Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

14.4. Трудова дисципліна і відповідальність за її порушення

Трудова дисципліна (дисципліна праці) - обов'язкова для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним згідно з законами, трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими актами організації. Роботодавець зобов'язаний створювати умови, необхідні для дотримання працівниками дисципліни праці.

За порушення трудової дисципліни, що виражається у вчиненні дисциплінарного проступку, тобто невиконання або неналежного виконання працівником з його вини покладених на нього трудових обов'язків, роботодавець залежно від проступку має право застосувати такі дисциплінарні стягнення:

^ зауваження;

S догану;

S звільнення з відповідних підстав.

Відповідно до ст. 193 ТК до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від працівника пояснення у письмовій формі. У разі відмови працівника дати зазначене пояснення складається відповідний акт.

204

8

Відмова працівника дати пояснення не є перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення.

Застосування дисциплінарного стягнення оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, який оголошується працівникові під розписку протягом трьох робочих днів з дня його видання. У разі відмови працівника підписати зазначений наказ (розпорядження) складається відповідний акт.

Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, не рахуючи часу хвороби працівника, перебування його у відпустці, а за результатами ревізії, перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиторської перевірки - пізніше двох років з дня його вчинення.

За кожний дисциплінарний проступок може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Відомості про стягнення в трудову книжку не вносяться, за винятком випадків, коли дисциплінарним стягненням є звільнення (ст. 66 ТК).

Порушення будь-якої умови застосування дисциплінарного стягнення є підставою для його скасування за заявою працівника.

Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення (зауваженні чи догани) працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається не мав дисциплінарного стягнення.

Роботодавець до закінчення року з дня застосування дисциплінарного стягнення має право зняти його з працівника за власною ініціативою, прохання самого працівника, клопотанням його безпосереднього керівника або представницького органу працівників (ст. 194 ТК). У трудову книжку відомості про дисциплінарні стягнення не вносяться.

(? Питання для самоперевірки

1. Які умови трудового договору є суттєвими і що вони означають?

2. Яке співвідношення трудового договору та наказу про прийом на роботу?

3. Яке правове становище працівника під час випробувального терміну?

4. На яких працівників роботодавець зобов'язаний заводити трудові книжки?

5. На яких умовах і в яких випадках розривається трудовий договір з ініціативи працівника і роботодавця?

6. Який порядок накладення дисциплінарних стягнень?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "14.4. Трудова дисципліна і відповідальність за її порушення "
 1. Види і стадії адміністративного права
  трудового впливу. ст. 304 Режим утримання забезпечує: 1) сувору ізоляцію, охорону і постійний нагляд за заарештованого-ми з метою запобігання вчинення ними нових злочинів. 2) роздільне утримання заарештованих в залежності від статі на-порушника і виду скоєного злочину. 3) дотримання внутрішнього розпорядку спеціальних установ ОВС, призначеного для утримання
 2. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
  Трудовим колективам, громадським об'єднанням). У справі забезпечення законності важливу роль відіграє інститут оскарження громадянами незаконних дій органів державного управління, посадових осіб та недержавних об'єднань, а також заяв і звернень громадян до відповідних органів виконавчої влади. Підтримування режиму законності в державному управлінні здійснюється
 3. 20. Юридична відповідальність
  трудової, службової, військової дисципліни. Здійснюється в порядку службової підлеглості Цивільно-правова - за порушення цивільно-правових зобов'язань, що посягають на майнові або пов'язані з ними особисті немайнові правовідносини. Регламентується Цивільним кодексом. Привертають до відповідальності
 4. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  трудові і т.д. Перша вузька група суспільних відносин регулюється військово-командними нормами права, методом влади-підпорядкування. У них, за згодою військовослужбовців, можуть обмежуватися їх конституційні права. Але саме наявність цього обмеження і робить їх суб'єктами спеціальних правовідносин, відповідно до якого встановлюється особливий статус, що дає особливі пільги від суспільства. Друга -
 5. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  трудової діяльності на свій розсуд. Тому в контракті має бути чітко обумовлено, що у випадку винного невиконання курсантом умов договору, він може бути відрахований з ініціативи адміністрації (командування) училища. Результатом такого рішення може стати повне (або часткове) відшкодування МО РФ учнем матеріальних, фінансових чи інших коштів, витрачених МО РФ на його утримання
 6. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
  трудового впливу формулі закону, повинна адміністрація виправно-трудової установи або органу, що виконує покарання (органи внутрішніх справ, суд і т. д.). Іншим, хоча і формальним, але також обов'язковою вимогою умовно-дострокового звільнення є відбування засудженим частини призначеного судом строку. Перше - виправлення і друге - обов'язковість відбуття певної частини
 7. § 1. Амністія
  трудові колонії інших видів, якщо після винесення ухвали суду про направлення до виправно-трудове установа вони перебували під вартою менше одного року на день розгляду матеріалів про застосування акта амністії. Термін обчислюється з дня укладення засудженого під варту; в) засуджених до виправних робіт без позбавлення волі, яким за злісне ухилення від відбування покарання
 8. Дострокове припинення повноважень народного депутата.
  Трудову книжку в апарат Ради. Особисті причини (обставини), при яких депутат не може далі виконувати обов'язки, - крім втрати громадянства України, це важка хвороба, причому така, при якій депутат позбавлений можливості виконувати свої функції. Це також переїзд не нове місце проживання за кордон. Вагітність, народження дитини і перебування жінки у відпустці до досягнення дитиною
 9. § 2. Захист нематеріальних благ
  трудовому колективі, побуті та інші відомості, що порочать виробничу і громадську діяльність, репутацію і т.п.), які применшують його честь і гідність. Під поширенням відомостей, що ганьблять честь і гідність громадян, слід розуміти опублікування таких відомостей у пресі, трансляцію по радіо і телевідеопрограммам, демонстрацію в кінохронікальних програмах та інших засобах
 10. 4. Фінансовий стан акціонерного товариства та дії профкому
  трудових питань. Профспілкові органи, в даному випадку профком, мають право обговорювати отриману інформацію із запрошенням представників роботодавців. Використовуючи таке право, профком має можливість отримувати від адміністрації повну інформацію про зайнятість, рівень заробітної плати різних категорій працівників, охорони праці, соціальні наслідки, в тому числі і очікуваних, перетворення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua