Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоНотаріат → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка по нотариату в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

11. Стажист нотаріуса


Основним завданням стажування осіб, які мають намір зайнятися нотаріальною практикою, є вивчення специфіки роботи і набуття практичних навичок, поглиблення професійної специфікації, освоєння передового досвіду організації праці тощо.
На кваліфікаційні комісії при управліннях юстиції покладено обов'язок щодо проведення конкурсного відбору осіб із метою зарахування їх до резерву на заміщення посади стажиста нотаріуса.
До стажування допускаються особи, які мають вищу юридичну освіту: закінчили університет, академію, інститут. Право на проходження стажування мають також особи, які закінчили інші вищі навчальні заклади за спеціальністю "Правознавство" до набрання чинності Законом УРСР "Про освіту".
До стажування не допускаються особи, які знаходяться в штаті інших державних, приватних і громадських підприємств та організацій, є підприємцями та посередниками, а також виконують іншу оплачувану роботу, крім викладацької й наукової. Не допускаються також особи, які мають судимість. Крім того, підставами не зарахування до резерву за наслідками конкурсного відбору можуть бути: звільнення особи, яка має намір займатися нотаріальною діяльністю, з державної служби за порушення вимог Закону України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією та організованою злочинністю", а також пенсійний вік цієї особи.
Мінімальний строк стажування - шість місяців; незалежно від причин скороченню він не підлягає.
Стажист проходить стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса. Умови роботи визначаються трудовим контрактом між стажистом і державною нотаріальною конторою чи приватним нотаріусом.
Керівництво і контроль за проведенням стажування здійснюють Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
Відповідальність за проведення стажування в державних нотаріальних конторах покладається на завідуючого нотаріальною конторою або його заступника, а в приватного нотаріуса - на цього нотаріуса.
Безпосередній керівник стажування повинен мати принаймні п'ятирічний практичний досвід на посаді нотаріуса за відсутності зауважень по роботі.
Після закінчення стажування керівник складає висновок про результати проходження стажування, вказуючи ступінь підготовки стажиста, одержані ним у процесі стажування практичні навички і знання.
Протягом трьох днів після закінчення стажування в державній нотаріальній конторі керівник стажування подає завідуючому нотаріальною конторою або його заступникові висновок про результати стажування для розгляду і затвердження.
Під час стажування стажист зобов'язаний вивчити законодавство щодо вчинення нотаріальних дій, законодавчі акти з різних галузей права. Одночасно з вивченням нормативних актів та інших матеріалів стажист повинен ознайомитися з організацією діяльності нотаріату, з кодифікуванням нормативних матеріалів.
Для набуття практичного досвіду стажист бере участь у прийманні громадян і представників юридичних осіб, у перевірці документів, наданих для вчинення нотаріальних дій; складає проекти договорів, заповітів, доручень, шлюбних контрактів, свідоцтв та інших документів; визначає розмір державного мита; бере участь у складанні актів опису спадкового майна в разі вжиття заходів до охорони спадкового майна; складає посвідчувальні написи на угодах та інших документах; оволодіває навичками обліку депозитних операцій тощо. Стажисти користуються всіма правами і пільгами, встановленими для працівників державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів.
В обов'язки стажиста входить сумлінне виконання обов'язків, покладених на нього трудовим контрактом, Примірною програмою для стажування та індивідуальними планами. Він повинен додержуватися трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "11. Стажист нотаріуса"
 1. 7. Стажист нотаріуса
  стажиста нотаріуса. До стажування допускаються особи, які мають вищу юридичну освіту: закінчили університет, академію, інститут. Право на проходження стажування мають також особи, які закінчили інші вищі навчальні заклади за спеціальністю "Правознавство" до набрання чинності Законом УРСР "Про освіту". До стажування не допускаються особи, які знаходяться в штаті інших державних, приватних і
 2. 8. Кваліфікаційні комісії нотаріату
  стажиста; - призначення керівника стажування; - допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту; - прийняття кваліфікаційного іспиту; - прийняття рішення про можливість чи неможливість допуску особи до нотаріальної діяльності. Учасників конкурсу повідомляють за десять днів про час і місце засідання кваліфікаційної комісії. За рішенням комісії до участі в конкурсі допускаються особи, які
 3. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  нотаріус. Оформлення договорів застави здійснюється відповідно до положень Закону України "Про заставу". Страхування заставленого майна позичальник здійснює в страховій компанії за згодою банку. Протягом терміну дії кредитного договору за ініціативою будь-якої із сторін кредитного договору може ставитись питання про зміни умов кредитування. Зміни умов кредитного договору з боку позичальника
 4. Видача вкладу після смерті вкладника.
  нотаріус може видати спадкоємцю дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця в установи банку, якщо це викликано обставинами, які мають істотне значення. У разі смерті вкладника, малолітня або неповнолітня особа може отримати частину вкладу відповідно до свідоцтва про право на спадщину або рішення суду з цього питання, чи копія одного з цих документів, засвідчена органом що його видав або
 5. Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні
  нотаріуси Головному управлінню юсти- ції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлін- ням юстиції - до 5 січня. 2. Відповідні управління юстиції - Мін'юсту України, Держкомстату Авто- номної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики - до 10 січня. 3. Мін'юст України - Держкомстату
 6. 7. Отчетность частных нотариусов
  нотаріусом з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, з однієї сторони, ___, (ідентифікаційний номер ___), ___ року народження, мешканець м. __, вул. ___, кв. _, надалі - ПОЗИКОДАВЕЦЬ, а з другої сторони, ___, (ідентифікаційний номер ___), ___ року народження, мешканець м. __, вул. ___, кв. _, надалі - ПОЗИЧАЛЬНИК, уклали цей договір про наступне:
 7. 1. Поняття нотаріату
  нотаріуси. Крім того, в населених пунктах, де немає ні державних, ні приватних нотаріусів, деякі нотаріальні дії мають право вчиняти уповноважені на це особи місцевих рад. Нотаріальні дії за кордоном вчиняють консульські установи України, а у випадках, передбачених законом, - дипломатичні представництва України. Відповідно до ст. 40 Закону України "Про нотаріат" посвідчення заповітів і доручень
 8. 2. Завдання нотаріату.
  нотаріус виконує і третє завдання - запобігає можливим правопорушенням. Третє завдання - запобігання правопорушенням виконується також через правові консультації, роз'яснення наслідків вчинення нотаріальної дії. Виходячи з завдань, що їх виконують нотаріальні органи, можна зробити висновок, що сутність нотаріальної діяльності полягає в посвідченні та підтвердженні певних прав і фактів, у
 9. 3. Законодавство про нотаріат
  нотаріуса. Новим законом для підвищення професійного рівня нотаріусів установлено більш високі вимоги для зайняття посади нотаріуса (обов'язкове стажування, складання кваліфікаційного іспиту, одержання свідоцтва на зайняття нотаріальною діяльністю). Посилено вимоги щодо відповідальності нотаріуса. Урегульовано підстави для анулювання свідоцтва на право заняття нотаріальною діяльністю, чітко
 10. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  нотаріуси здійснюють охорону прав та інтересів. При цьому захист прав нотаріальними органами не має остаточного характеру. Акти нотаріальних органів можуть бути оспорені в суді чи арбітражному суді. Крім того, захист права нотаріальним органом не здійснюється, якщо вимога оспорюється другою стороною. Нотаріальне процесуальне право є самостійним відносно цивільного процесуального права, оскільки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua