Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

ЗМІСТВступ ... 6
Розділ 1
РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ
ЯК СУБ'ЄКТА КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ВЛАДИ ... 8
Контрольні питання до семінару ... 26
Література ... 26
Розділ 2
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ... 32
2.1. Багатофункціональність - основа правового статусу
прокуратури України ... 32
2.2. Основні напрямки вдосконалення правового
регулювання і реалізації функцій прокуратури ... 55
2.2.1. Проблеми функціонування прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів в умовах перехідного періоду ... 55
2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського
нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів ... 65
2.2.3. Проблеми забезпечення прокурорського
нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах і здійснюють інші заходи, які обмежують особисту свободу громадян ... 73
Розділ 4
СПІВВІДНОШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР . . .
2.2.4. Актуальні проблеми підтримання прокурором
державного обвинувачення в суді ... 82
2.2.5. Розвиток правового регулювання судово-представницької функції прокуратури ... 94
Контрольні питання до семінару ... 102
Література ... 103
Розділ З
ПРИНЦИПИ ПРОКУРОРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ... 115
3.1. Поняття, значення і види принципів організації
і діяльності прокуратури ...115
3.2. Єдність і централізація як принцип прокурорської
системи України ... 125
3.2.1. Значення і взаємозв'язок єдності
і централізації і організації та діяльності прокуратури ... 125
3.2.2. Основні риси єдності прокурорської системи . . 128
3.2.3. Основні риси централізації прокурорської
системи ... 137
3.2.4. Елементи колегіальності в прокуратурі
в умовах дії принципу єдності і централізації прокурорської системи ... 148
3.3. Принцип незалежності прокуратури та гарантії його
реалізації ... 154
3.3.1. Роль принципу незалежності у функціонуванні
прокурорської системи ... 154
3.3.2. Межі незалежності прокуратури України в її відносинах з іншими органами публічної влади ... 159
3.3.3. Деполітизація органів прокуратури та її роль у забезпеченні незалежності прокурорів ... 165

3.3.4. Особисті та соціально-економічні гарантії
незалежності працівників прокуратури ... 170
3.4. Законність як принцип прокурорської системи ... 178
3.4.1. Роль принципу законності у функціонуванні
органів прокуратури ... 178
3.4.2. Нормативно-правові і організаційні умови реалізації принципу законності в діяльності прокуратури ... 182
3.4.3. Порушення законності в діяльності прокуратури: їх причини і шляхи подолання ... 195
3.5. Значення гласності та особливості застосування цього
принципу в діяльності прокуратури ... 207
Контрольні питання до семінару ... 221
Література ... 222
235
4.1. Відносини прокуратури з главою держави
і найвищим представницьким органом України ... 235
4.2. Відносини прокуратури та органів державної
виконавчої влади і місцевого самоврядування ... 248
4.3. Відносини між прокуратурою та судами загальної
юрисдикції ... 268
4.4. Відносини між прокуратурою та Конституційним
Судом України ... 286
4.5. Відносини між прокуратурою і Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини ... 293
Контрольні питання до семінару ... 302
Література ... 303
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЗМІСТ"
 1. 3.Види обліку в комерційних банках.
  Система обліку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх
 2. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  Сучасний етап економічного розвитку України характеризується створенням власної економіки ринкового спрямування. Певна річ, успішним ринковим перетворенням мають відповідати економічні важелі управління, адекватні механізмам ринкових перетворень. Серед них визначальним є банківська система, яка забезпечує проведення комплексних грошових операцій через системи платежів та розрахунків, поза якими
 3. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  Банки ретельно підходять до процедури відкриття поточного рахунку. Зміст процедури залежить від категорії клієнта - суб'єкт господарської діяльності або, фізична особа. Для відкриття рахунку підприємство надає банку такі документи: заявку на відкриття поточного рахунку; копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати
 4. Економічний зміст депозитних операцій
  Вклади (депозити) - це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами, зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно з укладеною угодою і банківським законодавством. Депозити, що застосовуються у практиці сучасних банків, відрізняються в залежності від строку, умов внесення і вилучення коштів, сплати відсотків, а також можливостей отримання пільг за активними операціями з банками та
 5. Облікові депозитні операції та методика їх здійснення.
  В аналітичному обліку клієнта до наведених синтетичних рахунків відкриваються особові рахунки окремо за кожним типом ощадного вкладу чи строкового депозиту. В номер рахунку вносять параметри, що характеризують вид, тип вкладу, термін дії, строк закінчення угоди, тип контрагента, відсоткову станку І а ні Депозитна операція - це операція із залучення коштів на депозитні рахунки. Під час її
 6. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  Управління персоналом у єдності своїх різноманітних функцій, суб'єктів і методів виступає предметом науки «управління персоналом». Одночасно ця багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти її впливу на підприємство, людину і суспільство є об'єктом аналізу багатьох наук. Управління персоналом - відносно молода наука. Хоча велика кількість її ідей і теорій виникли на початку XX ст. і навіть
 7. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  У практичній діяльності українських фірм останнім часом дедалі ширше запроваджується стратегічне планування. При цьому при розробці стратегічних планів розвитку підприємства визначаються найважливіші пріоритети кадрової політики, завдання та напрямки їх досягнення. Таким чином, основні пріоритети кадрової політики підприємства на певний тривалий період є важливим компонентом стратегічного плану
 8. 1.2 Основні фінансові документи - їх значення для фінансового планування
  Фінансова звітність являє собою систему показників, що відображають інформацію про фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період. Склад, зміст, вимоги та інші методичні основи фінансової звітності на підприємствах України регламентовані новими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів
 9. 1. Формування цінової політики
  Особливості формування цінової політики торговельного підприємства. Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведення відповідних операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рівня цін, які встановлюються на них (Ц); Д=f(0, Ц). Обгрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, послуги) підприємства
 10. Екологічне право та екологічне законодавство
  Неможливо уявити собі людство поза природою, земними умовами його існування. Життя людини тісно вплітається в систему взаємозв'язків явищ природи, що створюють основу людського буття. Навіть незначні зміни природних умов (темпера-тури, вологості, атмосферного тиску, хімічного складу повітря, води тощо) впливають на людину. *Руйнування навколишнього природного середовища викликало відповідну
© 2014-2022  ibib.ltd.ua