Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Зміст адміністративної відповідальності

Адміністративна відповідальність являє собою застосування адміністративних стягнень за вчинення адміністративного правопорушення. Вона виражається в застосуванні державними органами та їх посадовими особами влади заходів адміністративного впливу до громадян, а у відповідних випадках - і до організацій за порушення законності.

Адміністративна відповідальність має специфічні особливості:

1. Встановлювати адміністративну відповідальність можуть тільки органи законодавчої, а в межах своєї компетенції - і органи виконавчої влади.

2. Якщо при дисциплінарної відповідальності між начальником, який застосовує м: єри впливу, і особою, що залучаються до відповідальності, існують відносини службової підпорядкованості, то при адміністративної відповідальності така підпорядкованість виключається. Накладення адміністративних стягнень здійснюється спеціальними органами виконавчої влади і в деяких випадках судами (суддями).

3. Більшість складів адміністративних проступків можна назвати формальними: адміністративна відповідальність настає, як правило, незалежно

Тема 32. Адміністративні правопорушення

374

від того, чи є безпосередні негативні наслідки від даного правопорушення чи ні, - досить самого факту порушення правил, охоронюваних нормами адміністративно-правових актів.

4. Підставою адміністративної відповідальності є вчинення адміністративного проступку.

Таким проступком визнається посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління протиправне, винне діяння, за яке передбачена адміністративна відповідальність.

Правопорушник має зазнати небажані наслідки морального (попередження), матеріального (штраф) і фізичного (адміністративний арешт) характеру.

Мета адміністративної відповідальності полягає у вихованні порушника в дусі поваги до закону, попередження вчинення надалі адміністративних правопорушень. У результаті залучення до адміністративної відповідальності на правопорушника виявляється вплив у вигляді державного осуду, здійснюваного уповноваженим органом, возлагающим стягнення.

Адміністративній відповідальності властивий загальний характер, який виявляється в наступному: 1) під загальної обов'язковості правил для всіх громадян, недотримання яких тягне адміністративну відповідальність, 2) відповідальність виникає перед державою, яка встановлює повноваження органів (посадових осіб) з розгляду справ про ці правопорушення та накладення стягнень.

Адміністративну відповідальність характеризують множинність органів, повноважних її встановлювати - це і законодавчі органи Російської Федерації і її суб'єктів, органи виконавчої влади Федерації і суб'єктів, органи місцевого самоврядування з питань стихійних лих та епідемій.

Різноманітні органи, які застосовують адміністративну відповідальність: адміністративні комісії; комісії у справах неповнолітніх; голови органів місцево

Види адміністративної відповідальності

го самоврядування ; органи внутрішніх справ, державного пожежного нагляду, залізничного, морського, річкового, повітряного транспорту та інші органи виконавчої влади.

Адміністративна відповідальність не тягне судимості і не є підставою звільнення з роботи.

Кодекс про адміністративні правопорушення містить загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення. Стягнення накладаються з урахуванням характеру правопорушення, його наслідків, особи правопорушника та інших обставин.

Стягнення може бути накладено не пізніше двох місяців після вчинення адміністративного правопорушення, а при триваючому правопорушенні - двох місяців з дня його виявлення.

Особа вважається не піддана адміністративному стягненню, якщо протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення. З закінченням цього терміну вчинення цією ж особою аналогічного правопорушення виключає можливість його кваліфікації як повторного.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Зміст адміністративної відповідальності "
 1. § 1. Адміністративне правопорушення: ознаки, склад
  адміністративна відповідальність. Адміністративні правопорушення мають низку ознак. Найважливіший з них - протиправність - означає, що проступок являє собою діяння, заборонене нормативним правовим актом. Винність полягає в тому, що відповідальність за проступок настає лише за наявності вини правопорушника. Караність проступку означає, що притягнути до відповідальності за
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання у Німеччині / / Держава і право. -
 3. 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
  змістом: а) матеріальні, які регулюються матеріальними нормами адміністративного права б) процесуальні, пов'язані з дозволом індивідуально-конкретних справ, які регулюються адміністративно-процесуальними
 4. 5. Заохочення застосува. за успішне і добросов. виконання держ. службовцем своїх долж. обов'язків
  змісту. Матер. от-ть держ. сл. настає за служебн. проступок, в рез-ті кіт. завдано матеріальної шкоди гос-ву. За шкоду, причин. учр. або орг. при виконанні служ. об-тей службовці, з вини кіт. заподіяно шкоду, несуть МО у розмірі прямої дійсної. шкоди, але не понад середньомісячно-го заробітку. МО понад середнього заробітку допускається лише у випадках, зазначених у з-не. Ст. 121 КЗпП
 5. Адміністративна відповідальність
  адміністративної відповідальності, її від-відмінність від інших видів юр. від-ти. 2. Поняття, ознаки адм. пр-ня. 3. Юридичний склад адм. пр-ня. 1. Адміністративна відповідальність - це застосування уполномо-ченного органом або посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила адміністративне пр-ня. У РФ діє велика кількість адміністративних правил. Правила дорожнього
 6. Адміністративні стягнення
  утриманні під вартою в місцях, визначених ОВС, ст. 32. Установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб. Призначається міським судом (суддею). Адміністративний арешт не може застосовуватися до: 1) вагітним жінкам 2) жінкам, які мають дітей віком до 12 років 3) особам, які не досягли 18 років 4) інвалідам I і II
 7. Адміністративний процес
  змісту туалетів вагонів поїзда на-покладав на бригадира поїзда штраф у розмірі 40 руб. Чи має він на це право? Директор ДК, зайшовши в одне з приміщень виявив, що молода людина вживав наркотики. Суддя, розглянувши справу про административ-ном правопорушення, пов'язаним з цим фактом, виніс постанову про покладання на правопорушника адміністративного стягнення. Яке стягнення міг
 8. Види і стадії адміністративного права
  зміст цієї діяльності входять також здійснення контролю за правильним виконанням поста-Постановою і дозвіл всіх пов'язаних з ним питань. Припинення ис-нання постанови за встановленими законодавством основани-ям. 2) фактичне виконання Діяльність державних органів з приведення в исполне-ня спрямованих їм постанов має на меті безпосередній-ную
 9. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  тримання затриманих і взятих під варту осіб, спеціальні приймальники для осіб, арешт-ванних в адм. порядку, підрозділи патрульно-постової міліції (в т.ч. ОМОН), підрозділи ГИБДД, охорони об'єктів за договорами, охорони та контролювання затриманих і заарештованих по виконанню адм. з-ва, щодо попередження вчинення злочину неповнолітніми. Значне місце в д-ти органів
 10. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Змісту і внутрішній порядок роботи центральних установ; 70-ті роки - створення численних тимчасових установ на місцях, як би відділень московських наказів, що призвело до зростання чисельності наказових людей. Приказні були монолітною групою. Якщо думні дяки і частина дяків з наказів зливалися за своїм майново-правового становища з феодальною знаттю, брали участь
© 2014-2022  ibib.ltd.ua