купівлі-продажу. Передача права власності на товар. Звільнення майна від прав третіх осіб. Евікція. Права покупця і
 11. 36. Піднайом та суборенду. Права, обов'язки та відповідальність сторін.
  Договором піднайму Наймач зобов'язується Передат піднаймачеві майно у ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ за плату. Сторонами договору віступають Наймач и піднаймач, при чому Наймач Виконує Функції наймодавця. Отношения піднайму мают похідній, залежний характер від відносін наймом. Умови д обмові піднайму залежався від умів договором найму. Передання Наймач РЕЧІ у КОРИСТУВАННЯ іншій особі (піднайм) можливе