Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Цивільні правовідносини та їх елементи


Цивільно-правові відносини - врегульовані нормами цивільного права майнові
та особисті немайнові відносини, учасники яких виступають юридична рівними
носіями прав та обов'язків. Відповідно до статей 1, 2 Цивільного кодексу
України зазначені відносини виникають у: державних, кооперативних та інших
громадських Організацій між собою громадян із громадськими організаціями:
громадян між собою. Для цивільно-правових відносин є характерними
специфічні ознаки цивільно-правові відносини - це майнові та особисті
немайнові відносини; учасники цих відносин характеризуються майновою
відокремленістю та юридичною рівністю; юридичні права та обов'язки
суб'єктів цивільно-правових відносин виникають, змінюються або припиняються
на підставі юридичних фактів. Цивільно-правові відносини складаються з
трьох основних елементів: суб'єктів, об'єктів і змісту. Суб'єктами цивільно-
правових відносин можуть бути фізичні та юридичні особи. Правові відносини
між фізичними особами виникають здебільшого з приводу матеріальних,
духовних та інших потреб. З урахуванням зазначеного об'єктами цивільно-
правових відносин можуть бути: речі, дії, продукти творчої діяльності,
особисті немайнові блага. Змістом цивільно-правових відносин є цивільні
права та обов'язки суб'єктів таких відносин. Цивільно-правові відносини
поділяються на такі види: за змістом: майнові спрямовані на задоволення
майнових інтересів немайнові задоволення особистих інтересів за зв'язком
учасників відносин: абсолютні, суб'єктові протистоїть як зобов'язаний
суб'єкт невизначене коло осіб. відносні суб'єктові протистоїть конкретно
визначена особа залежно від об'єкта правових відносин: речові, об'єктом
яких є речі (наприклад, відносини володіння та користування майном)
зобов'язальні, тобто правовідносини, об'єктом яких є виконання відповідних
зобов'язань залежно від структури: прості за яких одній стороні належить
тільки право, а іншій - тільки обов'язок складні за яких дві сторони мають
як права, так і обов'язки за характером нормативного спрямування:
регулятивні в основу яких покладено дію " норм, спрямованих на регулювання
відносин між їх учасниками; охоронні ци, що виникають унаслідок порушення
цивільних прав одного з суб'єктів і спрямовані на їх відновлення. Цивільно-
правові відносини виникають, змінюються або припиняються на підставі
юридичних фактів, тобто обставин, які мають юридичне значення і породжують
певні правові наслідки. Цивільний кодекс України (ст. 4) передбачає, що
цивільні права та обов'язки виникають унаслідок: угод; адміністративних
актів; відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, створення
творів науки, літератури і мистецтва; заподіяння шкоди іншій особі;
придбання або збереження майна коштом іншої особи без достатніх підстав;
інших дій громадян та організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Цивільні правовідносини та їх елементи"
 1. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  цивільні та спеціалізовані дер жавні службовці; - обсягу посадових обов'язків - посадові особи і особи, що не є посадовими; - характеру повноважень, що визначають роль і ступінь участі у здійсненні державно-владних функцій - керівники, спеціаліс ти, технічні виконавці. Під час вивчення даної теми студенту необхідно уяснити, що юридична відповідальність виступає важливим елементом правового
 2. 22. Суд - обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи.
  цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються одноособово суддею, який діє як суд. У випадках, встановлених ЦПК, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді. Розгляд справ у порядку апеляційного та касаційного провадження та в інших випадках, передбачених
 3. 60. Позовна заява та її реквізити.
  цивільній справі не інакше як на підставі заяви, поданої і оформленої у порядку, встановленому ЦПК України (ч. 1 ст. 122 ЦПК України). За змістом у позовній заяві мають бути зазначені усі елементи позову та інші дані, необхідні для провадження у справі, передбачені ст. 119 ЦПК України. Позовна заява, до подання якої постановляється ухвала про забезпечення доказів або позову, повинна містити про
 4. 14. Елементи цивільних процесуальних правовідносин (суб'єкти, об'єкти, зміст )
  цивільні процесуальні правовідносини між судом, прокурором, органами державної влади, органами місцевого самоврядування виникають тоді, коли останні, здійснюючи покладені на них обов'язки, покликані захищати права інших осіб та інтереси держави. В передбачених законом випадках підприємства і установи, виходячи з суспільних інтересів, беруть участь у справі в цивільному процесі для захисту інших
 5. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  цивільні відносини), що ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Разом з тим ГК містить положення, що передбачають застосування до регулювання господарських відносин положень ЦК (наприклад, у ст. 175 ГК зазначено, що майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням
 6. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  цивільні процесуальні санкції. В санкціях впроваджено позитивне зобов'язання і примушування, що характеризує їх імперативність. Диспозитивність як метод правового регулювання проявляється в правовому становищі сторін: позивача і відповідача. Цей спосіб характеризується дозволом і визначається правом суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин на активну поведінку в межах, встановлених ЦПК
 7. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  цивільні, трудові, сімейні та ін. Ця класифікація є основою для судової статистики, сприяє узагальненню практики, розробці постанов пленуму Верховного суду України. Позови за процесуальною ознакою поділяються на позови: про визнання; про присудження; перетворювальні. Позови про визнання обмежуються вимогою про визнання наявності, відсутності, припинення правовідношення. Позови про
 8. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори
  цивільні справи в суді особисто або через своїх представників (ст. 110 ЦПК). Представниками в суді можуть бути адвокати, інші особи, допущені судом до представництва, а також консули (таке представництво виникає на підставі міжнародного договору). До справ з участю іноземного елементу застосовується правило про обов'язок доказування та подання доказів (ст. 30 ЦПК України). Кожна зі сторін, у
 9. Виклик до суду
  цивільній справі між тими самими особами, яке вступило в законну силу. Процесуальне правонаступництво - це заміна належної сторони у спірному правовідношенні у випадку її вибуття із цивільної справи. Процесуальне представництво - правовідношення, в силу якого одна особа здійснює в суді процесуальні дії від імені та в інтересах іншої особи в межах наданих їй повноважень. Процесуальний строк -
 10. § 3, Види, способи і типи правового регулювання
  цивільні, трудові, сімейні, - тип правового регулювання, що ґрунтується на загальній забороні, у рамках якої закон встановлює конкретні дозволи. Сутність спеціально-дозвільного режиму виражається принципом: «заборонено все, крім прямо дозволеного законом». За цим типом регулювання встановлюються правові статуси та функції посадових осіб, держав- 498 житлові та інші правовідносини