Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

24. Розбещення неповнолітніх.


Стаття 156. Розбещення неповнолітніх
Об'єкт злочину - статева недоторканність і нормальний фізичний, психічний та соціальний розвиток неповнолітніх. Закінченим злочин є з моменту вчинення розпусних дій. Потерпілим є особа чоловічої або жіночої статі, яка не досягла 16-річного віку. Згода потерпілої особи на вчинення з нею розпусних дій не виключає кримінальної відповідальності.
Об'єктивна сторона полягає у вчиненні розпусних дій, здатних викликати фізичне і моральне розбещення неповнолітніх. Розпусні дії завжди мають сексуальний характер, вони можуть бути як фізич-ними (оголення і мацання статевих органів як потерпілої, так і винної особи; вчинення в присутності неповнолітнього демонстративного статевого акту тощо), так і інтелектуальними (сексуальні оповідання, демонстрування порнофільмів тощо).
Суб'єкт злочину - особа жіночої або чоловічої статі, яка досягла 16-річного віку. Винний і потерпілий можуть бути особами як однієї, так і різної статі.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. При цьому ставлення винного до віку потерпілої особи може бути як умисним, так і необережним.
Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення розпусних дій:
1) щодо малолітньої особи, тобто особи, яка не досягла 14 років;
2) батьком, матір'ю або особою, що їх замінює.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "24. Розбещення неповнолітніх."
 1. 24. Розбещення неповнолітніх
  неповнолітніх 1. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю або особою, що їх замінює, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років. Розбещення
 2. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника.
  неповнолітніх які відповідно до чинного законодавства досягли повної цивільної дієздатності. У тексті заповідального розпорядження, складеного на картці особового рахунку, вкладник вказує фізичній особу (із зазначенням прізвища ім'я по батькові), юридичних осіб або інших учасників цивільних відносин, яким заповідається вклад, а також число, місяць (літерами), рік складання розпорядження та
 3. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  неповнолітніх. Система адміністративних стягнень. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Порядок накладення адміністративних стягнень. При вивченні даної теми студентам слід особливу увагу звернути на те, що інститут адміністративної відповідальності є важливою складовою адміністративного права. Більш того, останнім часом в юридичній літературі все частіше використовується
 4. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
  неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх", "Про боротьбу з корупцією", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про внутрішні війська МВС України", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", укази Президента: "Про Національну програму боротьби з корупцією", "Про вдосконалення координаційної діяльності правоохоронних
 5. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  неповнолітніх і колективних суб'єктів. Література: 1,8,9,17,23,60,62,63, 72,75, 76,79,82,84,88,98,104, 122,123,205, 212,217, 251, 257,260,262,272, 280, 281, 282,375,378, 385, 389, 417, 449, 450, 502, 512, 537 та ін. Тема 11.Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу 1. Поняття і принципи адміністративного процесу. 2. Поняття та види адміністративно-процесуальних норм, про
 6. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  неповнолітніх. 36. Поняття та особливості адміністративного примусу. Співвідно шення адміністративного примусу і примусу, передбаченого нор мами адміністративного права. 37. Характеристика заходів адміністративного попередження. 38. Характеристика заходів адміністративного припинення. 39. Система адміністративних стягнень та їхня характеристика. 40. Порядок накладення адміністративних стягнень.
 7. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  неповнолітніх та спеціальні уста нови для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 6. - Ст. 35. 194. Про бібліотеки та бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. _ № 7. - Ст. 45. 195. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. -
 8. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту; додержання громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху; додержання законодавства про державну таємницю та інформацію. Місцевим державним адміністраціям відповідно до законів України можуть передаватися (делегуватися) для здійснення окремих повноважень органів виконавчої влади
 9. 42. Основні універсальні міжнародні акти по захисту прав людини
  неповнолітніх, 1985 р.; Звід принципів зашиті всіх осіб, що піддаються затримці або висновку в якій-небудь формі, 1988 р. і ін. Оскільки ці документи були затверджені резолюціями головних або допоміжних органів ООН, вони не є юридично обов'язковими. Однак багато держав втілили положення зазначених документів у своєму національному
 10. Підстави для закриття кримінальної справи у стадії попереднього розслідування:
  неповнолітніх: пред'явлення обвинувачення, після винесення постанови про закриття ознайомлення його із матеріалами, потім надіслання справи прокурору зі списком осіб, які мають бути викликані в судове засідання (ст.9 КПК). Передача на поруки: а) особа щиро розкаялась; б) передається на поруки вперше; в) від громадської організації або трудового колективу надійшло клопотання, прийняте на загальних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua