Головна
ГоловнаМови та мовознавствоПереклад і перекладознавство (Англійська мова) → 
« Попередня
Алімов В. В.. Юридичний переклад: практичний курс. Англійська мова: Навчальний посібник. Вид. 3-е, стереотипне. - М.: Ком Книга. - 160 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Список використаної літератури

Богуславський М. М. Міжнародне часте право. - М.: Юрист. 1998, Цивільне та торгове право капіталістичних держав. / Под ред. Є. А Васильєва, - М-: міжнародним. отнош., 1993.

Цивільне законодавство Росії. / Под ред. В. С. Анохіна, - Воронеж: Воронезький уннверс., 1995.

Цивільне право. / Под ред. Є. А Суханова. Т. 1,2. - М.: БЕК. 1993. Малько А. В. Теорія держави і права в питаннях я відповідях. - М.: Юність. 1998.

Нлзаренко Г. В. Теорія держави я права. Навчальний посібник. - М., 1999. Основи держави я сором. Посібник для вступників до юридичних вузів. / Под ред. П. Ф. Лушу. М. Н. Марченко, Є. А. Суханова. - М.: Ю.К, МГУ, 1997. Решетніков Ф. М. Правові системи країн світу. - М.: Юридична література, 1993.

Сполучені Штати Америки. Конституція і законодавчі акти. / Под ред. О. А, Жидкова. - М.: Прогресс-Уяіверс. 1993.

Алімов В. В., Модіі В. В., Тнбейкнн Г. Ф. Англійська мова для юристів-перекладачів. Навчальний посібник. - М.: Ю.К. МГУ, 1997.

Комісарів В. Н. Сучасне переводовеленіе. Курс лекцій. - М.: ЕТС, 1999.

Мняьяр-Белоручев Р. К. Послідовний переклад. Теорія і методи навчання. - М.: Виттям, «зд., 1969.

Нелюбов Л. Л., Дормідонтов А. А., Васильченко А. А. Підручник військового перекладу. Англійська мова / За ред. Л. Л.Нелюбіма. - М-: Воєн вид. МО СРСР, 1981.

Sill

Рецкер Я. І. Теорія перекладу і перекладацька практиці. - М.: вид. Міжн. отнош., 1974.

Федора * А. В. Основи загальної теорії перекладу. / Лінгвістичний нарис / Вид. 3-е. '* - М.; вид. Вища. шк., 1966.

Чернов Г. В. Основи синхронного перекладу. - М.: Вища. шк., 1987. Agatha Christie. The Witness for the Prosecution. - M.: Reecha, Пеха, 1997. Alder Gohn. Constitutional and Administrative Law. - London.: Macmillan Press Ltd., 1994.

Cremona Morise. Criminal Law. - London: Macmillan Press Ltd., 1989.

Cremona Morise. Contract Law. - London: Macmillan Press Ltd .. 1994. Major W. T. Basic English Law. - London: Macmillan Press Ltd., 1990. N. Shaw Malcolm. International Law, - Cambridge: Cambridge University Press,

M. Friedman Lawrence. American Law. - New York - London: Stanford University. W. W. Norton and Company.

"Наукова та навчальна література

Riley Alison. English for Law.

London; Macmillan Publishers Ltd, 1994. Салтикова І. В., Мохрова Н. С. Колосанова Н. Д. Reader for Law Students. - M.: Вища. шк., 1972.

Андріанов С. Н., Берсон А С., Ннкяфоров А С. Англо-російський юридичний словник. - М,: Русс. яз. вид. РЕЯ, 1993.

Кузнецов А Практичний російсько-англійський юридичний словник. - М.: Avers. 1995.

Hornby with A P. Cowie. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. VV 1, 1. - M., London, 1982160 - *-A '' '.' »'

Шановні читачі! Шановні автори!

Наше видавництво спеціалізується на випуску наукової та навчальної літератури, в тон числі монографій, журналів, праць вчених Російської академії наук, науково-дослідних інститутів та навчальних закладів . Ми пропонуємо авторам свої послуги на вигідних економічних умовах. При цьому ми беремо на себе всю роботу з підготовки видання - від набору, редагування і верстки до тиражування і розповсюдження.

URSS

Серед вийшли і готуються до видання книг ми пропонуємо Вам наступні: Акімов В. В. Теорія перевела. Переклад в сфері професійної комунікації. Ажим В. В. Інтерференція в перекладі.

КатфордДж, К , Лінгвістична теорія перекладу. Пер. з англ. ВвсілевіяЛ. П, добре Ви знаєте англійську? Are you sure of your English? Ухтомський А. В. Англійські фразеологізми в усному мовленні. Знаменська Т. А. Стилістика англійської мови. Основи курсу, Разанкіна Н. М. Стилістика англійської наукового тексту. Косарєва Т. Б. Міжнародний комерційний контракт: складання н переклад. Долинин К. А. Інтерпретація тексту (французька мова), Лінкер Ст. Мова як інстинкт. Пер. з англ. Ягелл.0 М. Аліса в країні мови. Пер. з фр.

АжежК. Людина мовець. Вклад лінгвістики в гуманітарні науки. Пер. з фр. Кузнецов В. Г. Женевська лінгвістична школа: від Соссюра до функціоналізму .

Серія «Женевська лінгвістична школа» Баяш Ш. Життя до мову. Пер. з фр.

сеті, Нарис логічної структури пропозиції. Пер. з фр. Сеше , Програма н методи теоретичної лінгвістики. Пер. з фр. Фрей. Граматика помилок. Пер. з фр.

Серія «Класичний університетський підручник * СеяіщевА. М. Старослов'янська мова.

Кузнецов П. С. Історіческаяграмматіка російської мови. Морфологія. КазаржевстйА, Ч. Учебніклатінского мови.

Серія «Новий лінгвістичний підручник *

Кобозева І. М. Лінгвістична семантика. Баранова. І. Введення в прикладну лінгвістику. Плунгян В. А. Загальна морфологія: Введення в проблематику.

Серія «Школа класичної філології»

Тронский І . М. Питання мовного разнггня в античному суспільстві. HudfpjHOn M. Історична фонетика латинської мови. Ерну. Историческаяморфологиялатинского мови, Шантрен П. Історична морфологія грецької мови.

З усіх питань Ви можете звернутися до нас тел. / факс <05> 5) 135-41-16, 135-42-46 або електроннойяочяюй URSS@URSS.ru Повний каталог ншній представлений в Інтернет-магазині: attp :/ / URSS.m 1. Criminal Law is that part of the land which is concerned with crimes.

2. A crime is an act or default which prejudices the interest of the community and is forbidden by the law under pain of punishment.

4. The English criminal law has never been reduced to a single code but many particular topics have been codified by separate statutes, for example, the Larce ny Act (1916),

4. The party that is accused in court of a crime or a civil offence.

92

3. These alternate jurors hear the evidence just as do the regular jurors, but do not participate in the deliberation unless a regular juror or jurors become disabled.

4. The jury selection begins with the calling by the court clerk of twelve venireraer whose names are selected at random from a box, to take their places in the jury enclosure.

6. The questions elicit information such as the name, the occupation, the place of business and residence of the prospective juror, and any personal knowledge he may have of the case.

7. This questioning of the jurors is known as the voir dire.

8. Thus, the jury is selected and then is sworn in by the court clerk to try the case.

-ІЗ

1. Three boxes of spare parts were received last Thursday.

2. Edward Bright was called to the jury box two days ago,

3. The witness box was occupied by a huge man. who was giving evidence in favour; of the defendant.

4. The ballot box was properly sealed.

5. Ted said that something was wrong with the gear-box.

6. One of the jurors was carrying a box.

7. Helen boxed the man on the ear as she could.

« Попередня
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "Список використаної літератури"
 1. Список використаної літератури
  літератури, 1989 5. Пол Хейне - " Економічний спосіб мислення ", М.: Справа,
 2. Список рекомендованої літератури
  Гетманова А.Д. Підручник по логіці. - М.: Черо, 2000 - 304 с . Іванов Е.А. Логіка. - М.: Изд-во БЕК, 1996. - 309 с. Івлєв Ю.В. Логіка для юристів. - М.: Справа, 2000. - 264 с. Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка. Підручник для юридичних вузів. М, 1998. Кузьмін А.В., Очиров Д.-Д.Е. Логіка. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 1999. - 72 с. Никифоров А . Л. Загальнодоступна і захоплююча книга про логіку. М,
 3. А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003
  список літератури для вивчення дисципліни «Філософія релігії». Призначено для студентів спеціальності
 4. Документація.
  список і переконайтеся в потенційній придатності кожного з кандидатів, співбесіду дозволить Вам поповнити вже наявну інформацію і з'ясувати інші факти, які можуть мати відношення до кандидатів. Контрольний список, використовуваний Вами та іншими опитуваних, повинен відображати «мінімальні» і «ідеальні» вимоги до кандидата на посаду. Підготовлені питання повинні підтверджувати те, що Ви
 5. Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000
  список рекомендованої літератури. Наприкінці підручника наведено докладний алфавітно-предметний покажчик. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів. Підручник може бути використаний депутатами та працівниками представницьких, виконавчих і судових
 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
  список використаної літератури та нормативних актів, вказується дата закінчення і ставиться підпис. Оцінка за курсову роботу ставиться після її захисту, проведеної до іспиту з криміналістики. До захисту курсової роботи студент готується завчасно, щоб мати можливість врахувати всі зауваження викладача, зроблені в рецензії та на полях роботи. Курсова робота, написана
 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  літератури 7. Буддизм: Словник. М., 1992. 8. Індуїзм, джайнізм , сикхізм: Словник. М., 1996. 9. Іслам: Енциклопедичний словник. М., 1991. 10. Католицизм: Словник. М., 1991. 11. Класики світового релігієзнавства. М., 1996. 12. Кон-Шербок Д ., Кон-Шербок А. Іудаїзм і християнство: Словник. М., 1995. 13. Містика, релігія, наука. М., 1998. 14. Містики XX століття: Енциклопедія. М., 1996.
 8. Каткова Т. В. Кожевников Г. К.. Судові експертизи. СБ питань. / Ін-т внутрішніх справ. - Харків: «Оригінал», ІМП «Рубікон». - 144 с. - (Б-ка слідчого)., 1994
  список якої приведений в кінці
 9. Список літератури
  Алексєєв С.С, Держава і право, М. 1996 . Венегеров А. Б. Теорія держави і права. Ч. 1. - М., 1995. Каутський К. Матеріалістичне розуміння історії. Т. 2: Держава і розвиток суспільства. М.; Л., 1968. Корельський В. М. , Перевалов В. Д. Теорія держави і права. - М., 1997. Комаров С.А. Загальна теорія держави і права - М., 1998. Лазарєв В. В. Загальна теорія держави і права. - М.,
 10. Білет № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
  список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 11. Білет № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
  список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 12. Зміст
  літератури 91
 13. Контрольні питання
  літератури Васильєв А. В. Теорія права і держави: Курс лекцій. М.: Вид-во РАГС, 2000. Тема 27. Лазарєв В. В., Липень С. В. Теорія держави і права: Підручник. М., 2000. Тема 20. Розділ IV. Загальна теорія держави і права: Підручник для вузів: У J т. / Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2001. Т. 1. Глава XIV. Загальна теорія права і держави / BC Афанасьєв,
 14. Контрольні питання
  літератури Трудовий кодекс Російської Федерації М., 2002. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації. Гусов К.Н. Трудове право Росії: Підручник М., 2002 Російське трудове право: Підручник для вузів. М., 2000. © Дороніна О.М.,
 15. Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997
  список рекомендованої
 16. Контрольні питання
  літератури Васильєв А. В. Теорія права і держави: Курс лекцій. М.: Изд-во РАГС, 2000. Тема 8. Лазарєв В.В., Ліпен' С.В. Теорія держави і права: Підручник. М., 2000. Тема 10. Розділ III. Загальна теорія держави і права: Підручник для вузів. В 3 т. / Відп. ред. М.Н . Марченко. М., 2001. Глава XIII. Т. 2. Загальна теорія права і держави / BC Афанасьєв, А. П.
 17. Список скорочень
  Арх. Анат. - Архів анатомії, гістології та ембріології ВФ - Питання філософії Жоб - Журнал загальної біології ЛГ - Літературна газета НГ - Незалежна газета УЕБ - Успіхи експериментальної
 18. Контрольні питання
  літератури Конституція Російської Федерації. М.. 1993. Баглай М.В. Конституційне право Російської Федерації: Підручник для юрид. вузів і факультетів. М., 2000. Глава 1. Розділ 1; розділ II. Козлова Є.І., Кутафін Про . Е. Конституційне право Росії. М., 2000. Розділ I. Глави: 1, 2, 3. Коментар до Конституції Російської Федерації / Відп. ред. Л.А. Окуньков. М.,
 19. Контрольні питання
    літератури Васильєв А. В. Теорія права і держави: Курс лекцій. Вид-во РАГС, 2000. Тема 14. Лазарєв В. В., Липень С. В. Теорія держави і права: Підручник. М., 2000. Тема 17. Розділ III. Загальна теорія держави і права: Підручник для вузів: У 2 т. Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2001. Глава VIII. Т. 3. Загальна теорія права і держави / BC Афанасьєв, А. П.
 20. Контрольні питання
    літератури Барціц І.М. Типологія сучасних правових систем: Учеб. Посібник. М., 2000. Марченко М.Н. Порівняльне правознавство. Загальна частина: Підручник для юридичних вузів. М., 2001. Осакве К. Порівняльне правознавство (основні правові системи сучасності): Навчально-практичний посібник. М., 2000. Російська держава і правова система: Сучасне
© 2014-2020  ibib.ltd.ua