Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 6. Дисципліна праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку

Існує блок питань, пов'язаних з дисципліною праці та

регульованих на підприємстві самостійно. Вони знаходять відображення ци-

ня в Правилах внутрішнього трудового розпорядку. Правда, може

бути додатково виданий один або кілька спеціальних актів на

цей рахунок, наприклад, Положення про дисципліну, Положення про порядок

накладення дисциплінарних санкцій.

Дисципліна праці залежить від двох факторів:

а) бажання, з яким виконуються накази і розпорядження ад-

міністрації, 6) сприйняття правил і стандартів у роботі. Для цього

корпоративні правила повинні бути розумними і доречними, тоді

і дисципліна праці буде конструктивною. Кількість корпоратив-

них норм повинно зводитися до мінімуму, і їх треба обов'язково

публікувати, доводити до відома працівників письмово,

Не зайвим буває і їх додаткове роз'яснення. Головним при

цьому повинен бути принцип: прагнути до збігу інтересів

працівників і адміністрації.

Дисципліна праці, грубо кажучи, є сума двох доданків:

застосування заходів заохочення і накладення заходів юридичної відповідь-

ственности. Що стосується заохочення, то можна відзначити, що шлаг-

Баум для його корпоративного регулювання майже зняті. Ст. 131

КЕоТ РФ містить приблизний перелік заходів заохочення. До їх

числа відносяться: оголошення подяки, видача премії, наго-

дення цінним подарунком, почесною грамотою, занесення до Книги

пошани. За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представ-

лени до заохочення, до нагородження орденами і медалями, званнями.

Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Положеннями про

дисципліну можуть бути передбачені й інші заохочення. Огра-

ничен в застосуванні заходів заохочення є наявність фінансовим-

вих коштів у підприємств.

Питання про заохочення іноді зв'язується, і треба відзначити спра-

ведливо, з кадровими питаннями. Так, наприклад, в таких нормативних

актах підприємства, як: "Про порядок створення резервів керівних

кадрів", "Про атестацію", передбачається в якості заходів заохочення:

висунення на керівну посаду, зарахування в резерв керівників-

дящіх працівників, висунення на вищу посаду і т.

д.

З 1992 р. (див. Закон від 25 вересня 1992 р. "Про внесення

змін і доповнень до Кодексу законів про працю РРФСР") (* 1)

підприємство може регулювати самостійно і деякі пи-

(** 1) Див: Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради

РФ. 1992. № 41. Ст. 2254.

!! 320

си дисциплінарних стягнень. У ст. 135 КЗпП законодавець, пере-

Кількість заходи стягнення, надає право встановлювати й інші

заходи дисциплінарних стягнень. І це абсолютно справедливо.

Чому? Кожен працівник докладає свою працю на певному

підприємстві і в конкретних умовах виробництва. Саме там і

виявляються не тільки результати праці, але також стимули і контр-

стимули праці. Логічно припустити, що доцільно як по-

ощреніе кращих, так і покарання недбайливих працівників віддати на

розсуд колективів, які б встановлювали це виходячи з

наявних у них можливостей. Однак держава повинна гаран-

тировать працівникові, що він не може бути звільнений без всяких осно-

ваний. Застосування такої санкції, як звільнення, має бути

налагоджено законодавчо. Санкції можуть бути самими різними.

В одному випадку ефективною виявиться санкція у вигляді позбавлення

відряджень (за кордон), в іншому - доручення роботи, пов'язаної

с відрядженнями, в третьому - позбавлення неслужбових днів, в

четвертому - направлення на роботу з роз'їзним характером і т.д.

Порядок накладення дисциплінарних санкцій також визначаються-

ється самим підприємством. Корпоративним актом, його закріплює,

може бути Положення про дисципліну, або видаваний з цього

питання спеціальний акт: Положення про порядок накладення дисцип-

кулінарних санкцій.

Матеріальна відповідальність більш ефективна, ніж дисцип-

кулінарних. Але можливість її застосування пов'язана з наявністю мате-

риального збитку. А як бути, якщо проступок не спричинив реального

матеріальної шкоди і у адміністрації немає бажання розлучатися з

працівником? Враховуючи малу ефективність передбачених за-

конодательством дисциплінарних санкцій, оскільки вони не пов'язані

безпосередньо з метою праці, т.

е. отриманням винагороди, представ-

ляется необхідним законодавчо передбачити для таких випад-

єв введення універсальної для всіх підприємств матеріальної сан-

кции - штрафу. Практика вже виходить на цей шлях. Так, по

рішенням загальних зборів колективу Південноуральський ГРЕС, появ-

ня на робочому місці в нетверезому стані тепер оцінюється

солідним штрафом . Кондитерська фабрика "Червоний Жовтень" штрафи

називає неустойками і застосовує цілу їх систему. Правда, закон-

ність подібної дисциплінарної санкції поки сумнівна. Але якщо

практика показує ефективність цієї санкції, то, може, сле-

дме змінити в цій частині КЗпП? Розміри штрафів, види проступили-

ков, за які вони можуть слідувати, порядок їх накладення могли

б визначатися підприємцем самостійно. Думається, що

це не привело б до дезорганізації суспільної системи в цілому.

!! 321

У тому, що матеріальні санкції вельми ефективні, переконує

і багаторічний досвід застосування на багатьох підприємствах корпора-

тивних положень про депреміювання. У положеннях про премірова-

нии, а також у положеннях про виплату винагороди за підсумками

роботи за рік (13-й зарплати), як правило, передбачається

перелік виробничих упущень, за які працівник позбавляє-

ся премій повністю або частково. Найчастіше до цього переліку

входять наступні проступки: повторне порушення трудової дис-

циплін, пияцтво на виробництві, розкрадання, прогул, випуск недо-

брокачественной продукції, порушення технологічних, протипожежні-

пожежних, санітарних правил та ін

Але і це не є стовідсотковою гарантією підвищення дисцип-

ліни праці. Дефіцит кадрів, зацікавленість адміністрації в ра-

ботнику більше, ніж він в роботі, не дозволяють будувати ілюзії на цей

рахунок. Крім того, ефективність дисциплінарних заходів цілком зави-

сит від раціональної системи господарювання і управління, а не від сили

примусу або виховного впливу переконання.

!! 329

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 6. Дисципліна праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку"
 1. Як регулюється внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях?
  Дисципліні праці, кото 'Прокопенкі В.І. Трудове право України: Підручнік.З X.: Фірма ИКонс? Ми, 1998.З С. 402. 254. ^ Рие діють в окремих галузях і застосовуються до певних категорій працівників.
 2. § 2. Поняття і види дисципліни праці
  дисципліни: трудову, технологічну та виробничу, які разом складають дисципліну праці. Трудова дисципліна являє собою обов'язок працівника дотримуватися норм трудового законодавства і правила внутрішнього трудового розпорядку. Технологічна дисципліна складається у виконанні вимог технологічних правил, стандартів, інструкцій, що забезпечують якість виробленої
 3. Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею?
  Дисципліни праці. Майновий (БЕЗОПЛАТНО) елемент складається в оплаті праці працівника за заздалегідь встановленим нормам, розцінками (окладу), додаткових заходів стимулювання праці; компенсації використаного в процесі праці працівником інструменту, захисних засобів, одягу. Особистісний елемент проявляється у виконанні працівником праці особисто, коли він не має права передоручити її нікому іншому
 4. Що слід розуміти під локальним регулюванням умов праці?
  Дисципліни праці, нормування та оплати праці, робочого часу і часу відпочинку і т.д. Проте в деяких сферах локальне регулювання не застосовується. Наприклад, перелік підстав, за наявності яких можливе розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, встановлений у законодавстві і не підлягає распространительно тлумаченню. Законодавець все
 5. Які основні обов'язки працівників і чим вони встановлені?
  Дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. У п. 11 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій від 20.07.1994 р. міститься найбільш повний перелік загальних обов'язків працівників. Серед них: працювати чесно і сумлінно, дотримуватися
 6. Що слід розуміти під трудовою дисципліною?
  Дисципліна може розглядатися в кількох аспектах: як встановлений в організації порядок поведінки; як фактичне поведінка; як со-'вокупность норм, регулюючих внутрішній трудовий * розпорядок. Як встановлений на підприємстві, в установі, організації порядок поведінки трудова] дисципліна являє собою форму суспільної и зв'язку між людьми, яка обумовлена виділенням
 7. Які основні обов'язки роботодавця?
  Дисципліну, неухильно дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту. Деякі із зазначених обов'язків власника теж носять моральний характер, зокрема, щодо запитів і потреб працівників. Серед основних обов'язків роботодавця в п. 12 Типових правил внутрішнього трудового
 8. Глава 2.6. Процес найму персоналу 2.6.1. Схема найму персоналу
  дисциплінарні стягнення за порушення трудової дисципліни; відповідальність роботодавця і працівників і т. д. Окремо в правилах можна виділити в силу актуальності для низки підприємств розділи про конфіденційність і авторство на створені в процесі праці винаходи . Тут же можна визначити порядок зберігання цінної інформації, винаходів працівника і здачі їх роботодавцю, а також санкції за
 9. 14.4. Трудова дисципліна і відповідальність за її порушення
  дисципліна (дисципліна праці) - обов'язкова для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним згідно з законами, трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими актами організації. Роботодавець зобов'язаний створювати умови, необхідні для дотримання працівниками дисципліни праці. За порушення трудової дисципліни, що виражається у вчиненні
 10. Які заохочення за успіхи у праці і як вони застосовуються?
  Дисципліну і внутрішній трудовий розпорядок, передбачаються такі види заохочень, як оголошення подяки, видача премії, нагородження цінним подарунком, нагородження почесною грамотою, занесення до Книги пошани і на Дошку
 11. РЕЗЮМЕ
  праці. Назвіть основні підсистеми роботи з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua