Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер,, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 2. Зміст договору комерційної концесії

1. Права та обов'язки сторін договору

комерційної концесії

Концесійний договір як підприємницький завжди є оплатним. При цьому він повинен містити конкретні умови визначення і виплати винагороди правовласнику. Закон допускає різні форми такої винагороди: разові (паушальні) або періодичні (роялті) платежі, відрахування (відсотки) від виручки на оптову ціну товарів і т.п. (Ст. 1030 ЦК). Зазвичай використовується поєднання цих способів, що складається в одноразову виплату після укладення договору (своєрідна "вхідна плата" за приєднання до мережі правовласника) і в періодичних виплатах обумовленої частини прибутку (відрахувань від виручки). Разом з тим винагороду в розглянутому договорі не може встановлюватися відповідно до загального правила п. 3 ст. 424 ГК, а є його істотною умовою, яку сторони зобов'язані погодити.

Істотними умовами концесійного договору є імперативно сформульовані законом обов'язки правовласника (п. 1 ст. 1031 ЦК). До них відносяться:

- обов'язок передати користувачеві документацію та іншу інформацію, необхідну для здійснення наданих йому прав;

- обов'язок проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'язаних з здійсненням цих прав;

- обов'язок забезпечити оформлення необхідних ліцензій (тобто державну реєстрацію договору у відомстві з інтелектуальної власності) і передачу їх користувачеві.

На правовласника покладаються й інші обов'язки, якщо, однак, інше прямо не передбачено угодою сторін (п. 2 ст. 1031 ЦК). У їх число включені:

- обов'язок забезпечити реєстрацію договору (у органі, який здійснює реєстрацію юридичних осіб);

- обов'язок надавати постійне технічне та консультативне сприяння користувачеві;

- обов'язок контролювати якість товарів і послуг, вироблених або надаваних користувачем на підставі договору.

Перераховані обов'язки сформульовані диспозитивним правилом закону і не відносяться до числа істотних умов договору. Вони, отже, можуть бути і відсутніми в конкретному договорі, а реєстрація договору (наприклад, з іноземним правовласником) може навіть стати обов'язком користувача (1).

---

(1) Виняток становить обов'язок контролю правовласника за якістю товарів користувача у разі передачі йому права використання товарного знака, яка відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону про товарні знаки завжди становить істотну умову відповідного договору.

Імперативно сформульовані законом обов'язки користувача також є істотними умовами концесійного договору. Відповідно до ст. 1032 ЦК до них відносяться:

- обов'язок використання фірмового найменування та комерційного позначення правовласника лише строго визначеним у договорі способом;

- обов'язок нерозголошення конфіденційної комерційної інформації, отриманої від правовласника ;

- обов'язок забезпечити відповідність якості вироблених товарів або надаються якості аналогічних товарів або послуг, вироблених або надаваних правовласником;

- обов'язок дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямовані на забезпечення такої відповідності;

- обов'язок надання споживачам додаткових послуг, які надає своїм споживачам правовласник;

- обов'язок інформувати споживачів очевидним для них способом про використання засобів індивідуалізації правовласника чинності концесійного договору.

Крім того, користувач зобов'язаний сплачувати правовласнику обумовлену договором винагороду.

За угодою сторін на користувача можуть бути покладені й інші обов'язки.

Концесійний договір може передбачати певний термін використання отриманих від правовласника прав або полягати без зазначення строку. Отже, термін не відноситься до числа його істотних умов.

2. Комерційна субконцесія

За концесійного договору можливе встановлення обов'язки користувача з надання обумовленим числа інших підприємців дозволу на використання на певних умовах отриманого від правовласника комплексу прав або його певної частини (субконцесія).

За умовами конкретного договору надання субконцесії може бути як обов'язком користувача, так і його правом (п. 1 ст. 1029 ЦК).

За допомогою субконцесії правовласник ще більш розширює свою сферу впливу на відповідному ринку, створюючи цілі мережі своїх збутових або торгових організацій і керуючи ними. Тому він може бути зацікавлений у видачі субконцесії. Первинний же користувач в цьому випадку бере на себе додаткові організаційно-управлінські функції щодо субконцессіонеров і ще тісніше зв'язується з початковим правовласником.

До субконцессіонному договором за загальним правилом застосовуються норми про договір комерційної концесії (п. 5 ст. 1029). Це стосується насамперед змісту (обов'язкових умов), оформлення та реєстрації такого договору. Договір субконцесії залежить від основного концесійного договору. Тому строк субконцесії не може перевищувати строку дії основного концесійного договору, а недійсність останнього тягне безумовну недійсність субконцессіонного угоди (абз. 2 п. 1 та п. 2 ст. 1029 ЦК).

Разом з тим традиційні правила про укладення субдоговоров у відносинах комерційної концесії піддаються деяким змінам. По-перше, у разі дострокового припинення концесійного договору (укладеного на строк) або розірвання такого договору (укладеного без зазначення строку) в укладеному на його основі субконцессіонном договорі можлива заміна втраченого правовласника (користувача за основним концесійного договору) основним правовласником (п. 3 ст . 1029 ЦК). Адже останній зазвичай зацікавлений у збереженні концесійних відносин. Інакше кажучи, тут допускається заміна учасника (кредитора) по субдоговорів учасником (кредитором) за основним договором. Заміна, зрозуміло, виключається в разі відмови самого правовласника від прийняття на себе прав і обов'язків сторони за таким договором або в разі заборони такої заміни основним концесійним договором.

По-друге, за шкоду, заподіяну правовласнику діями вторинних користувачів (за субконцессіонним договорами), його контрагент-користувач (за основним концесійного договору) за загальним правилом відповідає субсидиарно з субконцессіонерамі (п. 4 ст. 1029 ЦК), якщо тільки інше прямо не передбачено концесійним договором. У звичайних субдоговорів (суборенди, субпідряду тощо) первісний боржник залишається повністю відповідальним перед кредитором за дії "субдолжніков" - третіх осіб.

Це пояснюється тим, що предметом концесійних договорів є виключні права, що містять у собі майнові правомочності. Їх неналежне здійснення в багатьох випадках заподіює шкоду безпосередньо первісному правовласнику, що залишається незмінним суб'єктом цих прав. Йдеться, зокрема, йде про ситуації, коли в результаті діяльності зазначених користувачів заподіюється шкода діловій репутації правовласника, скорочується попит на його товари або послуги і т.п. Тому і користувач, переуступивший право на використання виключних прав, не виключається зовсім із загальної ланцюжка правовідносин, про що свідчить субсидіарний характер його відповідальності.

3. Обмеження прав сторін за договором

комерційної концесії

Концесійний договір може передбачати конкретний обсяг використання отриманих користувачем від правовласника виключних прав і комерційної інформації (наприклад, за вартістю або кількості вироблених товарів або наданих послуг, використанню їх на одному підприємстві або на певному їх кількості і т.п.), причому із зазначенням або без зазначення території використання (наприклад, торгівля певним видом товарів або надання відповідних послуг тільки в даному регіоні). Такого роду обмеження підприємницької діяльності, які з договірних умов, будучи по суті обмеженнями конкуренції на відповідному ринку, не можуть порушувати заборони антимонопольного законодавства (1) і повинні виключати цілі монополізації певного ринку або обмеження доступу певних споживачів до товарів і послуг.

---

(1) Див: ст. 6 Закону про конкуренцію.

Разом з тим за умовами концесійного договору допускаються відомі обмеження (самообмеження) прав сторін (п. 1 ст. 1033 ЦК). Правовласник може взяти на себе зобов'язання не надавати аналогічні комплекси виключних прав для використання третім особам або також самому утримуватися від аналогічної діяльності на цій території. У цьому випадку користувач набуває, по суті, монопольні можливості на відповідному ринку, оскільки на ньому вже не можуть виступати з аналогічними товарами чи послугами ні інші користувачі, ні навіть сам правовласник.

Зі свого боку, користувач може прийняти на себе зобов'язання про відмову від конкуренції з правоволодільцем на території, де діє концесійний договір, або про відмову від отримання аналогічних прав у конкурентів правовласника (включаючи, наприклад, відмова від придбання значних часток участі в їх статутному капіталі). Це гарантує правовласнику можливість самостійного виступу на певному ринку. До числа можливостей добровільного обмеження прав користувача закон відносить також його зобов'язання погоджувати з правоволодільцем місце розташування та оформлення комерційних приміщень, що використовуються при реалізації наданих правовласником виключних прав.

Будь-які з перерахованих умов також не повинні порушувати встановлених законом антимонопольних заборон (під страхом визнання їх недійсними). Більш того, два види можливих обмежувальних умов договору заздалегідь оголошені нікчемними (п. 2 ст. 1033 ЦК). До них віднесені умови, за якими або правовласник отримує право визначати ціну реалізованих користувачем товарів або послуг (як у вигляді конкретної ціни, так і шляхом встановлення її верхнього або нижньої межі), або користувач має право будь-яким чином обмежувати коло своїх споживачів-замовників ( надаючи послуги лише певним їх категоріями або особам, які мають місце знаходження або проживання на даній території).

В іншому випадку мова могла б йти про спробу розділу ринку (шляхом фактичного прикріплення споживачів до строго певного виробнику або услугодателю), умови збуту на якому, по суті, диктував би не бере участь в ньому правовласник. Виняток територіальних обмежень для услугополучателя дає можливість виступати в цій якості більш широкому колу споживачів, яким користувач по концесійного договору не зможе відмовити в наданні відповідних товарів або послуг.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Зміст договору комерційної концесії "
 1. § 2. Зміст договору комерційної концесії
  договору комерційної
 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПРИДБАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ виключних прав і НОУ-ХАУ
  зміст договору про передачу патенту. Винагорода за поступку патенту. Ліцензійні договори про передачу виняткових прав на об'єкти промислової власності, їх поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
 3. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
    змісту договору. Стороною, яка здійснює виконання, має вирішальне значення для змісту договору, визнається, якщо інше не випливає із закону, умов чи істоти договору або сукупності обставин справи, сторона, являю-щаяся, зокрема: продавцем - у договорі купівлі - продажу; дарувальником - в договорі дарування; орендодавцем - у договорі оренди; ссудодателем - у договорі
 4.  Зміст
    зміст і види торгового патенту 19. Порядок придбання торгового патенту 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва 22. Поняття і види підприємств 23. 'Правовий статус господарських товариств 24. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємництва 25. Господарські об'єднання 26. Холдингові компанії 27.
 5.  § 1. Поняття зобов'язання. Поняття зобов'язального права
    змісту зобов'язання опосередковує переміщення майна (включаючи майнові права), та інших результатів діяльності (робіт, послуг) і тим самим виражає єдність майнового обороту і динаміку майнових відносин. На відміну від правовідносин власності, що фіксують статітку - привласнення матеріальних благ певному суб'єкту, зобов'язання за своїм економічним змістом
 6.  2. Основні розділи курсу цивільного права
    змісті і системі курсу його вивчення. Розділ II. Цивільне правовідношення - включає виклад вчення про поняття, зміст і видах цивільних правовідносин, правове становище їх суб'єктів і об'єктів, а також про підстави їх виникнення, зміни та припинення. Важливе місце тут займають вчення про юридичних осіб (яке можна розглядати як основу "корпоративного права", або
 7.  2. Зміст договору оренди підприємства
    змісті прав орендаря - це можливість розпорядження майном, переданим йому в складі орендованого підприємства. Межі зазначеного права розпорядження обмежуються необхідністю збереження орендарем вартості підприємства та дотримання обмежень, передбачених у договорі. Тому право оренди підприємства за своєю юридичною суттю є правом на підприємницьке
 8.  1. Види договорів про використання виключних прав і ноу-хау
    змісті деяких з них другорядне місце. Проте і цими договорами притаманні в частині, що стосується виняткових прав, загальні особливості правової природи, предмета і форми як самих договорів, так і виникаючих на їх базі зобов'язань сторін. Самостійне місце займають договори про передачу
 9.  2. Комерційна субконцесія
    змісту (обов'язкових умов), оформлення та реєстрації такого договору. Договір субконцесії залежить від основного концесійного договору. Тому строк субконцесії не може перевищувати строку дії основного концесійного договору, а недійсність останнього тягне безумовну недійсність субконцессіонного угоди (абз. 2 п. 1 і 2 ст. 1029 ЦК). Разом з тим традиційні
 10.  § 3. Система цивільно-правових договорів
    утримання в іншій формі. а) Постійна рента (ст. 589 ГК РФ) Одержувачами постійної ренти можуть бути тільки громадяни, а також некомерційні організації, якщо це не суперечить закону і відповідає цілям їх діяльності. б) Довічна рента (ст. 596 ГК РФ) Довічна рента може бути встановлена ??на період життя громадянина, що передає майно під виплату ренти або на період
 11.  3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
    вмісту основних прав і обов'язків і наслідків їх невиконання. Забезпечувалася така система наявністю спеціалізованих комерційних суден, що існували у великих портових і ярмаркових центрах. Таким чином, в середньовічній роздробленою Європі, де в відсутність держави і права панувало право сеньйорів-феодалів, вирізнялося в міру минования володіння одного з них і
 12.  Глава 4. КОЛІЗІЙНІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ПРАВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
    змісту та наслідків, у праві держав, що сприйняли дану систему, відносяться до агентських відносин, і тільки зі змісту самого договору або з надаваних агенту повноважень можна зробити висновок про обсяг його повноважень і глибині договірних відносин, що виникли між сторонами. Залежно від ролі третьої особи (агента) у взаєминах основного комерсанта (принципала)