Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Анатомія центральної нервової системи
««   ЗМІСТ   »»

СИНАПСИ

Синапс - це комплекс утворень, які здійснюють передачу інформації від нейрона до нейрона або від нейрона до клітки виконавчого органу.

Синапс складається з трьох частин - пресинаптичного закінчення (пресинапса), постсинаптичної мембрани (постсінапса) і розташованої між ними синаптичної щілини (див. Рис. 2.2). Часто синапс називають контактом між нейронами. В цьому випадку треба мати на увазі, що безпосереднього фізичного контакту між клітинами немає, між ними завжди знаходиться синаптична щілину.

Синапс, що складається з одного пресинаптичного закінчення і однієї постсинаптичної мембрани, називають простим. Однак більшість синапсів в ЦНС є складними. У таких синапсах один аксон може контактувати відразу з декількома дендритами завдяки кільком мембранним виростам на його закінчення. І навпаки, один дендрит за рахунок своїх шипиків може контактувати з кількома аксонами (див. Рис. 2.4).

Ще більш складну структуру мають синаптичні гломерули (клубочки) - компактні скупчення закінчень нервових відростків різних клітин, що формують велику кількість взаємних синапсів. Зазвичай гломерули оточені оболонкою з гліальних клітин. Особливо характерна присутність гломерул в тих зонах мозку, де відбувається найбільш складна обробка сигналів: в корі великих півкуль і мозочка, в таламусі і т. П. (Див. Рис. 7.4).

На нейроне зазвичай виявляється велика кількість постсинаптичних мембран (до декількох тисяч), т. Е. Кожен нейрон приймає інформацію від багатьох нервових клітин (рис. 2.7).

З іншого боку гілки аксона одного нейрона, як правило, формують синапси на безлічі (до тисячі) інших нейронів. Пресінаптіче- ські закінчення найчастіше утворені аксоном, який галузиться, формуючи на своєму кінці спеціалізовані розширення. Постсінапсом зазвичай є ділянку мембрани дендрита або соми. Такі синапси називаються відповідно аксо-дендритні (А-Д) і аксосоматічні (А-С). Однак як пресинапса, так і постсінапс можуть перебувати на будь-якій частині нейрона. Так, нерідко зустрічаються аксо-аксони (А-А) синапси, можливі синапси С-С, Д-Д і навіть Д-А і С-А.

Нейрон з численними синапсами на його тілі і дендритах

Мал. 2.7. Нейрон з численними синапсами на його тілі і дендритах

Відомі два види синапсів - хімічні та електричні.

Розглянемо будову більш поширеного (в ЦНС ссавців і людини їх до 99%) хімічного синапсу (Див. Рис. 2.2). У цих синапсах передача сигналу здійснюється за допомогою хімічної речовини - нейромедіатора (нейротрансмітера). Характерною особливістю таких синапсів є той факт, що сигнал завжди передається в одному напрямку - від пресинапса до постсінапсу. Діаметр хімічного синапсу близько 1-2 мкм, ширина синаптичної щілини - приблизно 50 нм. У будь-якому пресинаптичному закінчення завжди присутні везикули (мембранні пухирці) з медіатором, мітохондрії і гладка ендоплазматична сітка. Діаметр везикул в залежності від медіатора, який вони містять, становить 20-120 нм, їх форма кругла або овальна. Везикули скупчуються близько мембрани нервового закінчення в ділянці, який називається активною зоною. Між ними в мембрані розташовуються білки-канали, пропускають іони кальцію. Постсинаптична мембрана знаходиться навпроти пресінантічного закінчення. У неї вбудовані спеціальні рецепторні білки, які контактують з медіатором при передачі нервового сигналу.

Структура центральних (що знаходяться в ЦПС) і периферичних синапсів дещо відрізняється один від одного. Синапси між терміналом аксона і волокном скелетного м'яза називаються нервово-м'язовими. Їх постсинаптична мембрана має складчасту будову (рис. 2.8), тому її площа набагато більше, ніж у центральних синапсів.

Нервово-м'язовий синапс

Мал. 2.8. Нервово-м'язовий синапс

Вегетативні синапси (між аксонів вегетативного нейрона і виконавчого органу) мають у своїй будові ряд принципових відмінностей. У таких синапсах термінали аксона на своєму протязі мають численні потовщення, звані варикозу (рис. 2.9), в яких знаходяться везикули з медіатором. Синаптична щілину набагато ширше, і внаслідок цього медіатор потрапляє не на кожну клітину виконавчого органу. Але так як ці клітини мають численні щільні мембранні контакти, збудження по ним поширюється на всі клітини (дифузна іннервація). В результаті передача інформації через такий синапс здійснюється набагато довше.

Електричні синапси не вимагають медіатора для передачі сигналу, в них відбувається пряме перетікання електричного струму з однієї клітини в іншу. Тому проведення нервового імпульсу через такі синапси відбувається з мінімальною синаптичної затримкою, практично миттєво. Пре-і постсинаптичні мембрани дуже зближені - ширина синаптичної щілини становить 2-4 нм, в зв'язку з чим такі синапси називають щілинними контактами (рис. 2.10). Один навпроти одного пре- і постсинаптичну мембрану пронизують великі білкові молекули коннексони, що складаються з шести субодиниць, званих коннексінамі. У центрі коннексона знаходиться канал діаметром 1 - 1,2 нм, здатний пропускати всі іони, молекули води і навіть невеликі органічні молекули, наприклад глюкозу, АТФ, амінокислоти.

Вегетативний (а) і електричні (б) синапси на клітинах

Мал. 2.9. Вегетативний (а) і електричні (б) синапси на клітинах

м'язової серцевої тканини:

точками позначені молекули медіатора

електричний синапс

Мал. 2.10. Електричний синапс:

а - загальний вигляд; б - синаптичні мембрани

Принциповою особливістю електричних синапсів є їх здатність до двостороннього проведення сигналу, в зв'язку з чим поняття «пресинапса» і «постсінапса» в даному випадку стають неактуальними. Електричні контакти є не тільки у нейронів, а й у багатьох інших клітин організму: наприклад, в рецепторних і гліальних клітинах, в клітинах гладеньких м'язів і м'язових клітинах серця і навіть в клітинах незбудливих тканин.

 1. Складні білки - біохімія
  Як правило, ці білки класифікують за небілкова компоненту. Ліпопротеїни складають велику групу складних білків. Ці макромолекули в значних кількостях знаходяться в мітохондріях, з них в основному складається ендоплазматичнийретикулум, їх виявляють і в плазмі крові, і в молоці. Як правило,
 2. Склад крові - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Кров - непрозора червона в'язка рідина, що складається з рідкої плазми і формених елементів: еритроцитів, лейкоцитів і кров'яних пластинок - тромбоцитів (рис. 8.1). На частку формених елементів припадає 45% загального обсягу крові, інші 55% становить плазма. Основну частину формених елементів
 3. Склад і властивості плазми крові - фізіологія людини і тварин
  плазма крові є її рідку частину, що залишається після видалення формених елементів. В 1 л плазми крові людини міститься 900-910 г води, 65-80 г білка і 20 г низькомолекулярних сполук. Плазма крові тісно пов'язана з тканинної рідиною, і між ними відбувається дуже швидкий обмін водою і невеликими
 4. Скелетна м'язова тканина - цитологія, гістологія і ембріологія
  Поперечно-смугаста м'язова тканина утворює м'язи голови, тулуба, кінцівок, глотки, гортані, жувальних м'язів, мови, краниального відділу стравоходу. За рахунок скелетної м'язової тканини тварина може здійснювати довільні руху. Кістякова м'язова тканина розвивається з міотомів сегментированного
 5. Система цереброспінальної рідини - спеціалізована лімфатична система мозку - фізіологія людини і тварин
  Нервова тканина в складі СМ і ГМ, на відміну від більшості тканин організму, нс має «класичних» лімфатичних судин. При цьому обмінні процеси в нервовій тканині йдуть дуже інтенсивно і дренажна система гостро необхідна. Дренажну функцію, поряд з іншими, не менш важливими, бере на себе система
 6. Сіра речовина спинного мозку - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Сіра речовина СМ містить три групи мультіполярпих нейронів. корінцеві, пучкові і внутрішні. До корінцевим нейронам відносяться мотонейрони і еферентні нейрони ВІС. Аксони корінцевих нейронів виходять з СМ у складі передніх корінців. До пучковим нейронам відносяться нейрони, аксони яких пов'язують
 7. Синтез мевалоната - біохімія частина 2.
  Початковою реакцією цієї стадії є утворення з двох молекул ацетил-КоА ацетоацетил-КоА за рахунок звернення тіолаз- ної реакції: Реакція каталізується ферментом ацетил-КоА-ацетилтрансферазою (тіо лазой). Потім ацетоацетил-КоА взаємодіє ще з однією молекулою ацетил-КоА. Реакція протікає при
 8. Синдром портальної гіпертензії і його ускладнення, короткі анатомо-фізіологічні дані - факультетська хірургія
  Після вивчення глави студент повинен: знати - основні принципи патогенезу, клініки, діагностики і лікування захворювань, що призводять до синдрому портальної гіпертензії; вміти - вибирати обсяг операції в залежності від виду портальної гіпертензії; володіти способами лікування найбільш частих
© 2014-2022  ibib.ltd.ua