Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Які функція трудового права?Під функціями трудового права слід розуміти
основні напрямки правового впливу на учасників процесу праці з метою забезпечення призначення
трудового права і законодавства.

Серед основних функцій трудового права можна виділити загальправові функції, властиві багатьом
іншим галузям З регулятивну і охоронну.
Специфічними для трудового права є функції: захисна, економічна (або виробнича),
соціальна, виховна.

Основне призначення трудового права, поряд з регулюванням відносин у процесі праці, полягає в захисті прав та інтересів учасників процесу праці, і перш за все найманих працівників. Трудове право не толь
15

ко регламентує поведінку в процесі праці, але і закріплює права працівників, встановлює гарантії їх
реалізації, передбачає механізми правового та соціального захисту цих прав. З іншого боку, обов'язки працівника регламентуються шляхом чіткого їх
закріплення у відповідній правовій формі (наприклад, у кваліфікаційній характеристиці), і власник не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
(ст. 31 КЗпП). Підстави припинення трудових відносин, особливо з ініціативи власника, вичерпним чином закріплюються в нормативних актах не нижче законів.

Економічна (виробнича) функція трудового права проявляється у регулюванні * порядку тру-'
да на виробництві, закріпленні обов'язку власника забезпечувати працівникам належні умови
для високопродуктивної праці та обов'язки працівника ефективно використовувати робочий час, присвячувати його продуктивної праці, вживати заходів до
запобігання простоїв і т. д. Трудове право впливає на економічні результати шляхом регулювання міри праці і міри споживання, нормування праці, диференціації праці за ознаками її
складності, визначення кількісних і якісних показників праці, стимулювання матеріальними засобами високопродуктивної труда.1

Соціальна функція трудового права полягає в забезпечення реалізації соціальної політики держави, заснованої на соціальній справедливості і соціальної безпеки. Держава здійснює протекціоністську політику по відношенню до найманих
працівникам, підтримуючи їх як слабку сторону у відносинах з роботодавцями. Публічний елемент у трудовому праві проявляється в участі держави в регулюванні процесу праці, і цей процес не може
забезпечуватися тільки індивідуально-договірним регулюванням. Держава зацікавлена в стабиль
'Прокопенко В.І. Трудове право України.
Суми.З 1998.З С.24.

16

Е X.: Фірма ИКон

ної соціальній обстановці, тому допускає втручання в індивідуально-договірне і коллектівнодоговорное регулювання соціально- трудових відносин, в тому числі виступаючи одним із соціальних партнерів у механізмі трипартизму.

Трудове право виконує і функцію по вихованню у працівників розуміння цінності праці як єдиного універсального джерела матеріальних
благ, цінності робочого часу, свідомого ставлення до праці, дбайливого ставлення до майна власника, дотриманню правил міжособистісного спілкування
в колективі. Не випадково в ИОсновних напрямках
розвитку духовності, захисту моралі та формування
здорового способу життя громадян Украіниі, затверджених Указом Президента України від 27.04.1999 р., звертається увага на необхідність виховання трудової моралі.

-
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які функція трудового права? "
 1. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 2. Види і стадії адміністративного права
  функціонуванням соотв. під. контр. об'єкта 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан-ванні законності та дисципліни 3) у прийнятті заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни 4) у виявленні причин і умов, що сприяють правонаруше-нию 5) у прийнятті заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винов-них у порушенні законності і дисципліни. Ознаки
 3. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Функції Державної думи обмежувалися застосуванням статті 87 Основних законів (1906 р.), яка дозволяла розпускати Думу тимчасово. Або до наступних виборів, а в цей час самодержавна влада могла безперешкодно видавати угодні їй укази. З компетенції Думи майже цілком було вилучено право стверджувати витрати військового і морського відомств. Існували й інші обмеження прав Думи.
 4. Введення
  функціональність Армії, її багатоплановість, необхідно законодавчо врегулювати не тільки основні питання військового будівництва (військова доктрина, закон про оборону, закон про статус військовослужбовців), а й адміністративно-цивільно-правові положення, що визначають порядок дії виконавчої влади та військовослужбовців у всіх сферах життєдіяльності Армії: умови проходження служби,
 5. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  функції. Кримінальне право виконує свою охоронну функцію за допомогою реалізації специфічних принципів кримінального права. Тому не можна розглядати об'єктом правовідносини дії органів держави (органів розслідування, суду, органів, що виконують покарання), спрямовані на реалізацію зазначених принципів, а також здійснення наданих законом прав особою, яка вчинила
 6. § 1. Поняття злочину
  яке їх значення для поняття злочину. Курс радянського кримінального права. Т. 2. Злочин. М., 1970. С. 24. Якщо виходити з того, що саме кримінальне право встановлює заборону на вчинення суспільно небезпечних діянь (у чому сходяться всі російські вчені), то перш за все виникає питання: що таке кримінально-правове регулювання взагалі? У вітчизняній літературі з цього приводу вже
 7. 1.3. Правове регулювання повноважень.
  Які наслідки заняття депутатом таких посад. Статті 7 і 8 закону регулюють взаємини народного депутата України з виборцями, з Верховною Радою та її органами. Однак Главою II і III закону досить ретельно регламентовані права і обов'язки депутата в парламенті і її органах, у виборчому окрузі та за його межами. Ці статті включають не тільки важливі
 8. 3. Об'єкти авторського права
  яка повинна бути ступінь переробки оригінального твору, щоб стати самостійним об'єктом правової охорони. Ясно, що переклад роману з французької на англійську мову охороняється авторським правом. В рівній мірі охорона авторським правом поширюється на переробку роману в сценарій кінофільму. Але припустимо, що якийсь видавець бере роман дев'ятнадцятого століття, змінює його
 9. 4. Реорганізація товариства
  який же буде ця межа, неможливо. 2. Відповідно до пункту 1 статті 89 ГК РФ установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю є установчий договір, підписаний його засновниками, і затверджений ними статут. Таким чином, товариство з обмеженою відповідальністю повинно мати два засновницьких документа, тоді як, наприклад, акціонерне товариство має один
 10. Коли виникло трудове право і яке його призначення?
  Функції і встановлює соціальні гарантії. Тому службова роль трудового права полягає в його соціальному назначеніі.1 'Трудове право Росії. Підручник для вузів. Відповідальні редактори З доктор юридичних наук, професор Р.З. Лівшиць І доктор юридичних наук, професор Ю.П. Орловський. З М.; Видавнича група ИНФРА-М З НОРМА, З 1998.З С. 7.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua