Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Поняття і види дисципліни праці

Дисципліна - це обов'язок підпорядкування встановленого порядку, правилами. Дисципліна праці - обов'язок працівника дотримуватися норм, якими регулюються його трудові відносини з підприємством і безпосередньо процес праці.

У процесі трудової діяльності працівник повинен дотримуватися три види дисципліни: трудову, технологічну та виробничу, які разом складають дисципліну праці.

Трудова дисципліна являє собою обов'язок працівника дотримуватися норм трудового законодавства і правила внутрішнього трудового розпорядку.

Технологічна дисципліна складається у виконанні вимог технологічних правил, стандартів, інструкцій, що забезпечують якість виробленої продукції.

Виробнича дисципліна - це обов'язок працівника дотримуватися правил техніки безпеки.

Порушення трудової дисципліни являє собою дисциплінарний проступок, т.

е. винна протиправне діяння, що перешкоджає нормальній виробничої або іншої діяльності підприємства, організації, установи.

367

Гсма 31. Трудовий договір і трудова дисципліна

КЗпП РРФСР регулює лише основні питання трудової дисципліни. Для окремих категорій працівників діють спеціальні нормативні акти - дисциплінарні статути. Питання дисципліни праці регулюються правилами внутрішнього трудового розпорядку, положеннями про дисципліну та іншими локальними актами.

Дисципліна праці забезпечується двома способами: заходами заохочення і заходами відповідальності. Але це лише стимулює працівника, тоді як основу його поведінки і роботи становить його ставлення до праці, мотивація і цілий ряд інших суб'єктивних і об'єктивних чинників.

Заходи заохочення у трудовому законодавстві лише позначені, і їх перелік носить приблизний характер.

До цих заходів відносяться: оголошення подяки, видача премії, нагородження цінним подарунком, почесною грамотою, занесення до Книги пошани. Працівники можуть бути представлені до нагородження орденами і медалями, спеціальними званнями. Організації та установи, підприємства можуть самостійно доповнювати види заохочень, регулювати порядок їх застосування.

Крім заходів заохочення, КЗпП РРФСР встановлює переваги та пільги для працівників, якісно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки. Їм насамперед надаються переваги та пільги в галузі соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, туристичні поїздки тощо), вони мають певну перевагу перед іншими працівниками при скороченні штатів організації та інші пільги.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Поняття і види дисципліни праці "
 1. § 1. Трудовий договір - основний інститут трудового права
  види дисципліни праці Зарахування на роботу за наказом провадиться з дня, зазначеного в договорі. Зміст трудового договору визначається його сторонами. Трудовий договір є дійсним в тому випадку, якщо він містить істотні умови: 1) місце роботи - найменування підприємства; 2) трудова функція - робота з певної спеціальності, кваліфікації, посади; 3) дата початку
 2. Зміст
  поняттями в трудовому праві? ... ... З. ... З. ... 51 Глава 3. Колективний договір ... З. ... г ... ЗЗ ... 53 Що являє собою колективний договір? ... ЗЗ ... ЗЗЗ ... ЗЗЗґЗ З. ... 53 Яке значення має колективний договір? ... ЗЗ ... ЗЗ .. ґЗ .. З З'53 Якими нормативними актами слід
 3. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  поняття, як «форма держави» - три зазначених вище блоку, вельми чітко прив'язуються до трьох основних характеристикам держави як особливої політичної, структурної і територіальної організації суспільства, розкриває предметно, конкретно, де власне, ці характеристики можна спостерігати, «відчувати» і відповідно вивчати. Ось чому пристрій держави можна визначити як таке
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та прогностичних здібностей стосовно російської політико-правової дійсності, до виникнення і розвитку Російської держави, його функціонуванню на різних етапах історії, його еволюції . Це важливо і для підготовки вітчизняних юристів. Іншими словами, позитивно відповісти на питання: «працює» чи теорія
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  поняттях, категоріях, юридичних конструкціях. Формується понятійний апарат теоретичного знання, який набуває велику соціальну, культурну цінність. Інше поняття, сформульоване теорією права і відпрацьовано-лишнього реальні правові явища і процеси, не менше значимо для суспільного розвитку, ніж, наприклад, відкриття природничо-наукового характеру. Ось чому у всі часи в рамках
 6. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  понятійному апараті юридичної свідомості? Саме ці питання і складають серцевину теми про форму права. Нагадаю, що коли обговорювалося походження права, вже розглядався процес появи первинних юридичних письмових джерел (окремих законів, кодексів, священних агрокалендарях, інших актів), що мали своїм призначенням регулювання складаються нових суспільних відносин
 7. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  поняття, Пленум Верховного Суду СРСР став на позицію пропорційності нападу і захисту і навіть рекомендував подвергнувшемуся нападу пошвидше залишати «поле битви». Після критики такої «боягузливою» позиції згадана Постанова Пленуму Верховного Суду було скасовано, і нині діє установка на активне протистояння нападаючому, розширився і об'єкт захисту. Сюди стали входити і родичі,
 8. ГЛОСАРІЙ
  зрозуміло, чого необхідно досягти і як це зробити; проблемна ситуація - немає чіткого розуміння ні того, ні іншого. Закон спадної віддачі-згідно з яким при досягненні певного обсягу виробництва товарів або послуг настає момент, коли витрати виробництва починають збільшуватися внаслідок двох можливих причин, одна з яких пов'язана з необхідністю відновлення
 9. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  поняття «якість освіти» видається не просто якимось абстрактним, не вимірюється змістом, властивим предметно-змістовному підходу. Це функціонально пов'язана з усіма параметрами системи і вимірювана (диагностируемая) характеристика функціонування освітньої організації. Якість такого функціонування представляється як ступінь реалізації головної мети, що полягає в
 10. Введення
  поняттями зайнятості як категорії і соціального стану; оволодіти системою знань про ринок праці; знати поняття, види безробіття в сучасному суспільстві; знати характеристику праці та зайнятості в Росії і за кордоном; вміти аналізувати динаміку безробіття; знати правову соціального захисту безробітних в Росії; знати проблеми управління зайнятістю населення на різних рівнях; знати технологію
© 2014-2022  ibib.ltd.ua