Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 22. Провадження в касаційному порядкуДля повної гарантії охорони прав учасників процесу законодавство встановлює можливість перегляду у касаційному порядку рішень, які набрали законної сили. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо воно не було оскаржене. Якщо рішення було оскаржене, то воно вступає в законну силу з моменту залишення його без зміни судом другої інстанції. Перегляд рішень у касаційному порядку суттєво відрізняється від апеляційного перегляду, а також від перегляду рішень за нововиявленими обставинами. Особливість наглядового провадження полягає в тому, що
судом касаційної інстанції є Верховний суд України;
перегляд справ у касаційному порядку є виключним засобом виправлення помилок нижчестоящих судів;
процесуальне законодавство обмежує підстави касаційного оскарження (подання);
для опротестування постанов у касаційному порядку законодавство визначає строки, які можуть бути поновлені лише в межах одного року.
Суб'єкти оскарження судових постанов у касаційному порядку:
сторони та інші особи, які беруть участь у справі;
прокурор і особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив їх права й обов'язки.
Об'єкт оскарження:
постанови суду першої інстанції - лише у зв'язку з порушенням матеріального чи процесуального права;
ухвали й рішення суду апеляційної інстанції.
Скарга подається протягом одного місяця з дня проголошення ухвали чи рішення суду апеляційної інстанції. Касаційна скарга (подання) подається через суд першої ін- станції, в якому знаходиться справа. Касаційна скарга (подання) повинна відповідати певним вимогам:
вона має бути адресована відповідному органу з додержанням принципу інстанційності;
до скарги повинні додаватися копії судових рішень, ухвал, постанов у справі;
аргументовано наведені й проаналізовані обставини справи, що свідчать про незаконність і необґрунтованість постановлених у ній судових актів, за необхідністю подані додаткові матеріали про це.
Після закінчення строку на касаційне оскарження суд надсилає касаційну скаргу чи подання разом зі справою до суду апеляційної інстанції, а потім справа разом з усіма матеріалами направляється до касаційного суду. Якщо справа передається на розгляд всього складу судової палати, то суд може зупинити виконання відповідних рішень до закінчення касаційного провадження. Підставами для подачі скарги в касаційному порядку є порушення норм процесуального права чи неправильне застосування норм матеріального права. Суд касаційної інстанції зобов'язаний переглянути справу, якщо (ст. 328 ЦПК):
наведені в скарзі (поданні) доводи містять ознаки неправильного застосування норм процесуального права, що зумовлює скасування ухваленого рішення;
в касаційному провадженні суду знаходиться справа аналогічного характеру;
суд допустив інше застосування закону, ніж касаційна інстанція, при розгляді справи аналогічного характеру;
справа по першій інстанції розглянута апеляційним судом.
Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального або процесуального права. Він не може встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Суд перевіряє законність рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції (ст. 334): 1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги, касаційного подання прокурора (якщо буде встановлено, що рішення чи ухвала, винесені нижчестоящим судом, є законними й обґрунтованими); 2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування оскаржуваного судового рішення і направити справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції; 3) постановити ухвалу про скасування оскаржуваного рішення і залишити в силі судове рішення, що було помилково скасовано судом апеляційної інстанції; 4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити провадження у справі або залишити заяву без розгляду; 5) змінити рішення по суті справи, не передаючи її на новий розгляд (якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але допущено помилку при застосуванні норм матеріального права). Підстави для скасування постанов у касаційному порядку і направлення їх на новий розгляд до суду першої інстанції:
справа розглянута неправомочним складом суду;
рішення підписане не тим складом суду, який розглядав справу;
справу розглянуто за відсутності будь-кого із осіб, які беруть участь у справі, не повідомлених про час і місце судового засідання;
суд вирішив питання про права й обов'язки осіб, які не були притягнуті до участі в справі.
Суд касаційної інстанції постановляє ухвали та рішення, які підписуються головуючим та суддею-доповідачем. За результатами розгляду справи суд касаційної інстанції постановляє ухвалу:
про відхилення касаційної скарги (подання) і залишення судового рішення без зміни;
скасування судового рішення із направленням справи на новий розгляд;
скасування судового рішення закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду;
скасування судового рішення і залишення в силі судового рішення, що було помилково скасовано судом першої інстанції.
Рішення постановляється, якщо суд змінив рішення по суті справи без направлення справи на новий розгляд до суду нижчої інстанції. Зміст ухвал визначається ст. 343 ЦПК, зміст рішень - ст. 344 ЦПК. Ухвалені судом касаційної інстанції рішення або ухвали набирають чинності після їх ухвалення і оскарженню не підлягають. Отже, перевірка рішень, ухвал суду у касаційному порядку є самостійним способом забезпечення законності здійснення правосуддя. Цей спосіб, на відміну від апеляційного, характеризується об'єктом перегляду, суб'єктами порушення процесу в касаційній інстанції, її повноваженнями та істотними процесуальними особливостями розгляду справ і правовим становищем осіб, які беруть участь у справі. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Закон України «Про судоустрій» від 7 лютого 2002 р. 3. Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду цивільних справ у порядку нагляду» від 26 січня 1990 р. № 2. 4. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 22. Провадження в касаційному порядку"
 1. Тема 22. Провадження в касаційному порядку
  провадження. 2. Право касаційного оскарження рішення, ухвали та внесення на нього подання. 3. Строки і процесуальний порядок касаційного оскарження. 4. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції, їх зміст. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Провести порівняльний аналіз підстав апеляційного та касаційного провадження. Визначити коло осіб, які мають право касаційного оскарження рішень, ухвал. Дати поняття
 2. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 3. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто
 4. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  провадження. Наступна зміна обставин, які зумовлюють підсудність, не є підставою для передачі справи до іншого суду. За правилами альтернативної підсудності по деяких справах підсудність може визначатися за волевиявленням позивача. Заяви про витребування аліментів, про встановлення батьківства можуть розглядатися за місцем проживання позивача. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної майну,
 5. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  провадження і передбачає стан спору, тобто невиконання однією особою вимог іншої або оспорювання однією особою прав іншої. Тому вимога до суду про вирішення правового спору завжди поєднана з певними матеріально-правовими вимогами. Позов має кілька елементів: предмет; підставу; зміст. Предметом позову є матеріально-правове відношення, вимога позивача до відповідача. Предмет позову слід
 6. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  провадження по справі; закриття провадження по справі; залишення заяви без розгляду. Зупинення провадження по справі означає, що суд тимчасово зупинив розгляд справи у зв'язку з обставинами, які перешкоджають цьому розгляду, - до їх усунення або виконання зацікавленими особами необхідних дій. Зупинення розгляду справи відрізняється від відкладення розгляду справи такими ознаками: підстави
 7. Тема 21. Провадження в апеляційній інстанції
  провадження характеризується такими ознаками: особи-учасники справи при подачі апеляційних скарг вправі посилатися на будь-які обставини, які вони бажають представити для обґрунтування прохання про відміну або зміну рішення чи ухвали; апеляційна перевірка правильності рішень досить ефективна, оскільки суд не зв'язаний волею осіб, які оскаржили рішення (ухвалу). При розгляді справи суд перевіряє
 8. Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами
  провадження за нововиявленими обставинами: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявникові. Під такими обставинами слід розуміти факти, а не нові докази. Факти повинні бути такими, що, якби вони були відомі під час розгляду справи, то рішення було б іншим. Нововиявлені обставини слід відрізняти від нових, які не існували під час розгляду справи, а виникли після її
 9. Тема 21. Провадження справ у апеляційній інстанції
  провадження та його основні риси. 2. Право апеляційного оскарження рішення, ухвали та внесення на нього подання. 3. Строки і процесуальний порядок апеляційного оскарження. 4. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Визначити коло осіб, які мають право апеляційного оскарження рішення, ухвали суду першої інстанції. Скласти апеляційну скаргу до суду другої інстанції: -
 10. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua