Головна
ГоловнаЕкологіяПриродокористування → 
« Попередня Наступна »
С.І. Колесніков. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ / Навчально-методичний посібник / Ростов-на-Дону, 1999 - перейти до змісту підручника

Вплив людини на природу

Біосфера Землі характеризується певним чином сформованим кругообігом речовин і потоком енергії. Впливом людини на природу порушує ці процеси.

Кругообіг речовин - багаторазове участь речовин в процесах, що протікають в атмосфері, гідросфері та літосфері, у тому числі в тих шарах, які входять до складу біосфери Землі.

Залежно від рушійної сили, з певною часткою умовності, всередині кругообігу речовин можна виділити геологічний, біологічний і антропогенний кругообіг.

До виникнення людини на Землі здійснювалися тільки два кругообігу речовин - геологічний і біологічний. Геологічний кругообіг - круговорот речовин, рушійною силою якого є екзогенні та ендогенні геологічні процеси. Геологічний кругообіг речовин здійснюється без участі живих організмів. Біологічний круговорот - круговорот речовин, рушійною силою якого є діяльність живих організмів.

З появою людини виник антропогенний кругообіг або обмін речовин. Антропогенний кругообіг (обмін) - круговорот (обмін) речовин, рушійною силою якого є діяльність людини. У ньому можна виділити дві складові: біологічну, пов'язану з функціонуванням людини як живого організму, і технічну, пов'язану з господарською діяльністю людей (техногенний круговорот (обмін)).

14

На відміну від геологічного та біологічного кругообігів

речовин, антропогенний кругообіг речовин у більшості випадків є незамкнутим.

Тому часто говорять не про антропогенний круговороті, а про антропогенний обміні речовин. Незамкнутість антропогенного кругообігу речовин призводить до виснаження природних ресурсів і забруднення природного середовища.

Забруднення - привнесення в навколишнє середовище або виникнення в ній нових (зазвичай не характерних для неї) шкідливих хімічних, фізичних, біологічних агентів. Забруднення може виникати в результаті природних причин (природних) або під впливом діяльності людини (антропогенне забруднення).

Крім впливу на кругообіг речовин, людина чинить вплив на енергетичні процеси в біосфері. Найбільш небезпечним є теплове забруднення біосфери, пов'язане з використанням ядерної та термоядерної енергії.

Таким чином, вплив людини на природу полягає в перерозподілі речовини в навколишньому середовищі і зміні її фізичних, хімічних і біологічних характеристик.

У додатку 2 наведені спрямованість і ступінь впливу людського суспільства на стан основних природних компонентів.

Вплив людини на природу буває:

- руйнівний, стабілізуючий або конструктивне.

Руйнівний (деструктивне) вплив - людська діяльність, яка веде до втрати природним середовищем своїх корисних людині якостей. Прикладом деструктивної діяльності людини є зведення дощових лісів під пасовища або плантації, в результаті чого порушує біогеохімічний кругообіг речовин і грунт за 2-3 роки втрачає свою родючість.

Стабілізуюче вплив - людська діяльність, спрямована на уповільнення деструкції (руйнування) природного середовища внаслідок як господарської діяльності людини, так і природних процесів. Прикладом стабілізуючою діяльності людини є грунтозахисні заходи, спрямовані на зменшення ерозії грунтів.

Конструктивне вплив - людська діяльність, спрямована на відновлення природного середовища, порушеною в результаті господарської діяльності людини. Прикладом конструктивної діяльності людини

15

є рекультивація ландшафтів, відновлення чисельності рідкісних видів тварин і рослин і т.д.

- пряме (безпосереднє) або непряме (опосередковане).

Пряме (безпосереднє) вплив - зміна природи в результаті прямого впливу господарської діяльності людини на природні об'єкти і явища. Непряме (опосередковане) вплив - зміна природи в результаті ланцюгових реакцій або вторинних явищ, пов'язаних з господарською діяльністю людини.

- навмисне або ненавмисне.

Ненавмисне вплив є неусвідомленим, коли людина не передбачає наслідків своєї діяльності. Навмисне вплив є усвідомленим, коли людина очікує певні результати своєї діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вплив людини на природу "
 1. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  впливу господарства на географічну середу, в тому числі освоєння її ресурсів, охорону і перетворення природи, ми будемо говорити про надзвичайно складному і багатогранному явищі в житті суспільства, яке називається природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує нормальні умови життєдіяльності
 2. ГЕОГРАФІЧНА середу
  впливу людини на природу географічне середовище суттєво змінюється. У зв'язку з діяльністю людини виникають нові форми рельєфу, змінюється клімат. Географічне середовище - це матеріальна база розвитку людського суспільства. Вона впливає на розвиток суспільства, його господарства. Вплив географічного середовища на суспільство визначається рівнем розвитку
 3. Тема 2. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  вплив суспільства на природу і порушення екологічного балансу). Ці тенденції посилилися в епоху НТР, так як масштаби впливу на навколишнє середовище стали перевищувати відбудовні здатності природи. У розвитку взаємовідносин природи і суспільства спостерігаються певні закономірності, пов'язані з рівнем розвитку продуктивних сил і ступенем впливу їх на навколишнє
 4. ОХОРОНА ПРИРОДИ
  вплив людини на природу стало настільки величезним, що виникла небезпека завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу. Необхідність охорони природи викликана виробничою діяльністю людського суспільства. У виробничу діяльність залучаються все нові природні ресурси. Наприклад, у другій половині XIX століття стали використовувати нафту, а уран - тільки з середини ХХ століття.
 5. Додаток 3 Ступінь антропогенного впливу на природу
  впливу на
 6. Суспільство і природа
  людини до природі в історії. Примат природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура «Чотири закону екології». Екологічна філософія. Сциентизм і антисциентизм.
 7. Контрольні питання для СРС 1.
  Людина «паном» по відношенню до природи? 4. Чи можна керувати природними процесами? 5. Дайте визначення понять «природне» і штучне »у взаємодії природи і суспільства: яке їх співвідношення? 6. Свідоме і стихійне у взаємодії природи і суспільства: яке їх співвідношення. 7. У чому ви бачите вираз критерій оптимальності біосфери? 8. Що Ви знаєте про
 8. ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.
  Впливу живих організмів один на одного. Дія біотичних факторів може бути як прямим, так і непрямим, висловлюючись у зміні умов навколишнього середовища, наприклад, зміна складу грунту під впливом бактерій або зміна мікроклімату в лісі. Взаємні зв'язки між окремими видами організмів лежать в основі існування популяцій, біоценозів і біосфери в цілому. Раніше до
 9. Додаток до глави IX
  людини і природи; гармонія людини і космосу як ідеал античного світогляду; абсолютне роздвоєння світу на природний і надприродний в середньовічній свідомості; протиставлення людського як активного, панівного початку природному як пасивного, підлеглому у філософських напрямках Нового часу. Філософські традиції Індії та Китаю про взаємозв'язок людини, суспільства і
 10. § 6. ШОСТИЙ АРГУМЕНТ, взяті з ПРИРОДИ МОРАЛІ
  впливу задоволення і страждання, щоб зіать, що є моральним, і відрізняти його від аморального. Він повинен також піддаватися впливу задоволення і страждання, щоб мати підставу поступати відповідно з моральністю, бо не може бути жодних мотивів, окрім задоволення і страждання, які змусили б людину здійснювати будь-яку дію або утримуватися від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua