Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова експертиза → 
« Попередня Наступна »
Вітер В.І.. Експертна і юридична оцінка несприятливих результатів при розслідуванні професійних правопорушень медичних працівників / В.І. Вітер, А.Р. Поздеев, І.В. Гецманова; під ред. Г.А.Пашіняна. - Іжевськ. - 380 с, 2007 - перейти до змісту підручника

ВИЇМКА ТА ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ

Необхідно підкреслити, що документальне оформлення супроводжує пацієнта з моменту прийому у лікаря в поліклініці, виклику лікаря швидкої допомоги або надходження в стаціонарне лікувально-

181 профілактичний заклад до виписки і закриття лікарняного листа або оформлення інвалідності. По кожному випадку смерті в стаціонарі або за скаргою пацієнта (його родичів) проводиться або клініко-анатомічна конференція співробітниками стаціонару, або (у разі надходження скарги до вищестоящого органу охорони здоров'я або в прокуратуру, орган внутрішніх справ) службова перевірка за участю головних фахівців крайового (обласного) рівнів. Акти лікувально-контрольних комісій (ЛКК) про якість проведеного лікування можуть бути приводом до порушення кримінальної справи, а в подальшому, поряд з іншими документами є об'єктами експертних досліджень.

Тому виїмка та огляд медичної документації повинні бути зроблені якнайшвидше, оскільки не можна виключати можливості фальсифікації відомостей, що містяться в них, і їх умисну втрату. Перед проведенням виїмки бажано отримати консультацію у незацікавленого у справі лікаря з питань переліку документів, які підлягають виїмці, можливі способи приховування та фальсифікації медичних документів. При виявленні ознак матеріальної підробки необхідно призначення ТКЕД, результати якої в подальшому поряд з іншими документами, будуть об'єктами СМЕ. 182

Кожен документ потребує співвіднесенні та оцінці відображеної там інформації з іншими документами з урахуванням тієї обставини, що кожен етап надання МП знаходить відображення не в одному, а в декількох документах. Так, інформація про проведення операції, як правило, міститься в історії хвороби, в операційному журналі, в протоколі операції, в карті анестезіологічної допомоги, і, нарешті, в анестезіологічному журналі.

Огляд медичної документації необхідно проводити за участю незацікавленого лікаря-спеціаліста. Слід підкреслити, що слідчий не повинен самоусуватися від вивчення медичної документації і покладатися цілком на думку знаючих осіб, враховуючи можливість корпоративного впливу на хід слідства.

Найбільше значення, як джерело доказів, мають документи первинного обліку: 1.

Карта виклику швидкої МП; 2.

Медична карта стаціонарного хворого; 3.

Медична карта амбулаторного хворого; 4.

Історія пологів; 5.

Історія розвитку дитини; 6.

Лист реєстрації переливання інфузійних засобів; 7.

Результати додаткових методів дослідження, включаючи рентгенівські знімки; 8.

Протоколи клініко-анатомічних і полікліні-ко-анатомічних конференцій; 9.

Документи відомчого розслідування. Нерідко необхідні інші документи, наприклад: -

довідки МСЕК, -

виписки з журналів приймальних відділень, -

свідоцтва про смерть -

протоколи операції -

журнали гістологічних досліджень, УЗД-ис-проходження, фиброгастроскопии та ін

Медична документація дозволяє простежити клініку, динаміку захворювання, його симптоми і синдроми, супутню патологію, настановні фактори (вік, спадковість та ін.), що роблять вплив на результат лікування і тактику медичних працівників, етапи діагностичного процесу та проведені діагностичні заходи, а також хід лікувального. Разом з тим, не менш ніж у половині випадків відзначаються дефекти заповнення медичної документації.

З найбільш часто зустрічаються недоліків ведення медичних документів є наступні: 1)

недбалість у заповненні медичних документів; 2)

стандартність фраз і нерегулярність ведення щоденників; 3)

недостатність опису клінічної картини стану хворих і потерпілих;

184 4) відсутність записів про згоду хворого на оперативне лікування або проведення діагностичної або лікувальної процедури; 5)

відсутність записів результатів оглядів, недбале ведення листів призначень.

В нерідких випадках в медичній документації є виправлення, підчистки, заміни окремих аркушів, що свідчить про те, що вона (документація) могла бути і була об'єктом злочинних посягань.

Детальне вивчення амбулаторних карт, починаючи з самого дитинства пацієнта, іноді дозволяє виявити особливості у розвитку організму потерпілого, наявність або вродженої патології, або схильності до неї. Це, природно, впливає на якість висновків по кожній конкретній справі.

Якість збору доказів залежить від багатьох факторів, у тому числі від повноти наявності медичної документації, правильності та об'єктивності її ведення, від якісного складу експертних комісій та ін

Як показує практика, далеко не завжди вилучаються всі необхідні медичні документи. У кримінальній справі № 9159122, порушеній 16.05.2002 р. за фактом смерті в Красноярської крайової лікарні М. встановлено, що хворий послідовно проходив лікування в трьох стаціонарах. Проте лише з двох біль-ниць були вилучені медичні документи; не відбитий порядок вилучення посадових інструкцій на завідувача терапевтичним відділенням і лікуючого лікаря; не вилучена і не долучений до справи акт розтину трупа з крайової лікарні; факт розтину не підтверджений документально. Не проводилася СМЕ, хоча про необхідність даної експертизи вказувалося в постанові про продовження терміну слідства від 12.07.2002 р.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "виїмка та огляд ДОКУМЕНТІВ"
 1. Тема 12. Тактика обшуку і виїмки.
  Поняття, види і завдання обшуку. Загальні положення тактики обшуку. Підготовка до обшуку. Тактика обшуку в приміщенні. Особливості проведення обшуку на відкритій місцевості, транспортному засобі. Особистий обшук. Поняття, види і завдання виїмки. Тактика проведення виїмки. Контрольні питання: Які цілі проведення обшуку і його види? У чому полягає технічне забезпечення обшуку? Розкажіть про психологічні і
 2. Тема 11. Тактика слідчого огляду та огляду. (4 години)
  Поняття, завдання та види слідчого огляду. Огляд місця події на відкритій місцевості: його тактичні особливості. Огляд місця події в приміщенні і тактичні особливості його проведення. Зовнішній огляд трупа на місці його виявлення. Інші види слідчого огляду. Судовий огляд і використовувані при його виробництві тактичні прийоми. Поняття і значення огляду.
 3. ОСНОВНІ ТИПИ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ
  № типу порушених земель Найбільш поширені групи порушених земель і їх загальна характеристика 1. Виїмки кар'єрні западнообразние глибиною до 10 м., сухі складені придатні та малопрігодниі для біологічного освоєння породами; обводнені із сприятливими гідрогеологічними умовами. 2. Виїмки кар'єрні терросірованние і котловінообразние глибиною 15-30 м., сухі, складені з
 4. Який порядок проведення медичних оглядів?
  На всебічну охорону праці спрямовані також норми законів, що передбачають при вступі 284 на роботу обов'язкові і в процесі роботи періодичні медичні огляди працівників. Відповідно до ст. 19 Закону України ИОб охорони праціїх і ст. 169 КЗпП власник зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом
 5. Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика»
  В відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю 02.11.00 - «Юриспруденція», затвердженим наказом міністра освіти РФ від 2 березня 2000р. № 686 «Про затвердження освітніх стандартів вищої професійної освіти», висуваються такі вимоги до обов'язкового мінімуму змісту курсу «Криміналістика »: Предмет
 6. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО криміналістики.
  Введення в криміналістику. Історія криміналістики та криміналістичних установ. Теоретичні основи криміналістичної ідентифікації та її використання в слідчій і судовій практиці. Криміналістична антропологія в системі криміналістики. Методологія криміналістики. Криміналістична техніка. 1. Сучасна криміналістична техніка і форми її використання в слідчій і судовій
 7. Речові докази
  У арбітражному процесуальному законодавстві речові докази визначаються як предмети, які своїм зовнішнім виглядом, властивостями, місцем їх знаходження або іншими ознаками можуть служити засобом встановлення обставин, що мають значення для справи (ст. 76 АПК РФ). Для дослідження судом речових доказів істотно збереження їх в незмінному вигляді. Речові
 8. ОГЛЯД МІСЦЬ МОЖЛИВОГО УКРИТТЯ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИН чи інше правопорушення
  Наряди міліції під час несення служби зобов'язані оглядати розташовані на маршрутах (постах) місця можливого укриття злочинців та інших правопорушників - підвали, горища, нежитлові будівлі, парки, сквери, споруджувані будівлі, відстійники на вокзалах і станціях тощо Огляд місць можливого укриття злочинців проводиться не менш як двома міліціонерами, а в необхідних випадках з
 9. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  Тема 1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики. Предмет і завдання криміналістики. Система криміналістики. Методи криміналістики. Місце криміналістики в системі наукових знань. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика. 1. Поняття, наукові основи і завдання криміналістичної ідентифікації. Об'єкти криміналістичної ідентифікації та ознаки, за
 10. § 2. Психологічні аспекти огляду трупа
  В ряді випадків огляд місця події пов'язаний з оглядом трупа. Зовнішній огляд трупа на місці його виявлення проводить слідчий у присутності понятих та за участю лікаря - спеціаліста в галузі судової медицини. Особливу увагу при огляді трупа і його одягу звертається на все те, що здатне нести сліди взаємодії потерпілого з злочинцем в момент убий-ства. Так, на
 11. § 2. Психологічні аспекти огляду трупа
  У ряді випадків огляд місця події пов'язаний з оглядом трупа. Зовнішній огляд трупа на місці його виявлення проводить слідчий у присутності понятих та за участю лікаря - спеціаліста в галузі судової медицини. Особливу увагу при огляді трупа і його одягу звертається на все те, що здатне нести сліди взаємодії потерпілого з злочинцем в момент вбивства. Так, на полірованих
 12. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з криміналістики
  Предмет криміналістики і досліджувані цією наукою закономірності. Місце криміналістики в системі кримінально-правових наук. Система криміналістики. Закони розвитку і принципи криміналістики. Загальні і спеціальні методи криміналістики: їх характеристика та критерії допустимості. Поняття, наукові основи і завдання криміналістичної ідентифікації. Об'єкти криміналістичної ідентифікації: ідентифікуються і
 13. ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
  З метою вдосконалення організації патрульні і постові наряди зобов'язані: знати основні положення Правил дорожнього руху та законодавства про відповідальність за їх порушення; попереджати і припиняти порушення Правил дорожнього руху пішоходами; в місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів забезпечувати порядок на зупинках громадського транспорту, стежити за дотриманням
 14. 13. Судово-минералогическая експертиза
  ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ: 1. Яка природа каменів (натуральні чи штучні) і яке їх назва? 2. Чи є дані камені дорогоцінними або штучними? 3. Чи використовуються представлені для дослідження камені при виробництві ювелірних виробів? 4. Чи є камені, виявлені при обшуку у обвинуваченого, частиною каменю, вилученого при огляді складу сировини
 15. § 3. Психологічні аспекти опосвідчення
    Огляд - слідча дія, що проводиться для встановлення на тобі обвинуваченого, підозрюваного, свідка чи потерпілого слідів злочину або наявності особливих прикмет, якщо при цьому не потрібно судово-медичної експертизи. Як і огляд місця події, воно полягає у безпосередньому (чуттєвому) виявленні, дослідженні та процесуальному закріпленні матеріальних
 16. Тема 25. Розслідування дорожньо-транспортних пригод.
    Криміналістична характеристика дорожно0транспортних пригод. Особливості тактики первинних і наступних слідчих дій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Особливості призначення та провадження судових експертиз. Контрольні питання: Які особливості проведення огляду місця події при розслідуванні ДТП Ви знаєте? Які спеціальні знання
 17. Речові докази.
    У арбітражному процесуальному законодавстві речові докази визначаються як предмети, які своїм зовнішнім виглядом, властивостями, місцем їх знаходження або іншими ознаками можуть служити засобом встановлення обставин, що мають значення для справи (ст. 76 АПК РФ). У законодавстві не може бути дано вичерпний пе-речень предметів (об'єктів), які здатні виступити як
 18. § 3. Психологічні аспекти опосвідчення
    Огляд - слідча дія, що проводиться для встановлення на тілі обвинуваченого, підозрюваного, свідка чи потерпілого слідів злочину або наявності особливих прикмет, якщо при цьому не потрібно судово-медичної експертизи. Як і огляд місця події, воно полягає у безпосередньому (чуттєвому) виявленні, дослідженні та процесуальному закріпленні матеріальних
 19. Доручення про виконання окремих процесуальних дій
    Арбітражний суд виконує передані йому в порядку, встановленому міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом, доручення іноземних судів і компетентних органів іноземних держав про виконання окремих процесуальних дій (вручення повісток та інших документів, отримання письмових доказів, виробництво експертизи, огляд на місці та інші) . Доручення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua