Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 7. Соціальне забезпечення працівників

До числа питань у сфері праці, регульованих корпоративно,

відноситься і встановлення в галузі соціального забезпечення визна-

ділених пільг. Цим правом вже користуються багато колективів.

Їхнє бажання на цей рахунок не безмежно. Ст. 5 КЕоТ встановлює,

що поліпшення правового становища працівників, надання їм

додаткових порівняно з законодавством пільг може

здійснюватися на підприємствах тільки в межах їх соб-

дарських засобів.

Соціальне забезпечення, вироблене корпорацією в ставлення-

нии персоналу, може йти за такими напрямами:

1) харчування (забезпечення безкоштовними або частково

оплачуваними обідами, дотації на харчування та ін);

2) житло (видача позики на будівництво, часткова або

повна оплата будується або наданого житла та ін);

3) спорт (оплата абонементів у басейн та інші

спортивні установи, надбавки до заробітної плати тим, хто

займається фізкультурою і не користується бюлетенями, тим, хто

кинув палити, тощо);

4) медичне обслуговування ( до-

плати медикам, які працюють на підприємстві за зниження захворювань-

емості, за додаткове обслуговування на дому);

!! 322

5) ветерани (додаткові пенсії ветеранам,

учасникам та інвалідам ВВВ, пенсіонерам, які отримали каліцтво або

професійні захворювання на виробництві , одноразова допомога

працівникам, які виходять на пенсію, допомоги по безробіттю, допомоги

на поховання і т.

д.);

^ соціально-культурні МЕРО-

ємства (оплата путівок в санаторії і будинки відпочинку,

подорожей, навчання у вузах і технікумах , інститутах підвищення

кваліфікації тощо, заходів у зв'язку з ювілеями, квитків у

видовищні установи, проїзду до місця навчання студентів тощо);

7) медичне страхування. Воно

здійснюється у двох видах: обов'язкове і добровільне (до-

нительно). Обов'язкове медичне страхування проводиться з

спеціального фонду підприємства в розмірі, що встановлюється Правитель-

ством РФ. Добровільне може здійснюватися за рахунок прибутку перед-

ємства на основі договору зі страховою медичною організацією, в

якому визначається, протягом якого терміну і на які види міді-

медичного обслуговування можуть розраховувати працівники корпорації;

8) діти (оплата утримання дітей у дитячих установах,

посібники з нагоди народження дитини, додаткові оплачувані

відпустки, у тому числі жінкам, які виховують дітей віком

до 3-х років, матеріальна допомога на оздоровлення дітей тощо).

Вкладаючи значні кошти в соціальне забезпечення

своїх працівників, корпорація в цілому багато чого виграє. Вигоди

від соціального забезпечення полягають у наступному:

підвищення продуктивності праці працівників;

залучення до виконання робіт більш здорової робочої сили,

що впливає, по-перше, на якість праці і, по-друге, дозволяє

знизити втрати через хворобу;

скорочення плинності кадрів через незадовільні умо-

вий праці та лояльності до корпорації;

менше поширення інфекцій на виробництві;

виняток страйків.

Нормативне регулювання соціального забезпечення вироб-

диться за допомогою різних корпоративних актів. Іноді ці

положення зосереджуються в одному комплексному акті, наприклад,

в Колективному договорі або Положенні про персонал.

На великих підприємствах кожному напрямку соціального забезпе-

печения присвячується окремий корпоративний акт: Положення про оп-

лате відпусток жінкам, які мають дітей віком до 3-х років, Поло-

ються про умови забезпечення працівників підприємства житловий пло-

щадью, Положення про матеріальну допомогу (пенсії) пенсіонерам та ін .

!! 323

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 7. Соціальне забезпечення працівників"
 1. Що слід розуміти під матеріальною відповідальністю працівників за трудовим правом України?
  Забезпечення збереження власності роботодавця, сприяти зміцненню трудової дисципліни, а також охорону заробітної плати працівників від незаконних та необгрунтованих утримань. Це забезпечується вус 231 тановлением в законі меж матеріальної відповідальності, порядку відшкодування збитку й т.д.
 2. Соціально-психологічна адаптація
  соціально-психологічних особливостей трудової організації та входження в сформовану в ній систему взаємовідносин, позитивному взаємодії з членами організації. Це включення працівника в систему взаємин трудової організації з її традиціями, нормами життя, ціннісними орієнтаціями. У ході такої адаптації працівник поступово отримує інформацію про трудовий організації, її нормах,
 3. Як обчислюється середня заробітна плата працівника?
  Забезпеченні посібником у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівника та в інших випадках, коли відповідно до чинного законодавства України виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати працівника. Порядок обчислення середньої заробітної плати визначений постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 (із змінами та доповненнями). Обчислення середньої
 4. 1.1. Ринок трудових ресурсів
  соціально-економічних відносин між державою, роботодавцями та працівниками з питання купівлі-продажу робочої сили, навчання працівників та використання їх у процесі виробництва. У «Економічної енциклопедії» ринок праці розглядається ширше, як «сфера контактів продавців і покупців трудових послуг, де протистоять один одному ті, хто бажає працювати (зайняті та безробітні), і ті, хто
 5. Стадії процесу трудової адаптації
  соціальної
 6. Які передбачені гарантії для працівників під час страйку?
  Соціальну захищеність працівників, як що не беруть участь, так і беруть участь у страйку. \ Участь у страйку працівників, за винятком страйків, визнаних судом незаконними, не розглядається як порушення трудової дисципліни і не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. За рішенням найманих працівників чи профспілки може бути утворений страйковий фонд
 7. Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001

 8. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
  Працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 9. Чи мають право на відпустку сезонні та тимчасові працівники?
  Працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997
 10. 6. Право на соціальне забезпечення
  соціальне забезпечення, хоча часом найбільш загальним чином, як, наприклад, португальська, в ч. 1 ст. 63 якої записано: «Усі мають право на соціальне забезпечення», після чого слідують принципи організації системи соціального забезпечення. Згідно ч. 2 ст. 75 датської Конституції будь-яка особа, не здатне утримувати себе і осіб, які перебувають на його утриманні, має право на соціальну допомогу,
 11. Які переваги та пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки?
  Соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку,. Поліпшення житлових умов і т.д.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі. В умовах повної господарської самостійності власник підприємства, установи, організації мають право за рахунок власних коштів за погодженням з профспілковим органом встановлювати в
 12. Як визначається компенсація за зношування інструментів, належних працівникам?
  Працівником.
 13. Метод «інтерв'ю»
  працівника будуть не об'єктивними, а заломленими з урахуванням відносини людей, що забезпечують отримання необхідної інформації. Це ускладнює оцінювання працівника з об'єктивних позицій. Метод «інтерв'ю» використовується як основний у практиці діяльності кадрових працівників при підборі кандидатів у резерв на висування. У процесі здійснення підбору кандидатів представники відділу кадрів ведуть
 14. Біографічний метод
  працівника за його документами. Він дозволяє отримати дані, пов'язані з пересуванням працівника за посадами і професіями, його освітою, кваліфікацією та іншими показниками. Однак цей метод дає неповну картину даних: він не дозволяє отримати достатню кількість інформації про рівень розвитку особистісно-ділових властивостей і якостей
 15. Які функція трудового права?
  Соціальна, виховна. Основне призначення трудового права, поряд з регулюванням відносин у процесі праці, полягає в захисті прав та інтересів учасників процесу праці, і перш за все найманих працівників. Трудове право не толь 15 ко регламентує поведінку в процесі праці, але і закріплює права працівників, встановлює гарантії їх реалізації, передбачає механізми правової та
 16. Чи припустима виплата грошової компенсації за невикористану відпустку?
  Працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Компенсація за невикористані щорічні відпустки при звільненні виплачується працівникам незалежно від підстав звільнення, причому за всі роки, за які працівник не використав їх у натурі. Наприклад, якщо працівник не використав
 17. Які особливості має трудовий договір з тимчасовими працівниками?
  Працівниками вважаються працівники, прийняті на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутнього працівника (за яким зберігається місце роботи, посада) З на строк до чотирьох місяців. На тимчасових працівників поширюється законодавство про працю, особливості їх роботи встановлюються Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 № 311 ИОб умовах праці