Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 86. Склад цивільного правопорушення.


Склад цивільного правопорушення є підставою цивільно-правової відповідальності. До нього входять: 1) наявність реальних збитків (витрати, понесені кредитором, втрата або пошкодження майна кредитора, неодержані кредитором доходи); 2) протиправність поведінки боржника (активна або пасивна дія); 3) причинний зв'язок; 4) вина боржника (психічне ставлення особи до своєї неправомірної поведінки та її наслідків - діє презумпція винуватості).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "№ 86. Склад цивільного правопорушення."
 1. 15. Відповідальність за виконання зобов'язань.
  складу цивільного правопорушення, як вина (провина), котра трактується як психічне ставлення правопорушника до своєї протиправної поведінки та її наслідків. У залежності від виду порушення договору, можна поділити договірну відповідальність за невиконання і відповідальність за неналежне виконання зобов'язань. У залежності від розподілу відповідальності між кількома боржниками в зобов'язаннях з
 2. Поняття екологічного права України
  склади адміністративних еколого-правових порушень, які потім будуть додатково включені в адміністративний кодекс. З іншого боку, розвиток правової системи та правозастосовчої практики вимагають прийняття норм прямої дії, наголошує Костицький В. На мою думку, ця ідея потребує серйозного осмислення на рівні теорії права та теорії правотворчості. Прийняття законодавчих актів прямої дії поряд з
 3. Поняття екологічного права України
  склади адміністративних еколого-правових порушень, які потім будуть додатково включені в адміністративний кодекс. З іншого боку, розвиток правової системи та правозастосовчої практики вимагають прийняття норм прямої дії, наголошує Костицький В. На мою думку, ця ідея потребує серйозного осмислення на рівні теорії права та теорії правотворчості. Прийняття законодавчих актів прямої дії поряд з
 4. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  склад службових правовідносин. Поняття, ознаки та види державної служби. Принципи та функції державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та класифікація державних службовців. Основні права і обов'язки державних службовців. Проходження державної служби. Службова кар'єра. Відповідальність державних службовців. Державні службовці і корупція. Управління державною службою. Основні
 5. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  складі дипломатичних представництв України за кордоном: Указ Президента від ЗО квітня 1994 р. / Укази Президента України. Т.1. - К.,1997. . Про затвердження Тимчасового положення про Раду національ- ної безпеки і оборони України: Указ Президента від ЗО серпня 1996 р. // Уряд, кур'єр. - 1996. - 5 верес. . Про митну службу України: Указ Президента від 29 листопа- да 1996 р. // Таможенное
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  складною справою. Адже існуючий стан українського адміністративного законодавства характеризується, умовно кажучи, "залишковими" явищами колишньої тоталітарно-бюрократичної держави, в якій інтереси публічної влади домінували над інтересами людини. Зважаючи на це, з метою послідовного подолання цих досить глибоко укорінених вад основні напрямки розвитку і реформування адміністративного
 7. 58. Поняття позову, його елементи та види.
  складають такі правовідносини: визнання їх наявності чи відсутності. Отже, предмет позову повинен мати правовий характер і випливати з певних матеріально-правових відносин. Предмет позову характеризується певним змістом, а в багатьох випадках - і окремим об'єктом. Тому необхідно відрізняти предмет позову в його безпосередньому розумінні від матеріального об'єкта або матеріального предмета позову.
 8. 6. Процес кваліфікації злочинів та його основні етапи.
  складу злочину, закріпленого КК. Кваліфікація злочинів складається з таких дій: 1) вибір норми, яка передбачає відповідальність за скоєне. При цьому робиться попередній висновок про те, що посягання є саме злочином, а не адміністративним проступком, цивільним деліктом, дисциплінарним проступком чи іншим правопорушенням. Також висувається припущення про те, яку з кримінально-правових норм може
 9. 6. Зобов'язання договірні та позадоговірні. Конкуренція позовів.
  складу учасників. У цивільному праві дії поділяються на: правомірні, тобто такі, що не суперечать нормам права, дії, дозволені або прямо не заборонені нормами права; неправомірні (правопорушення, делікти). Яку договірних, так і у деліктних зобов'язаннях законодавство виходить із принципу вини контрагента або особи, яка завдала шкоду. (виняток із загального правила, коли допускається покладання
 10. 86. Система деліктів.
  склад, об'єкт правопорушення, зміст зобов'язання та ін. Система зазначених зобов'язань, який би критерій не було покладено в основу класифікації, ґрунтується на принципі генерального делікту, сутність якого полягає в тому, що заподіяна шкода незалежно від особи правопорушника, змісту шкідливих наслідків та будь-яких інших обставин має бути відшкодована в повному обсязі, за винятком випадків,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua